top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten van de komende maanden:


Drieluik: Gezondheid in de gebouwde omgeving

Gezondheid is een thema dat de laatste jaren veel belangstelling geniet. In de architectuur en stedenbouw was dat ooit een centraal thema, immers er waren allerlei plannen voor een ‘gezonde woning’ en een ‘gezonde woon- en werkomgeving’. Het heeft er alle schijn van dat dit onderwerp terug is op de maatschappelijke agenda. Er wordt tegenwoordig gesproken over ongezonde woningen, ongezonde scholen en een ongezonde woon- en werkomgeving. Alle reden om als TOPOS (hernieuwde) aandacht te vragen voor de thematiek van ‘Gezondheid in de gebouwde omgeving’. Hoe zit het met de gezondheid in onze gebouwde omgeving? Hoe gezond zijn scholen, kantoren, winkels, werkplaatsen en dergelijke? Hoe gezond zijn de voorzieningen die juist gericht zijn op de gezondheidszorg?


TOPOS besteedt aandacht aan deze thematiek in drie lezingen, te weten:


1. De eerste lezing van Anouk Crapts ging over ‘De Blauwe Loper’ (17 februari 2020)


2. De tweede lezing van Jeanne Dekkers gaat over ‘Gezondheid van onze toekomstige generatie, de school’ (06

april 2020)


3. De derde lezing van Sylvie Smeets zal gaan over ‘Gezondheid van de patiënt en bezoeker in een medische omgeving’ (08 juni 2020).


N.B. De lezing van 06 april 2020 vindt plaats in de Theresiaschool, President Rooseveltlaan 213, 6224 CP Maastricht (De Groene Loper). Parkeren is goed mogelijk!


De lezing van 08 juni 2020 vindt plaats in de aula van de Jan van Eyck Academie te Maastricht.TOPOS Excursie Frontenpark

Zaterdag 04 april 2020

Volgeboekt!!!!!‘Gezondheid van onze toekomstige generatie, de school’

Datum: maandagavond 06 april 2020

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Theresia school, President Rooseveltlaan 213, 6224 CP Maastricht (De Groene Loper).

Parkeren is goed mogelijk!

Programma

20.00 uur Welkom

20.05 uur Lezing Jeanne Dekkers: ‘Gezondheid van onze toekomstige generatie, de school’

21.15 uur Gesprek met de zaal

22.00 Sluiting
Wie is Jeanne Dekkers?

Jeanne Dekkers (Venlo, 1953) studeerde aan de Technische Hogeschool Eindhoven, waar zij in 1978 het diploma behaalde. Na haar studie werkte ze voor EGM architecten waar zij vanaf 1988 directielid was. In januari 1998 richtte ze haar eigen architectenbureau Jeanne Dekkers Architectuur op, in Delft. In 2010 werd Dekkers benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op 25 april 2012 werd Dekkers ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2000 ontwierp ze het Limburgs Museum in Venlo. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen van het Opleidingsinstituut Zorg & Welzijn op het terrein van de Vrije Universiteit Amsterdam, politiekantoor in Nijmegen, stadhuis van Beverwijk en het in 2013 opgeleverde kantoor van Deltares in Delft. In 2014 opende ze het architectuurplatform Sense & Care, waarin de zintuiglijke beleving centraal staat (bron: Wikipedia).TOPOS Excursie Weert

Zaterdag 18 april 2020Volgeboekt!!!!!‘Gaston Eysselinck: in de voetsporen van Le Corbusier’


Datum: maandagavond 20 april 2020

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht


Onlangs verscheen het boek: ‘Gaston Eysselinck: in de voetsporen van Le Corbusier’. De auteur Marc Dubois is een autoriteit op het gebied van de architectuurgeschiedenis, meer in het bijzonder het Modernisme. Zoals bekend, heeft ook België de invloed ondergaan van het functionalisme in de architectuur, meer in het bijzonder van het gedachtegoed van de CIAM. Belangrijke representanten van deze stroming in Vlaanderen zijn Huib Hoste en Gaston Eysselinck. Marc Dubois heeft een intrigerende monografie geschreven over de laatstgenoemde persoon die vooral in Oostende belangrijke projecten heeft gerealiseerd, waaronder het voormalig postkantoor. Gedurende de avond zal hij ons informeren over het leven en werk van Gaston Eysselinck, waarbij hij deze architect zal plaatsen tegen de achtergrond van de toen heersende tijdsgeest. De in Gent wonende spreker en vedette Marc Dubois heeft Maastrichtse roots, waar hij overigens bijzonder trots op is.Wie is Marc Dubois?

