top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief - Juli 2022

In deze Nieuwsbrief

 • TOPOS-stadswandelingen n.a.v. Architectuurgids Maastricht NEXT

 • RTVMaastricht: uitzendingen over projecten uit de Architectuurgids Maastricht NEXT

 • Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids Maastricht gratis

 • ’Voor de eeuwigheid?’ Gedenkboek van de Stichting Historische Reeks Maastricht

 • Boek ‘The perfect Eye’ over fotograaf Werner Mantz

 • Algemene informatie over TOPOS: sponsoren en vrienden

Stadswandelingen n.a.v. TOPOS-Architectuurgids Maastricht NEXT

Speciaal voor in architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en interieur geïnteresseerden verzorgt TOPOS Stadswandelingen n.a.v. de Architectuurgids Maastricht NEXT. Samen met groepen van 10-15 personen kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het programma en de kosten. Aanvragen voor stadswandelingen (circa 2 uur) kunnen hier worden gedaan.


Wie denkt dat Maastricht op het gebied van stedenbouw en architectuur in het begin van deze eeuw stil heeft gestaan, vergist zich lelijk. Gedurende de afgelopen 25 jaar (1995-heden) is Maastricht heel duidelijk van gezicht veranderd, zonder dat het eigen karakter en de eigen aantrekkingskracht verloren zijn gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Dat is de hoofdconclusie die men kan trekken uit de zo-even verschenen nieuwe architectuurgids.

De 400 pagina’s tellende, vuistdikke uitgave besteedt aandacht aan bezienswaardige nieuwe en herbestemde gebouwen die gedurende de afgelopen 25 jaar in Maastricht tot stand zijn gekomen. Het gaat om circa 250 projecten verspreid over de hele stad: van hotels, winkels, kantoren, woningen en appartementen tot bioscopen, sporthallen, onderwijsinstellingen, zorgcentra en ateliers. Het gaat om heel bekende projecten, zoals Céramique, Mosae Forum, Entre Deux, Sphinx-kwartier, Kruisherenhotel en Boekhandel Dominicanen; maar ook om talrijke minder bekende projecten waaronder Brasserie Bonhomme, Kiki’s Stocksale, V-House, Verpleeghuis Larisa, Restobar Mama en Manjefiek Malberg. Het boek is een vervolg op de eerdere TOPOS-Architectuurgids Maastricht die de periode 1875-1995 besloeg. Het nieuwe boek is een jubileum-uitgave van TOPOS, dat inmiddels al gedurende 30 jaar actief en constructief bijdraagt aan het architectuurdebat in Maastricht.

De projecten worden beschreven tegen de achtergrond van hun stedenbouwkundige context. In de beschrijvingen van de afzonderlijke projecten wordt behalve aan het achterliggende concept en de uiterlijke verschijningsvorm, ook aandacht besteed aan het materiaalgebruik, duurzaamheid en specifieke kenmerkende details. Het is een levendige beschrijving van de vele interventies die in de Maastrichtse plattegrond hebben plaatsgevonden, met één duidelijke conclusie: Maastricht is er weer een stuk mooier op geworden. Dat alles dankzij geïnspireerde opdrachtgevers, gekwalificeerde architecten en een ontvankelijke lokale overheid. Het boek is rijk geïllustreerd met boeiend fotomateriaal van vooraanstaande fotografen. Iedereen die betrokken is - of zich betrokken voelt - bij Maastricht kan zich laven aan dit prachtige overzichtswerk, dat eens te meer aantoont dat een stad nooit af is; ook Maastricht niet.

De Architectuurgids Maastricht NEXT is te bestellen bij het Architectuurcentrum TOPOS (www.toposmaastricht.com), dan wel te koop bij Boekhandel De Tribune of Boekhandel Dominicanen. Prijs € 30,- ISBN/EAN 978-90-831300-4-0RTVMaastricht: 23 uitzendingen Architectuurgids Maastricht NEXT De uitzendingen vinden plaats op maandag- en dinsdagavonden na het Journaal van 19.00 uur op RTVMaastricht:


Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids gratis Wie nu Vriend wordt van TOPOS (jaarlijkse bijdrage € 25,-), krijgt de nieuwe Architectuurgids Maastricht NEXT gratis.

Maak het betreffende bedrag over op de rekening van TOPOS (NL 27 INGB 0673 9641 67) o.v.v. Vriend 2022. Een unieke kans om TOPOS te steunen en over een prachtige uitgave te beschikken!!!!Gedenkboek Stichting Historische Reeks Maastricht

Al meer dan vier decennia geeft Stichting Historische Reeks Maastricht boeken uit over de geschiedenis van Maastricht en Limburg. Silhouetjes, Vierkanten en speciale uitgaven.

De Stichting wil graag bij haar veertgjarig jubileum stlstaan en heeft daarom een feestelijk Gedenkboek uitgegeven, dat vanaf 9 juli aanstaande bij de boekhandel te verkrijgen is. In dit Gedenkboek beschrijft zij kort haar eigen geschiedenis, maar besteden de verschillende auteurs vooral aandacht aan de wereld daaromheen: de culturele wereld, de erfgoedwereld, de ruimtelijke- stedelijke wereld, de welstandszorg en de sociale wereld. Twintig specialisten geven elk hun eigen perspectief op de recente ontwikkelingen van Maastricht: van vereniging tot cultureel instituut, van archeologie tot erfgoedmuseum, van ruimtelijke, stedelijke tot sociale ontwikkeling en van vestingbouw tot taal. Eigentijdse geschiedenis, waarvan over nog eens vier decennia misschien blijkt hoe correct de huidige blik op de cultuurwereld eigenlijk is.

Jac van de Boogard & Eric Wetzels (red.) Voor de eeuwigheid? Gedenkboek veertg jaar Stichting Historische Reeks Maastricht, 1979-2019. Achttien verhalen over Maastricht cultuurstad

Vierkant Maastricht, nr. 47 412 pagina’s, volledig in kleur, gebonden in harde ka<, met leeslint Oplage 1.000 ex. ISBN9789058420572 Deze uitgave is te verkrijgen bij de boekhandel - Distributie Boekhandel Dominicanen MaastrichtBekendmaking Publicatie Monografie: Werner Mantz ‘The perfect Eye’

Lente...laat de zon voor jou werken, geef de wolken een opdracht, zo maakte Werner Mantz reclame voor zijn werk De Werner Mantz Stichting wil aandacht vragen voor de bijzondere monografie over de fotograaf Werner Mantz, die verschijnt bij de opening van de grote overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseum op 25 september 2022. In deze oeuvre-expositie zijn onder meer bijna driehonderd vintage foto’s te bewonderen.

De monografie ‘The perfect Eye’ laat voor de eerste keer het werk van Werner Mantz zien in de volle breedte. Publicaties over Werner Mantz’ werk zijn tot nu toe beperkt gebleven tot themata zoals de Mijnen; de Keulse periode; Maastricht en omgeving en in internationale overzichten van de fotografie, zoals ‘Black Square’, ‘Abstrakte Fotografie’ en ‘The radical Eye’. In de nu uitgegeven monografie wordt zijn werk uitvoerig beschreven middels inleidende en begeleidende teksten van Frits Gierstberg, Nederlands leidende curator in de fotografie. Op samenhangende wijze wordt de veelzijdigheid van Mantz weergegeven. Met daarnaast natuurlijk de beelden, het is immers primair een fotoboek.

Met zijn architectuurfotografie uit de twintiger en dertiger jaren, heeft hij grote internationale faam verworven, maar ook met zijn unieke projectmatige vastlegging van de wegen van Limburg, de Mijnen en de Limburgse industrie in de dertger jaren. Deze is van indirecte invloed geweest op de latere Becher-Schule in Düsseldorf. Hiernaast wordt nooit eerder gepubliceerd werk getoond, zoals de Universiteitskliniek Keulen in de twintiger jaren, zijn zeer vroege landschappen en uiteraard portreden. De editie telt ruim driehonderd beelden in een robuuste uitvoering. (32 cm hoog en 320 pagina’s dik)

Werner Mantz’ werk behoort tot de canon van de Nederlandse Fotografie en is opgenomen in de vaste collecties van meer dan 30 musea in 4 continenten over de hele wereld, zoals het Ludwig Museum, het J. Paul Getty Museum, het Museum of Modern Art, het Canadian Centre for Architecture, de Tate, het Centre Pompidou en het Tokyo Photographic Art Museum en in ons land: het Nederlands Foto Museum, Het Limburgs Museum en uiteraard, daar waar ook de exposi:e ‘The perfect Eye’ gaat plaatsvinden: het Bonnefanten Museum.

Mantz heeft kans gezien de geest van eigentijdse architectuur op fotografische wijze te (be)grijpen en is daarmee een inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse architectuurfotografie. U kunt voor deze monografie intekenen door eenvoudigweg uw naam en adres door te geven aan: via Clementmantz@home.nl met vermelding ‘The perfect Eye’ en zo nodig het aantal boeken. De prijs is alleen voor intekenaars (bij voorkeur vóór 15 augustus) € 47,50 exclusief eventuele verzendkosten. Hiervoor zijn slechts driehonderd exemplaren beschikbaar. De intekeningen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Na intekening volgt nader bericht. Het boek wordt uitgegeven in een Engelstalige editie door Hannibal een internationale uitgeverij op het gebied van kunstboeken en wordt wereldwijd verspreid. De uitgave waar u voor intekent, bevat het Nederlandstalige katern. De monografie zal in de laatste week van september beschikbaar zijn.

U krijgt daarover bericht. Namens de Werner Mantz Stichting: Huub Smeets, voorzitter* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


64 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page