top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief - Juni 2022

In deze Nieuwsbrief

 • Franse week Sittard: 'Het veranderende gezicht van Parijs’ 03 juni 2022

 • TOPOS-bijeenkomst in samenwerking met Alliance Française Maastricht over ‘Nieuw leven voor het cultureel erfgoed in Frankrijk’ 07 juni 2022

 • TOPOS-stadswandelingen n.a.v. Architectuurgids Maastricht NEXT

 • RTVMaastricht: uitzendingen over projecten uit de Architectuurgids Maastricht NEXT

 • Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids Maastricht gratis

 • Algemene informatie over TOPOS: sponsoren en vrienden


Franse Week Sittard: Het veranderende gezicht van Parijs Lezing Prof. dr. Nico Nelissen Datum: vrijdag 03 juni 2022 Tijd: 19.00 uur Plaats: Toon Hermans Theater, Mgr. Claessensstraat 2, SiCard Prijs: € 5,- Kaartjes bestellen: via website van Toon Hermans Theater: www.toonhermanstheater.nl

In het kader van de Franse week verzorgt de Parijs-kenner bij uitstek Prof. dr. Nico Nelissen (em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van TOPOS, architectuurcentrum Maastricht) een lezing over:


Het veranderende gezicht van Parijs’. Hij gaat in op de moeizame start van moderne architectuur in de na-oorlogse periode. Via de ambiteuze plannen van de voormalige Franse president Mitterrand werd in de jaren tachYg van de vorige eeuw een klimaat gecreëerd dat meer ruimte bood voor innovaYeve architectuurprojecten. Deze projecten vormden de opmaat voor een open en internaYonaal architectuurklimaat. Onder invloed van een nieuwe generaYe prominente binnen- en buitenlandse architecten (Christi an de Portzamparc, Patrick Berger, Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, Eduard François, Jacqueline Osty, Renzo Piano, Ricardo Bofill, Frank Gehry, Shigeru Ban, e.a.) is er een ‘frisse architectuurwind’ door Parijs gegaan met – verspreid over de stad – verrassende resultaten. De huidige trends in de architectuur van Parijs worden gekenmerkt door de ‘spierballentaal’ van vedetten, spectaculaire herbestemmingen en een intense ‘vergroening’ van de stad.


TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht organiseert in samenwerking met de Alliance Française Maastricht een lezing over: ‘Nieuw leven voor het cultureel erfgoed in Frankrijk'

Datum: 07 juni 2022 Plaats: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht Tijd: 20.00-22.00 uur Entree: gratis Graag vooraf aanmelden bij: n.nelissen@xs4all.nl

Programma 19.30 uur Inloop 20.00 uur Openingswoord door Norbert Bonenkamp, président Alliance Française Maastricht

20.10 uur Lezing door Prof. dr. Nico Nelissen: Nieuw leven voor het cultureel erfgoed in Frankrijk

21.40 uur Persoonlijke ervaringen van Camille Oostwegel, vml. consul honoraire van Frankrijk

22.00 Sluiting

Toelichting op het onderwerp Ook in Frankrijk krijgen veel monumenten een nieuwe bestemming. Dat geldt niet alleen voor de ‘oude monumenten’ uit de Gallo-Romeinse periode en de Middeleeuwen, maar ook voor ‘jonge monumenten’ uit de 19de en 20ste eeuw. Aan de hand van illustratieve voorbeelden maakt Nico Nelissen een ‘Tour de France’ langs allerlei typen monumenten verspreid over heel Frankrijk. We zullen zien dat zowel kastelen, burchten, stadspoorten, kerken, kloosters, stadhuizen, paleizen, landgoederen, kazernes, fabrieken, manufacturen, entrepots en bijvoorbeeld ook villa’s en herenhuizen van jonge datum nieuw leven is ingeblazen. Maar dat alles is niet zonder slag of stoot gegaan. In Frankrijk wordt namelijk (zeer) veel waarde gehecht aan het (originele) behoud van het cultureel erfgoed. Iedere wijziging van een monument als gevolg van een nieuw gebruik leidt vaak tot felle discussies. Met andere woorden de herbestemming van monumenten is in Frankrijk een delicate kwestie.


Wees ervan verzekerd dat in Frankrijk (en ook in andere landen) in elk gesprek de meningen verdeeld zijn over wat een ‘passende’ en ‘niet-passende’ herbestemming van een monument is. De ‘tocht langs nieuw leven voor het cultureel erfgoed in Frankrijk' helpt bij het aanscherpen van het eigen oordeel.


Prof. dr. Nico Nelissen is emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig stafdocent van de Academie van Bouwkunst Maastricht. Als voorzitter van meerdere welstands- en monumentencommissies heeft hij, naast zijn uitgebreide theoretische kennis, ook veel praktijkervaring opgedaan. Hij heeft onder andere comparatieve studies verricht van het monumenten- en welstandsbeleid in Europese landen. Hij is voorzitter van TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht en bestuurslid van de Alliance Française Nijmegen. Voor nadere informaEe over zijn persoon zie zijn website www.niconelissen.nlStadswandelingen n.a.v. TOPOS-Architectuurgids Maastricht NEXT

Speciaal voor in architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en interieur geïnteresseerden verzorgt TOPOS Stadswandelingen n.a.v. de Architectuurgids Maastricht NEXT. Samen met groepen van 10-15 personen kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het programma en de kosten. Aanvragen voor stadswandelingen (circa 2 uur) kunnen hier worden gedaan.