Marc Dubois (1950) studeerde in 1974 af als architect aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas in Gent. In zijn werkzame leven was hij actief in het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening. Vanaf 1978 tot 2015 gaf de Gentenaar les aan Sint-Lucas, waarna hij de overstap maakte naar de Faculteit Architectuur KU Leuven in Gent & Brussel. Daarnaast deed hij onderzoek naar architectuur en verschenen zijn artikelen in tal van publicaties, onder andere over het oeuvre van Le Corbusier, Carlo Mollino en Álvaro Siza. Dubois publiceerde tevens een monografie over het oeuvre van Albert van Huffel, architect van de Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg. Zo-even is een nieuwe monografie van zijn hand verschenen over Gaston Eysselinck, volgens Dubois een van de interessantste modernistische architecten van België. Ook leverde hij jarenlang bijdragen aan verschillende Europese vakbladen, waaronder Domus en de Architect. Marc Dubois stelt zich steeds tot doel om architectuur bij een ruimer publiek te brengen. Hij doet dat via lezingen, cursussen en rondleidingen, en het onder de aandacht brengen en redden van archieven van architecten. In 1983 richtte hij samen met collega Christian Kieckens de Stichting Architektuurmuseum (S/AM) op, waarvan hij voorzitter was tot 1993. Deze Stichting is de voorloper van het huidige Vlaams Architectuurinstituut. Voor zijn niet-aflatende inzet voor de architectuur kreeg hij de prestigieuze prijs Ultima Architectuur 2018 uitgereikt.


Programma

20.00 uur Welkomstwoord

20.10 uur Inleiding van Marc Dubois over ‘Gaston Eysselinck: in de voetsporen van Le Corbusier’

21.30 uur Gesprek met de zaal

22.00 uur Sluiting’Excursie Brussel Art Nouveau, zaterdag 25 april 2020’

TOPOS maakt u attent op een excursie (en lezing) over Art Nouveau die wordt georganiseerd door de Alliance Française Maastricht (AFM). Wij denken dat dit voor u als liefhebber van architectuur een interessante excursie is. Alle inhoudelijke en praktische gegevens vindt u hieronder.


De AFM organiseert op zaterdag 25 april 2020 een dagexcursie naar Brussel. In de Europese hoofdstad zal een wandeling plaatsvinden langs panden uit de periode van de Art Nouveau (1870-1914). De excursie start met een bezoek aan het Victor Hortamuseum, een pand waar deze Brusselse architect woonde en werkte. Men krijgt daar al een goede indruk van wat de architectuurstroming van de Art Nouveau inhoudt. Na dit bezoek wordt een wandeling gemaakt langs panden van verschillende vertegenwoordigers van deze stroming te weten: Hotel Winssinger (Victor Horta), Hotel Tassel (Victor Horta), Hotel Solvay (Victor Horta), Hotel van Eetvelde (Victor Horta), Hotel Métropole (Alban Chambon), Old England (Paul Saintenoy), Cauchiehuis (Paul Cauchie), Saint-Cyrhuis (Gustave Strauven). Tijdens de dag zal ook een bezoek worden gebracht aan het vml. Magasin Waucquez (Victor Horta) dat tegenwoordig een stripverhalenmuseum is. (Om logistieke redenen kan de volgorde van bezoek veranderen).


De dagexcursie staat onder leiding van Prof. dr. Nico Nelissen en zijn vrouw Andrea Nelissen-de Pont. Tijdens de busreis zal informatie worden verstrekt over Brussel, Art Nouveau, Art Nouveau in Brussel en over de projecten langs de wandelroute.


Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de betalingen.

