top of page
  • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in januari en februari 2020:

TOPOS organiseert in januari en februari 2020 een tweetal bijeenkomsten gewijd aan het thema: ‘Maastricht en de Euregio’

1. