top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief- Juli 2021

Het heeft er alle schijn van dat we vanaf september-oktober weer reguliere fysieke TOPOS-bijeenkomsten kunnen organiseren. De Programmaraad is doende om het programma voor de maanden september t/m december op te zetten. Het is de bedoeling om enkele eerder geplande activiteiten alsnog te doen plaatsvinden, waaronder lezingen in de reeks ‘Architectuur en gezondheid’, enkele speciale lezingen over bijzondere onderwerpen, maar ook de excursie naar Weert en de mini-excursie naar het Frontenpark. In de TOPOS- Nieuwsbrief van september zullen wij u nader over deze zaken informeren.


‘De stad als open boek lovend ontvangen’

Als TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht prijzen we ons gelukkig dat onze TOPOS-publicatie ‘De stad als open boek’ lovend is ontvangen. Om enkele reacties te noemen: ‘Een prachtige uitgave met zoveel boeiende stof die aanzet tot nadenken!’, ‘De stad bekeken vanuit diverse perspectieven levert een fascinerend beeld op’, ‘Verplichte literatuur voor stedenbouwers, architecten en andere bij de stad betrokkenen’, ‘Een meeslepende schrijfstijl over een verschijnsel dat alle aandacht vraagt’, ‘Wat een prachtige informatieve uitgave’, 'Proficiat TOPOS met zo’n prachtig product’.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in een stad. Binnenkort woont zelfs bijna drie kwart van de mensheid in een (grote) stad. De stad wordt wel gezien als de grootste uitvinding van de mensheid. Maar weten al die mensen eigenlijk wel wat een stad is? Wanneer en waar ontstonden de eerste steden? Welke typen steden zijn er? Hoe ziet het stadsleven eruit? Hoe is de verstedelijking verlopen? Is de stad de bron of juist de oplossing voor maatschappelijke problemen? Welke stadsidealen zijn er bedacht en wat is ervan terecht gekomen? Waarom fungeert de (grote) stad tegenwoordig als een magneet? Hoe staat het met de zorg voor het cultureel erfgoed en het streven naar schoonheid? Verkeert de stad in een (nieuwe) crisis? Welke oplossingen worden aangedragen? Is de ‘circulaire stad’ een wenkend perspectief? Welke rol spelen stedenbouwers, architecten en landschapsarchitecten? Wat is de rol van de (lokale) overheid? Hoe zien ontwikkelaars en bouwbedrijven de stad? Ontstaat er een ‘doe-het-zelf-stad' door de kracht en macht van burgers? Wat ziet ‘de gewone burger’ als een ‘goede stad’?

Deze en vele andere vragen komen aan de orde in ‘De stad als open boek’. De stad is, aldus de auteur Prof. dr. Nico Nelissen, een echt open boek. Ze opent het venster op de maatschappij: haar problemen, spanningen en conflicten, maar ook haar kansen, strevingen en oplossingen. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s van Zeno Waszink die een bijzonder oog heeft voor de alledaagse werkelijkheid in de stad.


Het boek is te bestellen via www.toposmaastricht.com voor de vriendenprijs van € 20,- (excl. verzendkosten). Personen uit Maastricht e.o en Nijmegen e.o. kunnen het ter plaatse ophalen. (full colour, hard cover, 232 p.ISBN/EAN: 978-90-807857-9-3). Namens bestuur en programmaraad hartelijk dank voor uw steun aan TOPOS!TOPOS werkt aan een nieuwe architectuurgids: Maastricht 1995-2020

De architecten onder ons hebben het waarschijnlijk al gemerkt: TOPOS werkt aan een Nieuwe Architectuurgids Maastricht 1995-2020. Vooral de wat minder jongeren onder ons zich zullen herinneren dat TOPOS vijfentwintig jaar geleden de fameuze Architectuurgids Maastricht 1895-1995 uitbracht. Die gids onder redactie van Niek Bisscheroux, Servé Minis, Wim van den Bergh en Fred Humble, met foto’s van Arjen Schmitz, heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd voor iedereen die in architectuur en stedenbouw van Maastricht was geïnteresseerd. De tijd gaat snel. We zijn inmiddels vijfentwintig jaar later en de behoefte werd gevoeld om deze gids aan te vullen met de hedendaagse architectuur en stedenbouw. Want er is in Maastricht heel veel gebeurd. Vandaar dat TOPOS het initiatief heeft genomen om over de periode 1995-2020 een nieuwe architectuurgids uit te brengen. Dit keer onder redactie van Nico Nelissen, Servé Minis en Will Köhlen. De redactie is momenteel bezig om er een informatieve en prachtige architectuurgids van te maken. TOPOS dankt alle architectenbureaus voor hun bereidheid om de gevraagde gegevens aan te leveren.


Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!

Van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’ zijn nog enkele exemplaren te koop. Het is een uniek boek dat laat zien dat binnen de gemeentegrenzen nog de nodige kansen liggen om de stad mooier, aangenamer, veiliger, plezieriger en duurzamer te maken. Er worden maar liefst 124 ‘verbeterplekken’ besproken waarbij veel aandacht is voor wat er in positieve zin met deze plekken gedaan zou kunnen worden. TOPOS draagt op deze manier actief bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze geliefde stad. Op onze website vindt u nadere informatie over inhoud en vormgeving van deze ‘verrassende tocht langs verbeterplekken in Maastricht’. Nooit eerder zag een dergelijke publicatie het licht! Op de website www.toposmaastricht.com of via n.nelissen@xs4all.nl kunt u dit fantastische boekwerk voor de vriendenprijs van

€ 20,- bestellen! (300 pagina’s in full colour en met hard cover). Het boek is ook te koop bij Boekhandel De Tribune.Verbeterplekken op RTVMaastricht in de TV-rubriek Maastricht Magazine

RTVMaastricht besteedt de komende maanden aandacht aan een 20-tal ‘verbeterplekken’ in Maastricht. Dit gebeurt op basis van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’. Voor abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL is het RTVM-kanaalnummer 1336 (tv) en 1036 (radio). Voor Ziggo-klanten is het kanaal: 40 (tv) en 915 (radio). De uitzendingen vinden plaats direct na het Nieuws van 19.00 uur op de maandagavond en de dinsdagavond.