Datum: zaterdag 25 april 2020

Tijdstip van vertrek: 08.30 uur

Tijdstip van terugkomst: 19.00 uur

Vertrekpunt: Stayokay, Maasboulevard Maastricht

Aanmelding: door te betalen via https://www.alliance-francaise.nl/2020/maastricht/ winkel/ Kosten: € 60,- (bus, entree Victor Hortamuseum, entree Magasin Waucquez, lunchpakket, audioapparatuur, fooi chauffeur inbegrepen) Excursie volgeboekt.


N.B. Deze excursie is onderdeel van een Tweeluik dat de AFM organiseert in de maand april 2020. Op woensdag 22 april 2020 vindt het eerste deel van het Tweeluik plaats, namelijk een lezing van Prof. dr. Nico Nelissen over ‘Art Nouveau in Frankrijk en België’. Deze lezing vindt plaats in de Boekhandel Dominicanen en begint om 20 uur. Toegang: Vrienden AFM gratis (op vertoon van lidmaatschapskaart AF); Anderen € 10,-.


Excursie volgeboekt. Voor lezing op 22 april 2020 zijn nog plaatsen vrij!!!!!‘Opkomst van een nieuwe generatie stadhuizen’


Datum: Maandagavond 11 mei 2020

Tijd: 20.00-22.00 uur Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht


Stadhuizen (raadhuizen, gemeentehuizen) bepalen vaak al sinds eeuwen het beeld van een gemeente. Het is de plek waar het lokale bestuur is ondergebracht en waar de raad vergadert. Er zijn in het verleden in Nederland meer dan duizend stadhuizen gebouwd die vaak op een centrale plek in de stadsplattegrond terecht zijn gekomen. De stadhuizen van Middelburg, Gouda, Utrecht, Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Alkmaar en bijvoorbeeld Delft zijn nog altijd beeld- en silhouet bepalend. Ook Limburg is rijk aan markante, vaak monumentale stadhuizen, denk bijvoorbeeld aan die van Maastricht, Venlo, Roermond en Heerlen. Door fusies en herindelingen is het aantal stadhuizen de laatste decennia echter drastisch afgenomen, maar toch worden er nog nieuwe gebouwd of worden bestaande verbouwd of uitgebreid. De laatste jaren is sprake van wat genoemd kan worden ‘een vijfde generatie stadhuizen’. Wat zijn dat voor gebouwen? Wat zijn de kenmerken ervan? Waar zijn ze te vinden? Gedurende de avond wordt ingegaan op de opkomst van dit nieuw type stadhuis en worden twee in dit verband illustratieve voorbeelden behandeld, te weten het gemeentehuis van Eijsden-Margraten en het gemeentehuis van Maasgouw. De betrokken architecten zullen hun projecten toelichten. Daaraan voorafgaande zal Nico Nelissen een schets geven van verschillende generaties stadhuizen, waarbij hij een relatie zal leggen tussen wijzigingen in rol en taken van de lokale overheid, veranderende verhoudingen tussen burgers en lokaal bestuur, en de consequenties daarvan voor de architectuur van stadhuizen.


Programma

20.00 uur Welkom

20.05 uur College Prof. dr. Nico Nelissen: 'Van stadhuis naar stadshuis’

20.45 uur Inleiding Harold Janssen (SATIJNplus): ‘Eijsden-Margraten: Van gemeentehuis naar Huis voor de burgers’

21.15 uur Inleiding Piet Laumans (Engelman Architecten): ‘Maasgouw: Transformatie van een gemeentehuis’ 21.45 uur Gesprek met de zaal

22.00 uur Sluiting‘Het veranderende gezicht van Maastricht’

De lens van de Maastrichtse fotograaf Jos Nelissen gericht op de ruimtelijke transformaties van Maastricht