Wie denkt dat Maastricht op het gebied van stedenbouw en architectuur in het begin van deze eeuw stil heeft gestaan, vergist zich lelijk. Gedurende de afgelopen 25 jaar (1995-heden) is Maastricht heel duidelijk van gezicht veranderd, zonder dat het eigen karakter en de eigen aantrekkingskracht verloren zijn gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Dat is de hoofdconclusie die men kan trekken uit de zo-even verschenen nieuwe architectuurgids.

De 400 pagina’s tellende, vuistdikke uitgave besteedt aandacht aan bezienswaardige nieuwe en herbestemde gebouwen die gedurende de afgelopen 25 jaar in Maastricht tot stand zijn gekomen. Het gaat om circa 250 projecten verspreid over de hele stad: van hotels, winkels, kantoren, woningen en appartementen tot bioscopen, sporthallen, onderwijsinstellingen, zorgcentra en ateliers. Het gaat om heel bekende projecten, zoals Céramique, Mosae Forum, Entre Deux, Sphinx-kwartier, Kruisherenhotel en Boekhandel Dominicanen; maar ook om talrijke minder bekende projecten waaronder Brasserie Bonhomme, Kiki’s Stocksale, V-House, Verpleeghuis Larisa, Restobar Mama en Manjefiek Malberg. Het boek is een vervolg op de eerdere TOPOS-Architectuurgids Maastricht die de periode 1875-1995 besloeg. Het nieuwe boek is een jubileum-uitgave van TOPOS, dat inmiddels al gedurende 30 jaar actief en constructief bijdraagt aan het architectuurdebat in Maastricht.

De projecten worden beschreven tegen de achtergrond van hun stedenbouwkundige context. In de beschrijvingen van de afzonderlijke projecten wordt behalve aan het achterliggende concept en de uiterlijke verschijningsvorm, ook aandacht besteed aan het materiaalgebruik, duurzaamheid en specifieke kenmerkende details. Het is een levendige beschrijving van de vele interventies die in de Maastrichtse plattegrond hebben plaatsgevonden, met één duidelijke conclusie: Maastricht is er weer een stuk mooier op geworden. Dat alles dankzij geïnspireerde opdrachtgevers, gekwalificeerde architecten en een ontvankelijke lokale overheid. Het boek is rijk geïllustreerd met boeiend fotomateriaal van vooraanstaande fotografen. Iedereen die betrokken is - of zich betrokken voelt - bij Maastricht kan zich laven aan dit prachtige overzichtswerk, dat eens te meer aantoont dat een stad nooit af is; ook Maastricht niet.

De Architectuurgids Maastricht NEXT is te bestellen bij het Architectuurcentrum TOPOS (www.toposmaastricht.com), dan wel te koop bij Boekhandel De Tribune of Boekhandel Dominicanen. Prijs € 30,- ISBN/EAN 978-90-831300-4-0RTVMaastricht: 23 uitzendingen Architectuurgids Maastricht NEXT De uitzendingen vinden plaats op maandag- en dinsdagavonden na het Journaal van 19.00 uur op RTVMaastricht:


Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids gratis Wie nu Vriend wordt van TOPOS (jaarlijkse bijdrage € 25,-), krijgt de nieuwe Architectuurgids Maastricht NEXT gratis.

Maak het betreffende bedrag over op de rekening van TOPOS (NL 27 INGB 0673 9641 67) o.v.v. Vriend 2022. Een unieke kans om TOPOS te steunen en over een prachtige uitgave te beschikken!!!!Jaarboek Maastricht 2021

Op 18 maart jl. is het nieuwe jaarboek van Maastricht gepresenteerd, nummer 66 in een lange reeks over de recente stadsgeschiedenis. Stond Jaarboek 2020 nog vol met corona, Jaarboek Maastricht 2021 heeft een positiever thema gekregen: ‘Nao väöre, Maastricht leeft op’. Dit thema is vertaald in gesprekken met inwoners over herstarten na een slechte periode, over cafés die veel te lang gesloten waren en over de moeite die herstarten weer kost. De overname die de Tribunal in deze bijzondere tijd heeft meegemaakt en over de lange geschiedenis van café De Duke in de Koestraat. Maar ook komen de avondklok, de hoogzomer (met hoogwater), de vele demonstraties en het feit dat er geen carnaval gevierd mocht worden aan bod. Een beeldreportage laat zien hoe Maastricht steeds meer blokkeert: auto’s op de stoep, voetgangers noodgedwongen op de weg. Gesprekken met inwoners van verschillende buurten en nieuws uit de wijken van Maastricht zorgen ervoor dat er weer een nieuwe kraal aan de lange ketting van Maastrichtse jaarboeken geregen kan worden.


Jaarboek Maastricht 2021 (ISBN 978-90-73447-62-2, 184 p.)

Hoofdredacteur: Eric Wetzels

Te koop voor € 17,99 bij de boekhandel.* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


64 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page