top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief- Januari 2021

Bijgewerkt op: 5 jan. 2021

Iedereen heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft het dagelijks leven danig verstoord. We hebben als TOPOS geprobeerd gedurende het hele jaar 2020 een reeks alternatieve activiteiten aan te bieden. Dat is wonderwel gelukt door enerzijds de actieve inzet van onze leden van bestuur en programmaraad en anderzijds de steun die we van veel van onze TOPOS- sympathisanten mochten ontvangen.

We hebben prachtige Maastrichtse publicaties over architectuur en stedenbouw het licht doen zien. We hebben een prachtige fotowedstrijd georganiseerd. We hebben publicaties in pdf gratis ter beschikking gesteld. We hebben onze ‘videotheek’ met architectuurfilms en dergelijke uitgebreid. Kortom, we hebben niet stil gezeten. Gelukkig mochten we van zeer velen sympathieke dankwoorden mogen ontvangen voor onze vrijwilligersinzet. Wilt u weten hoeveel uren daarin zijn gaan zitten? Ik noem het niet, want u zou schrikken.

Een nieuwe jaar is aangebroken. Wij wensen iedereen een goed en vooral gezond jaar toe. Laten we hopen dat het mogelijk is om in de loop van het jaar weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Voorlopig meten we het nog doen met ‘op afstand TOPOS-activiteiten’. In deze Nieuwsbrief berichten wij u over wat er op stapel staat.

bo

Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad!

Het TOPOS-project ‘Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad?!’ mag zich verheugen in een uitermate grote belangstelling. Er zijn 124 ‘verbeterplekken’ voor het grondgebied van Maastricht ingediend, zelfs inzendingen vanuit het buitenland! Alle inzendingen zijn opgenomen in een prachtige publicatie. Op onze website vindt u nadere informatie over de inhoud en de vormgeving van deze ‘verrassende tocht langs verbeterplekken in Maastricht’. Nooit eerder zag een dergelijke publicatie het licht!

Op onze website kunt u via het bestelformulier of via n.nelissen@xs4all.nl dit fantastische boekwerk voor de vriendenprijs van € 20,- bestellen! (300 pagina’s in full colour en met hard cover)


Toch nog een (virtueel) reisje naar Parijs? Ja het kan! Nico Nelissen neemt je mee naar Parijs en toont je een Parijs zoals je het niet kent. Het boek is lovend ontvangen. Er wordt gesproken van ‘een meesterwerk’, ‘een absolute aanrader’, ‘de meest complete gids van stedenbouw en architectuur’. Nu als speciale aanbieding zolang de voorraad strekt voor € 25,- (incl. verzendkosten). Te bestellen bij n.nelissen@xs4all.nl
30 Jaar EAP met 1e plaats in Euregionale Architectuurprijs voor project in Maastricht. Online editie vanwege COVID-19 De EAP, jaarlijks georganiseerd door culturele instelling SCHUNCK te Heerlen, wordt uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de vijf architectuuropleidingen in Diepenbeek, Luik, Maastricht en Aken. Ter gelegenheid van de 30e editie van deze prijs werd de TU Eindhoven als externe gastuniversiteit genodigd tot deelname. Op 20 en 21 november jongstleden, kwam de internationale jury online bijeen om de 33 beste afstudeerprojecten van de architectuuropleidingen in de Euregio Maas-Rijn te bediscussiëren en beoordelen. De jury van deze 30e editie bestond uit: Johannes Böttger (voorzitter), Bart Biermans, Nadia Casabella, Jan Peter Wingender en Julien Déom. De internationale jury besloot na rijp beraad de drie prijzen als volgt toe te kennen.

Eerste prijs (€ 2.500):

