top of page
overons

over ons

Wie zijn wij?

Stichting TOPOS Zuid-Limburg organiseert activiteiten om belangstelling te wekken voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, cultuurhistorie en andere zaken die een relatie hebben met de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving. Daarbij richt TOPOS zich op de inwoners van de regio Zuid-Limburg die op een of andere manier betrokken zijn bij of
belangstelling tonen voor deze thema’s. In het bijzonder willen wij daarbij de verbinding zoeken met de “nieuwe generatie”.

 

TOPOS Zuid-Limburg is een stichting.
De Stichting kent een bestuur en een programmaraad.

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor alle zaken die te maken hebben met het functioneren van de stichting. De programmaraad verzorgt de inhoud van het jaarprogramma.

visie

TOPOS-activiteiten zijn zo’n 30 jaar geleden gestart vanuit de stad Maastricht. In september 2023 zijn wij als nieuw bestuur aangetreden. We streven ernaar om meer jongeren te betrekken bij de activiteiten. In de naaste toekomst breiden we ons werkgebied uit van Maastricht naar de regio Zuid-Limburg. Vanzelfsprekend volgen wij ook actief Euregionale en nationale ontwikkelingen die van belang zijn voor onze regio. Wij zoeken de samenwerking op met o.a. Bureau Europa en het Sphinx Debatcentrum in Maastricht, met Schunck in Heerlen en met de Vrienden van Schunck.


De activiteiten zijn gericht op het creëren van maatschappelijke waarden. Er zijn geen commerciële doelen. TOPOS bestaat in haar geheel uit vrijwilligers.

We kiezen voor een onafhankelijke positie. We maken ons niet ondergeschikt aan de belangen van de overheid, een beroepsgroep of een belangengroep.
De inkomsten komen voort uit donaties van geïnteresseerden, sponsoring door bedrijven, en eventuele revenuen uit bijzondere activiteiten. Wij hopen uw interesse te wekken met een goed en prikkelend programma dat wij met onze programmaraad voor u samenstellen.

 

visie
missie&doel

missie & doel

Wij zijn TOPOS, architectuurcentrum Zuid-Limburg. Wij willen de belangstelling en kennis op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en interieurarchitectuur én cultuur bevorderen.
Het stimuleren van verbindingen tussen niet professionele belangstellenden én de beroepsgroep zoals architecten, landschapsontwerpers, docenten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en studenten, staat bij ons voorop. Dit doen wij door het organiseren van debatten, rondleidingen, excursies en lezingen.
Wij willen de betrokkenheid bij de kwaliteit, vitaliteit en innovatie van de gebouwde omgeving en de inrichting van het landschap, verbreden en vergroten.

de Kroniek

TOPOS 30 JAAR OP DE BRES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT

 

TOPOS Architectuurcentrum is in Maastricht en omgeving een begrip. De stichting zet zich al decennia lang in om architectuur onder de aandacht te brengen.

Sinds de oprichting in 1992 hebben professionele vrijwilligers met hart en ziel zich hiervoor ingezet.

​Wilt u meer weten over de geschiedenis van TOPOS, lees dan de “KRONIEK 30 jaar TOPOS”. Daarin wordt een compleet overzicht gegeven van alles wat TOPOS gedurende de afgelopen 30 jaar aan activiteiten heeft ondernomen.

De-Kroniek

De Kroniek

Nico Nelissen, Will Kohlen & Jos Kramer

stichting-topos

Door deelname aan sport en cultuur worden het welzijn en de weerbaarheid van jongeren bevorderd, terwijl ze plezier en uitdagingen ervaren. Onze visie is zodoende dat alle jonge mensen toegang moeten hebben tot sport & cultuur.

stichting TOPOS

Image by Behnam Norouzi

Door deelname aan sport en cultuur worden het welzijn en de weerbaarheid van jongeren bevorderd, terwijl ze plezier en uitdagingen ervaren. Onze visie is zodoende dat alle jonge mensen toegang moeten hebben tot sport & cultuur.

TOPOS in cijfers

Bekijk hier de jaarrekeningen van Topos van de afgelopen jaren.

Image by Bernd Klutsch

Door deelname aan sport en cultuur worden het welzijn en de weerbaarheid van jongeren bevorderd, terwijl ze plezier en uitdagingen ervaren. Onze visie is zodoende dat alle jonge mensen toegang moeten hebben tot sport & cultuur.

jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van Topos van de afgelopen jaren.

leer ons kennen

TOPOS reikt u een gevarieerd en leerzaam programma aan over architectuur en stedenbouw in Zuid-Limburg waardoor u gerichte kennis opdoet over alles wat met ruimtelijke kwaliteit te maken heeft in onze mooie regio.

nieuwsflits

Blijf up-to-date met ons laatste nieuws! Schrijf je in voor onze nieuwsflits en ontvang belangrijke updates rechtstreeks in je inbox. Inschrijven is snel, eenvoudig en gratis. Mis geen enkel belangrijk bericht meer!

bottom of page