De volgende ‘verbeterplekken’ komen aan de orde op de hieronder genoemde data:

12 april 2021 Maurice Martens Bioloog -Charles Eyckpark

26 april 2021 Désirée Tonnaer Beeldend kunstenaar - Capucijnenstraat

10 mei 2021 Coen Eggen Bouwhistoricus - Landbouwbelang

24 mei 2021 Jos Kramer Architect - Op de Thermen

07 juni 2021 Jac van den Boogard Historicus - RHCL

21 juni 2021 Piet Nelissen Socioloog - Vrijthof

05 juli 2021 Jef Loontjens Architect De Koompe

19 juli 2021 Eduard Disch Bewoner - Grote Looiersstraat

02 augustus 2021 Eric Wetzels Archeoloog - Hertogsingel

16 augustus 2021 Jos Gielen Bewoner - Mgr. Vranckenplein

30 augustus 2021 Math Reneerkens TOPOS - Beatrixhaven

13 september 2021 Jo Hensels Jurist - Kermisplein Borgharen

27 september 2021 Marc Laudy Buurtnetwerk Wijckerpoort - KPN-terrein

11 oktober 2021 Camille Oostwegel Cultureel ondernemer - Oeverwal

25 oktober 2021 Servé Minis Kunsthistoricus - Wilhelminabrug

08 november 2021 Helen Ronner Bewoner - Raadhuisplein Heer

22 november 2021 Harry Gulpers Architectenwinkel - Lage Barakken

06 december 2021 Hans Hoorn Socioloog - ENCI-groeve

20 december 2021 Elise Oosterbaan Bewoner - De Roserije

03 januari 2022 Peter Claassens Architect - Duitse Poort

N.B. Alle uitzendingen zijn terug te zien op onze website www.toposmaastricht.com en ook op de website van RTVMaastricht www.rtvmaastricht.nl (Uitzending gemist, Maastricht Magazine en dan de datum van de uitzending kiezen).Vragen in de gemeenteraad Maastricht over het TOPOS- boek: ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’


Het is u waarschijnlijk bekend dat RTV Maastricht een reeks uitzendingen verzorgt in Maastricht Magazine onder de titel ‘Dat kan beter’. Dit gebeurt naar aanleiding van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’ Topos is, zoals u ongetwijfeld weet, het architectuurcentrum van Maastricht, een stichting die volledig zonder overheidssubsidie draait, maar door de deskundige inbreng van talrijke vrijwilligers veel voor de stad betekent. TOPOS richt zich, als lokaal architectuurcentrum, op vraagstukken direct en indirect verband houdend met de ruimtelijke kwaliteit van onze stad. Het lijkt mij dat wij als gemeente dankbaar mogen zijn voor alle activiteiten die deze stichting belangeloos onderneemt om onze stad nog mooier te maken!

In het zo-even genoemde boek worden 124 verbetervoorstellen gedaan, variërend van vrij eenvoudige tot zeer complexe ingrepen, betrekking hebbend op plekken verspreid over de stad. RTVMaastricht heeft in samenspraak met TOPOS uit de 124 ‘verbeterplekken’ 20 verbeterplekken uit het boek geselecteerd die nu in afleveringen tweewekelijks worden via RTVMaastricht uitgezonden. Het gaat om panden en locaties die verloederd zijn.


In dit verband wil ik de volgende vragen aan u voorleggen:

Vraag 1. In hoeverre heeft uw college kennis genomen van de inhoud van het genoemde TOPOS-boek en de betreffende uitzendingen op RTVMaastricht bekeken?

Vraag 2. Welke door TOPOS genoemde locaties en panden pakt u momenteel aan en welke bent u voornemens om binnen een jaar aan te pakken?

Vraag 3. Hoe wilt u gebruik maken van de door TOPOS aangedragen suggesties als onderdeel van uw participatiestrategie?

Vraag 4. Indien panden in een verloederde staat verkeren, bent u dan voornemens om de eigenaar aan te schrijven om zijn pand op te knappen? Welke regels heeft u daartoe?

Namens de Liberale Partij Maastricht, Kitty NuytsMijn favoriete gebouw in Nijmegen

In Nijmegen is, in navolging van TOPOS-Maastricht, het boek uitgebracht ‘Mijn favoriete gebouw in Nijmegen. Het is een fascinerend overzicht van 145 gebouwen met de verhalen die bij de gebouwen behoren van bekende en minder bekende Nijmegenaren. In tijd van een week was de eerste druk (1.500 exemplaren) al uitverkocht. De tweede druk (372 p., hard cover, full cover) is inmiddels beschikbaar voor de prijs van € 20,-. Een absolute aanrader te bestellen via n.nelissen@xs4all.nl en ook in Maastricht op te halen (zonder verzendkosten).


* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


58 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page