top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

Beste allemaal,

In deze Nieuwsbrief aandacht voor het volgende: Het is u allemaal bekend. Het coronavirus legt het leven goeddeels plat, ook dat van TOPOS. In dit verband zien we ons genoodzaakt de volgende activiteiten af te gelasten:

03 juni 2020 ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’ De lens van de Maastrichtse fotograaf Jos Nelissen gericht op de ruimtelijke transformaties van Maastricht

08 juni 2020 ‘Gezondheid van de patiënt en bezoeker in een medische omgeving’

Lezing door De lezing van Sylvie Smeets

N.B. Wij zijn voornemens om deze lezingen op een later tijdstip alsnog door te laten gaan!

Wat gaat wel door ?

* TOPOS, architectuurcentrum Maastricht Fotowedstrijd ‘Maastricht: Oog voor detail’​

Wat is de bedoeling? Aan de deelnemers van de wedstrijd wordt gevraagd om een (digitale) foto te maken van een detail van een gebouw in Maastricht. De bedoeling is dat men zich beter bewust wordt van de vele boeiende details die gebouwen in Maastricht hebben. De wedstrijd loopt over een periode van zes weken,. In iedere week wordt een bepaald thema aan de orde gesteld, dat als inspiratiebron voor de foto fungeert. In totaal komen dus zes thema’s aan de orde. Raadpleeg voor het thema van de week steeds onze website: www.toposmaastricht.com


Thema ‘Deuren’ (week 01-07 juni 2020) We beginnen in de week van 01-07 juni 2020 met het thema: ‘Deuren’. Kijk eens naar de grote variatie aan deuren in Maastricht. De opgave is dus om in de genoemde week een foto te maken en door te sturen van een fraaie, opvallende, curieuze, inspirerende of in ander opzicht boeiende deur.


Wat aanleveren? Gelieve over het thema van de week een ‘liggende’ digitale foto (minimaal 1,5 Mb) in te zenden aan TOPOS, met daarbij een ‘passend’ onderschrift en de naam van de persoon die de foto heeft gemaakt. U hoeft echt geen professionele fotograaf te zijn; iedereen kan met zijn of haar gsm een foto maken. U kunt uw inzending toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


Jurering en prijs De ingezonden foto’s worden op onze website (www.toposmaastricht.com) geplaatst. Alle inzendingen worden ook op een poster samengebracht en die poster wordt na afloop van de prijsvraag aan iedere deelnemer gratis ter beschikking gesteld. Er is ook een prijs voor de ‘origineelste’ foto aan gekoppeld. De inzendingen worden beoordeeld door ons bestuurslid Will Köhlen, samen met de professionele fotograaf John Sondeyker, die vaak TOPOS-bijeenkomsten en -excursies fotografisch vastlegt.

* Te bestellen: Boek ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’


We hebben 140 inzendingen ontvangen voor ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’. Kijk eens op onze website www.toposmaastricht.com onder de rubriek ‘Favoriet Gebouw’ en zie welke geweldige inzendingen dat zijn. De inzendingen zullen ook in gedrukte vorm verschijnen. Wij stellen u als TOPOS-sympathisant in de gelegenheid om dit boek tegen kostprijs aan te schaffen. Iedereen die 5 exemplaren of meer bestelt, wordt vermeld op de ‘Lijst van contribuanten’ en krijgt gratis een TOPOS E-Book.

Wat mag u verwachten en wat betaalt u daarvoor? U kunt een prachtig vormgegeven boek verwachten van 252 pagina’s in full colour en met een hard cover. Om u een indruk te geven van wat het boek inhoudt en hoe het wordt vormgegeven vindt u hieronder de inhoudsopgave en enkele pagina’s tekst. Wij bieden het boek aan tegen de kostprijs van € 15,- (excl. verzendkosten). Naar verwachting zal het boek in september gereed zijn.

U kunt hier aangeven hoeveel boeken u wilt bestellen:

Naam: Adres: Postcode: Woonplaats:

E-mail: bestelt .. exempla(a)r(en) van het boek ‘Mijn favoriete gebouw in

Maastricht en omgeving’ ad € 15,- per ex Totaalbedrag:

Personen die 5 of meer exemplaren bestellen, worden vermeld op de ‘Lijst van contribuanten’:

Naam: Bovendien ontvangen zij gratis het TOPOS E-Book ‘Op zoek naar de

hemel op aarde. Stadsidealen door de eeuwen heen.’ (256 pagina’s).