Datum: woensdagavond 03 juni 2020

Tijd: 20-00-22.00 uur (Expositie vooraf bekijken 19.00 uur) Plaats: Grand Café Maastricht Soiron, Museum aan het Vrijthof Kosten: € 5,- (incl. consumptie) ter plekke te betalenMaastricht is gedurende de laatste eeuwen, en meer in het bijzonder tijdens de laatste decennia, sterk van aanzien en karakter veranderd. Die transformatie is op allerlei manieren door historici en andere wetenschappers in woord en beeld vastgelegd. De fotograaf Jos Nelissen heeft een fantastisch oeuvre opgebouwd van (lucht)foto’s van Maastricht waaruit de ruimtelijke veranderingen van Maastricht goed afleesbaar zijn. De welbekende maquette van Maastricht uit 1748 is een mooi startpunt om de transformaties goed te kunnen signaleren, zowel binnen de vroegere ommuring, als ook in de gebieden van de voormalige bastions en schootsvelden. De spectaculaire metamorfose vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw tot op vandaag de dag is aan de lens van Jos Nelissen niet ontsnapt.


Jos Nelissen met Piloot bij fotovlucht Cessna (1979)


Wie is Jos Nelissen?

Jos Nelissen (Maastricht, 1948) werkte na zijn middelbare schooltijd in de donkere kamer van V&D en Fotopersbureau Het Zuiden. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij bij de Leger Film en Fotodienst van het ministerie van Defensie in Den Haag. Hij studeerde fotografie aan de MTS in de Hofstad, waarbij hij ondermeer stages liep bij de Haagse Courant en de fotostudio’s van de VNU in Haarlem. In Maastricht startte hij begin jaren 70 een eigen fotografisch bedrijf. Al gauw kon hij grote bedrijven als Artifort, KNP, Sphinx, Universiteit, Rabobank Nederland en DSM tot zijn klanten rekenen. Voor DSM ging hij een dienstverband aan als bedrijfsfotograaf waarbij hij de privatisering van het staatsbedrijf en de omslag van bulk naar fijnchemie vastlegde. Hierbij werkte hij ook mee aan de zeer gewilde Limburgse en Europese DSM kalenders. Vanaf 2006 tot op heden is hij weer aan de slag als Freelance fotograaf en werkt mee aan een aantal publicaties over Maastricht.


Een avond voor iedereen die Maastricht een warm hart toedraagt

Deze bijzondere en voor iedereen zeer informatieve avond staat volledig in het teken van ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’. Jong en oud zullen zich vergapen aan het getoonde: 'oh was dat vroeger zo?' tot ‘ja, zo was het vroeger en zo is het nu’. Met andere woorden een onvergetelijke avond waarop we terugblikken op wat er van ‘Us Mestreech’ geworden is. Organisatie TOPOS organiseert deze avond samen met de Vrienden van het Museum aan het Vrijthof (tegenwoordig Fotografiemuseum). We verwachten veel publiek, vandaar dat het goed is om zich zo snel mogelijk voor deze avond aan te melden bij Liesbeth Bonnemayer (vrienden@museumaanhetvrijthof.nl) of Nico Nelissen (n.nelissen@xs4all.nl).


Programma

19.00 uur De gelegenheid bestaat om de expositie ‘Streetlife' te bezichtigen. Het gaat om kleurrijk werk van de Amerikaanse fotograaf Jamel Shabazz en zwart-wit portretten van de Nederlandse fotograaf Hans Rietveld. (Met Vriendenpas of Museumkaart gratis!!!!!!)

20.00 uur Opening

20.05 uur Inleiding door Huub Smeets, die als collectioneur van het werk van vooraanstaande fotografen een beschouwing zal wijden aan de rol van fotografie bij het vastleggen van de (Maastrichtse) stadsontwikkeling. 20.35 uur Presentatie door de fotograaf Jos Nelissen, die aan de hand van prachtig beeldmateriaal een schets zal geven van hoe hij als fotograaf ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’ vastlegt.

21.20 uur Aansluitend zullen enkele kenners van de fotografie en de ruimtelijke transformatie van Maastricht hun commentaar op de presentaties geven, te weten Floor van Spaendonck (directeur Bureau Europa), Jac van den Boogard (historicus en kenner bij uitstek van de geschiedenis van Maastricht), Peter de Ronde (architect- stedenbouwkundige bij de gemeente Maastricht; gevraagd).

22.00 uur Sluiting


Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl


TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)


TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!


Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars


Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page