Kurvantai Zaitov (UHasselt) met het project ‘The Ritual Theatre’. ‘De eerste prijs gaat naar een project in Maastricht. Het sprong er op meerdere manieren tussenuit: het was tegelijkertijd het beste poëtische of droomachtige, maar toch actuele project. Het project komt voort uit een masterplan voor een stedelijke ontwikkeling op de locatie van een oude steengroeve. Het masterplan maakt gebruik van de hoogteverschillen die zijn achtergelaten door de afgraving en doet een voorstel voor een lineaire verzameling hoogbouw, die ruimte biedt voor verschillende functies. Het verkozen project, dat een “Theater des Doods” genoemd zou kunnen worden, biedt ook plaats aan een nieuw soort begraafplaats in één van de torens. Het bestaat uit verschillende kamers die elk op hun eigen manier omgaan met de dood en rouw (de koude kamer, het theater, etc.). Aangezien deze kamers verticaal gestapeld zijn en onderling verbonden zijn door middel van complexe doorgangen, kan iedere individuele begrafenisceremonie op een andere manier worden uitgevoerd langs specifieke ruimtes, volgens een uitgekozen volgorde. De jury was onder de indruk van het onderzoek, dat allerlei begrafenisceremonies behandelt, van exotische rituelen tot meer westerse, recentere rituelen. De manier waarop deze rituelen zijn vertaald naar architectuur laat het scherpe bewustzijn van de auteur zien en zijn poëtisch talent om de dood te bevangen. Bovendien is deze voorziening, die is gewijd aan de doden, midden in de stad geplaatst, vlak naast woningen en andere bijbehorende voorzieningen. Daarmee roept het project de vraag op hoe we op ruimtelijke wijze het leven en de dood kunnen scheiden. Of: hoe we de dood juist integreren in onze dagelijkse levens, een vraag die de huidige gezondheidscrisis op brute wijze aan ons heeft opgedrongen.’

Tweede prijs (€ 1.250): Elise Mullens (ULg Liège) voor haar project ‘Social dwelling in Fléron’.

De tweede prijs gaat naar een project vanuit de vraag hoe de kleine plaats Fléron, ten zuidoosten van Luik (BE), verdicht kan worden. De jury beschouwt dit als één van de beste "aanpak"-projecten die ze hebben gezien. Het programma bestaat uit het opnieuw leven inblazen van een blok sociale huurwoningen door een nieuwe bovenverdieping, een passage en terrassen toe te voegen. De auteur introduceert een zeer interessante combinatie van verschillende formaten en soorten woningen en maakt gezamenlijke ruimtes op alle verdiepingen van het gebouw. Voor de jury kaart dit project een dringend thema aan voor Europa in zijn geheel: het hergebruiken en energie-efficiënt renoveren van sociale huurwoningen op een architecturaal waardevolle manier. Het project biedt een antwoord op één van de uitdagingen van het masterplan en legt op succesvolle wijze verbindingen met andere delen van de stad. Dit werk bereikt veel met relatief weinig middelen. Doordat de auteur heeft gekozen voor een repetitief en veelvoorkomend soort rijtjeswoning voor haar interventie, kan de ontwerpstrategie worden toegepast op vele andere locaties en in vele andere projecten. Dit werk is het bewijs van een geweldig vermogen om een verfijnde architectuur te produceren met maar weinig middelen. De kwaliteit van het presentatiemateriaal en de gevoeligheid waar het uit voortkomt wijst op een verregaand meesterschap en nauwkeurigheid in de indeling en de constructiedetails’.


Derde Prijs (€ 500):

Marie Enders (RWTH Aachen) voor haar project ‘Third Place Trinkhalle’.

‘De derde prijs gaat naar een project dat een uitgebreide studie is naar de Trinkhalle, een kleine hoekwinkel en een veelvoorkomend fenomeen in het Ruhr-gebied. De auteur analyseert de Trinkhalle vanuit een historisch, sociaal-cultureel, typologisch en architecturaal perspectief, en documenteert de verschillende voorwaarden voor een Trinkhalle. De jury vindt dat dit project ertussenuit springt met zijn op onderzoek gebaseerde aanpak. De hoogwaardige tekeningen, de verfijnde tekst en de fotografie ondersteunen de overweldigende algemene grafische kwaliteit van het project. Gezien de aard van de onderneming blijft de vraag hoezeer het werk kan worden uitgevoerd als een architecturaal project, waarbij de mogelijke toekomst voor de Trinkhalle wordt verkend, op de dunne lijn tussen formeel en in informeel in onze alledaagse stedelijke cultuur. De uiteenzetting van de analyse en aanvullend grafisch materiaal binnen een bestaande Trinkhalle wordt door de jury sterk gewaardeerd. Wat er ook tussenuit springt is het feit dat de auteur binnen dit afstudeerproject dit fenomeen heeft aangemeld als een UNESCO cultureel erfgoed.

Informatie over de 33 geselecteerde, beste afstudeerprojecten van dit jaar, inclusief Engelstalig juryrapport en projectanalyse is beschikbaar via www.schunck.nl/ eap30.

Hier kunt u ook het videofilmpje bekijken dat Glasbak in opdracht van SCHUNCK heeft gemaakt met de drie prijswinnaars.

Voor meer informatie: Andrea Croé - Senior curator architecture & urbanism. Tel 0031-45-5772206 Email andrea.croe@schunck.nl* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


129 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page