top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

Beste allemaal,

In deze Nieuwsbrief aandacht voor het volgende: Het is u allemaal bekend. Het coronavirus legt het leven goeddeels plat, ook dat van TOPOS.

In dit verband zien we ons genoodzaakt de volgende activiteiten af te gelasten:


03 juni 2020 ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’ De lens van de Maastrichtse fotograaf Jos Nelissen gericht op de ruimtelijke transformaties van Maastricht


08 juni 2020 ‘Gezondheid van de patiënt en bezoeker in een medische omgeving’

Lezing door De lezing van Sylvie Smeets

N.B. Wij zijn voornemens om deze lezingen op een later tijdstip alsnog door te laten gaan!

Wat gaat wel door ?

Mijn favoriete gebouw in Maastricht & Omgeving

Inmiddels hebben we al meer dan 125 inzendingen ontvangen voor ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’. Kijk eens op onze website www.toposmaastricht.com onder de rubriek ‘Favoriet Gebouw’ en zie welke geweldige inzendingen dat zijn. De inzendingen worden geplaatst op onze website en zullen in een

E-Book en waarschijnlijk ook in gedrukte vorm verschijnen.

Over een eventueel gedrukte gedrukte versie volgt een aparte mailing !

Geschiedenis van de architectuur

Inmiddels is de (gratis) cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’

(zie onze website www.toposmaastricht.com onder de rubriek ‘Arch.Geschiedenis’) afgerond.

Er is aandacht besteed aan:

01. Antieke Griekse Bouwkunst 02. Antieke Romeinse Bouwkunst 03. Romaanse Bouwkunst 04. Gotische Bouwkunst 05. Renaissance 06. Classicisme 07. Barok 08. Frans Neoclassicisme 09. Schots Neoclassicisme 10. Duits Neoclassicisme 11. Art Nouveau 12. Wiener Sezession 13. Catalaans Modernisme 14. Expressionisme 15. Functionalisme in de stedenbouw

16. Het Nieuwe Bouwen 17. Internationale Stijl 18. Functionalisme in de architectuur

19. Regionaal Functionalisme 20. Organische Architectuur 21. Postmoderne Architectuur 22. Organisch Functionalisme 23. High Tech Architectuur 24. Supermodernisme 25. Restauratie Architectuur

Deze cursus was gebaseerd op het boek ‘Oog voor Architectuur in Europa’ van onze voorzitter Nico Nelissen. Als extra service bieden we u gratis de verkorte versie van het boek aan. U kunt de verkorte (gratis) hier downloaden door op deze link te drukken.


We bieden u ook gratis de integrale tekst van het boek aan. U kunt dit (gratis) downloaden op de website van Nico Nelissen: www.niconelissen.nl

Quiz: Teun Swinkels tekent Maastricht

De welbekende architect Teun Swinkels heeft in de afgelopen jaren tekeningen gemaakt van Maastrichtse gebouwen. Een selectie daaruit is de afgelopen weken via onze website (www.toposmaastricht.com - Schetsen van Teun ) getoond met daaraan gekoppeld een vraag. Ga naar deze website om alsnog de schetsen te bekijken en geef antwoord op de onderstaande vragen. Wie de meeste goede antwoorden heeft, krijgt een prachtige TOPOS-prijs. Overigens, iedere deelnemer krijgt een digitaal presentje. Hier volgen nogmaals de vragen bij de verschillende tekeningen. U kunt uw antwoorden nog tot 15 mei aanstaande inzenden. Wie weet wordt u de winnaar van een prachtig TOPOS-geschenk!

Quiz-vragen:

01. Waar staat dit oude kapelletje, met de prachtige bomen eromheen? 02. Wat is de officiële naam van de Zusters onder de Bogen? 03. Wanneer brandde de Noordelijke toren gedeeltelijk af ? 04. Hoe heet de drukbezochte winkel op de hoek van de Koestraat waar zij hun maal gekocht hebben ?

05. Hoe heet de fastfoodzaak, waarvoor Teun zat toen hij de loempiakraam tekende? 06. Hoe heet de restauratiearchitect van dit bijzondere gebouwtje? 07. Noem de naam van een van de twee internationale wandelpaden, die langs dit punt komen.

08. Wat was de taak van de Cellebroeders? 09. Hoe hoog is het uitzichtplateau boven de bodem van de uitgraving? 10. Hoe lang heeft de sluis te Limmel dienst gedaan? 11. Wat is de naam van deze Kermis? 12. In welke stijl is dit huis gebouwd? 13. Wanneer is de ENCI begonnen met de afgraving van de Sint Pietersberg? 14. Hoe groot is de vlucht van de molen [De spanwijdte van de wieken]?