* Oog voor Architectuur in Europa


Inmiddels is de (gratis) cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’ (zie onze website www.toposmaastricht.com onder de rubriek ‘Arch.Geschiedenis’) afgerond. Deze cursus was gebaseerd op het boek ‘Oog voor Architectuur in Europa’ van onze voorzitter Nico Nelissen. Als extra service bieden we u gratis de verkorte versie van het boek aan. U kunt de verkorte versie gratis downloaden op onze website. We bieden u ook gratis de integrale tekst van het boek aan. U kunt dit (gratis) downloaden op de website van Nico Nelissen: www.niconelissen.nl

* Strijd om architectuur in Europa

De cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’ wordt voortgezet. Het boek ‘Strijd om Architectuur in Europa’ is een vervolgpublicatie op het boek ‘Oog voor Architectuur in Europa’. De auteur neemt de lezer mee op een reis door de bouwgeschiedenis van Europa. Hij bespreekt vijfentwintig architectuurprojecten die illustratief zijn voor stromingen van onze westerse cultuurgeschiedenis. Het boek is een ware invitatie tot het goed kijken naar én het actief beleven van architectuur. Prof. Nelissen vraagt aandacht voor de strijd die vaak met architectuurprojecten gepaard gaat. Strijd over geld, de bouwplek, het programma van eisen, de wet- en regelgeving, de materialen, de architectuuropvattingen, maar ook over de politieke en sociale ideeën achter de gebouwen. Het boek opent verrassende perspectieven op beroep en werk van de architect: een leven vol (in)spanningen, met kleine en grote conflicten, maar ook met gevoelens van onzekerheid over de realisatie van projecten. Het bijzondere van het boek is dat de architectuurprojecten vanuit allerlei oogpunten worden bekeken, te weten architectuur, stedenbouw, kunstgeschiedenis, politiek, bestuur, maatschappij en cultuur. Door zijn brede eruditie weet hij al deze aspecten met elkaar in verband te brengen, waardoor hij daadwerkelijk in staat is om zijn opvattingen over de strijd om architectuur op anderen over te brengen.

* Quiz: Teun Swinkels tekent Maastricht


De welbekende architect Teun Swinkels heeft in de afgelopen jaren tekeningen gemaakt van Maastrichtse gebouwen. Een selectie daaruit is de afgelopen weken via onze website (www.toposmaastricht.com) getoond met daaraan gekoppeld een vraag. Ga naar deze website om alsnog de schetsen te bekijken. Dit E-Book is gratis te downloaden op onze website.

* ‘Memories are made of this’: Herman van den Bosch sr. brengt het Maastricht van vroeger in herinnering

Ook het TOPOS-initiatief ‘Memories are made of this’ is zeer succesvol verlopen. Gedurende de afgelopen weken hebben we schetsen, tekeningen, aquarelles en gouaches over het Maastricht van vroeger door Herman van den Bosch sr. op onze website www.toposmaastricht.com geplaatst. Een persoon, te weten Appie Luermans, heeft naar aanleiding daarvan op alle sets schetsen e.d. zijn persoonlijke herinneringen aan ons toegestuurd. Het bestuur is Appie zeer erkentelijk voor de moeite die hij heeft genomen om elke dag trouw zijn herinneringen aan ons te doen toekomen.


Die herinneringen geven een uitstekend beeld van hoe hij de schetsen van Herman van den Bosch sr. als een prachtige ‘aide-mémoire’ heeft gebruikt om diep in zijn geheugen te duiken en zijn destijdse belevenissen aan het papier, c.q. computer toe te vertrouwen. Appie heeft dit op een zeer persoonlijke, geëngageerde en gewetensvolle wijze gedaan, waarbij uw gevoel voor humor in de teksten goed voelbaar is.


Als blijk van waardering voor dit alles heeft het bestuur besloten om Appie een attentie te doen toekomen in de vorm van een E- Book (pdf) waarin al zijn herinneringen zijn gebundeld. Graag willen we alle TOPOS-sympathisanten in de gelegenheid stellen om van dit E-Book kennis te nemen. Dit E-Book is gratis op onze website te downloaden.

* René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren

De stedenbouwer René Daniëls heeft ruim 40 jaar op een intense en gevarieerde wijze bijgedragen aan de ruimtelijke vormgeving van talrijke steden en gebieden in Nederland en ook in het buitenland (met name België, Duitsland en Frankrijk). Jarenlang was hij stedenbouwkundige van de gemeente Maastricht. Een aantal jaren geleden verscheen een monografie over zijn leven en werk. TOPOS biedt u - na overleg met René Daniëls - een gratis E-Book aan van deze monografie, getiteld: ‘René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren’. Dit E-Book is gratis op onze website te downloaden.

* Dutch-Profiles

In de rubriek 'TOPOS-TV’ is gestart met een reeks Youtube- filmpjes van Nederlandse en ook Belgische architecten. De moeite waard om eens te bekijken.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze voor iedereen moeilijke tijden!* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars


Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze voor iedereen moeilijke tijden!


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page