top of page
  • Redactie

Nieuwsflits 24 december 2023Wat heeft TOPOS sinds de herstart ondernomen?

De eerste debatavond over de Woondeal op 9 oktober jl. was, gelet op de vele positieve reacties, een succes. Het onderwerp sprak aan en nodigde uit om daar een vervolg aan te geven in 2024. Onze inzet om er een levendig debatkarakter aan te geven is geslaagd. Dat is ook bijzonder op prijs gesteld, zo bleek uit de feedback. Dat houden we vast en op 11 maart 2024 vindt de volgende debatavond plaats.


We hebben extern contacten gelegd om te verkennen met welke organisaties we in de naaste toekomst kunnen samenwerken, mede met het doel om TOPOS een Zuid-Limburgs karakter geven. Dat moet natuurlijk groeien.  Tot nu toe hebben we contacten gelegd met de Vrienden van Schunck, Bureau Europa en met de gemeente Maastricht. In dat laatste contact met wethouder Frans Bastiaens is het idee geopperd om een debatavond te organiseren over de Omgevingsvisie en de betekenis daarvan voor de inrichting van Maastricht. Binnenkort presenteert het Burgerberaad haar advies aan het gemeentebestuur.


Het succes van de debatbijeenkomst op 9 oktober heeft geresulteerd in de aanmelding van een aantal enthousiaste mensen voor de Programmaraad. Daar zijn we verguld mee! Uiteraard moet dit kersverse team groeien in haar rol en in de afgelopen weken is veel energie gestoken in de voorbereiding van het TOPOS Programma 2024.

Er staan 4 en wellicht 5 debatavonden op de rol. De inhoudelijke thema’s worden in de komende weken uitgewerkt. Wij berichten je daarover zo spoedig mogelijk.

We nodigen dan ook graag iedereen uit om input te leveren voor de uitwerking van de thema’s. Deze oproep is zeker niet alleen voor vakbroeders bedoeld!

Maak daarvoor gebruik van het emailadres onder aan deze Nieuwsflits.
De Programmaraad bestaat nu uit de volgende personen:

Jules Beckers : voorzitter, architect Jules Beckers Architecten

Roland van Bussel : architect Architecten aan de Maas

Mathea Severijns: programmamaker Woondeal Provincie Limburg

Jake Wiersma: oud-stedenbouwkundige gemeente Maastricht

Giulia Lana : concept ontwikkelaar RO groep

Joey Rademakers: architect De Nieuwe Context

Tim Prins: architect Studio Stad

Roel Meertens: stedenbouwkundige Studio BNL

Luc Garé: architect
Het Bestuur

Het Bestuur is inmiddels uitgebreid met Jules Beckers, die de spilfunctie vervult tussen Bestuur en Programmaraad. De samenstelling is nu als volgt.


Ton Mans voorzitter, oud-bestuurder woningcorporaties

Luc Winants secretaris, docent Built Environment Zuyd Hogeschool

Marion Pieters penningmeester, architect en interieurarchitect

Jules Beckers lid, architect Jules Beckers ArchitectenNoteer deze alvast in je agenda:

11 maart 19.30 uur Debatavond  Panorama ZL, Toekomstbeelden voor

Zuid-Limburg


Zuid-Limburg staat voor grote uitdagingen wat betreft de energietransitie, nieuwe woonbehoeftes, de circulaire economie, de bodem- en waterproblematiek. De ruimtelijke vertaling van deze grote opgaven worden in beeld gebracht, met aandacht voor de belangrijkste schuurpunten t.o.v. het huidige beleid.


Met medewerking van:

Jake Wiersma  oud-stedenbouwkundige gemeente Maastricht

Pascal Wauben          adjunct-clustermanager Ruimte Provincie Limburg

Robert Broesi  stedenbouwkundige MUST Städtebau KeulenHET BESTUUR EN DE PROGRAMMARAAD VAN TOPOS WENSEN JOU EN JE NAASTEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN CREATIEF 2024!We danken onze sponsoren en donateurs voor hun financiële bijdrage in 2023 en nodigen hen uit om deze steun voort te zetten in 2024. Wij bieden daarvoor een 4-tal interessante debatavonden en misschien nog wel meer….

Ons rekeningnummer is ongewijzigd gebleven: NL27INGB 0673 9641 67 t.n.v. Stichting TOPOS.


Wil je reageren, mail ons dan op het volgende adres: info@toposzuidlimburg.nl
26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page