15. Hoe heet het nieuwbouw project op deze plek?

16. Waartoe kan dit kunstwerk dienen? 17. Hoe heet de architect van het opmerkelijke huis aan de wal, derde van rechts? 18. In welk metselverband is dit huis gemetseld? 19. Links in het Westwerk zie je op de hoeken grote hardsteen blokken. Uit welke tijd stammen die? 20. Wanneer brandde middentoren van het Westwerk af ? 21. Geen vraag, maar een beschouwing over Tekenen.

Ik pleit voor het tekenen als een belangrijke natuurlijke vaardigheid voor iedereen , zeker voor vormgevers en architecten .Iedereen kan tekenen: Begin te noteren wat je treft, in een A5 schetsboekje, thuis, op reis, bij het werk en dateer je je indrukken, maak een reeks en je inspiratie groeit. Zoek je eigen vorm en materiaal, geen twee tekenaars tekenen hetzelfde! Als je over jaren je tekeningen bekijkt, dan weet je wat je toen deed, voelde en bezielde, een herinneringsmachine, een schat van belevenissen. Met kunst heeft dit niets te maken!

‘Memories are made of this’: Herman van den Bosch brengt het Maastricht van vroeger in herinnering.

In samenspraak met de erfgenamen van de tekenaar en schilder Herman van den Bosch zullen we de komende weken schetsen, aquarellen, gouaches en dergelijke tonen van het Maastricht zoals het zo’n 50 jaar geleden was.

Verzoek: stuur ons uw herinneringen aan de betreffende plek en bij een voldoende aantal reacties zullen wij deze bundelen en aan iedereen ter beschikking stellen.

Dus let op: de komende dagen iedere dag op onze website een beeld van Maastricht uit vervlogen tijden.

René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren

René Daniëls is al 40 jaar lang een gepassioneerde steden- bouwer. Dit gegeven is aangegrepen om met hem, in de vorm van een gesprek, een tussenbalans op te maken van zijn leven en werk. Het is een waar tijdsbeeld geworden van een belangrijke periode uit de geschiedenis van het vakge- bied van de stedenbouw. Het boek schetst de ambities van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen de maatschappij nog erg maakbaar leek en aan stedenbouw een belangrijke rol werd toebedacht. Het beschrijft ook de economische recessie uit de jaren tachtig met een verlies aan vertrouwen in stedenbouw en gemeentelijke steden- bouwkundige diensten. De ‘markt’ gaat op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling een steeds belangrijke- re rol spelen, vaak in combinatie met de gemeentelijke overheid. PPS-constructies winnen aan populariteit. De stedenbouwer en de stedenbouwkundige bureaus moe- ten zich heroriënteren, zowel qua opgave waarmee ze te maken krijgen, als qua context waarbinnen ze moeten opereren. Nu is er opnieuw een discussie gaande over de vraag of de stedenbouwer in het begin van de 21ste eeuw niet te zeer als slippendrager van marktpartijen fungeert. Daarbij rijst de kwestie of er niet behoefte is aan een meer zelfverzekerde stedenbouwer die weer echt lijnen (letter- lijk en figuurlijk) durft uit te zetten. Velen die samen met René Daniëls aan de stedenbouwkundige (veld)tocht van de afgelopen 40 jaar hebben meegedaan, vertellen over hun ervaringen met een ‘unglaublich liebenswürdig of- fenen und unkomplizierten Menschen’, zoals een van de (buitenlandse) collega’s hem omschrijft. René Daniëls steden- bouwer in hart en nieren

De stedenbouwer René Daniëls heeft ruim 40 jaar op een intense en gevarieerde wijze bijgedragen aan de ruimtelijke vormgeving van talrijke steden en gebieden in Nederland en ook in het buitenland (met name België, Duitsland en Frankrijk). Jarenlang was hij stedenbouwkundige van de gemeente Maastricht. Een aantal jaren geleden verscheen een monografie over zijn leven en werk. TOPOS biedt u - na overleg met René Daniëls - een gratis E-Book aan van deze monografie, getiteld: ‘René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren’. Zie hiervoor onze website www.toposmaastricht.com onder TOPOS-TV & More - Stedenbouw.

Dutch-Profiles

In de rubriek 'TOPOS-TV’ is gestart met een reeks Youtube- filmpjes van Nederlandse en ook Belgische architecten. De moeite waard om eens te bekijken.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze voor iedereen moeilijke tijden!


Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl


TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)


TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!


Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars


Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze voor iedereen moeilijke tijden!


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page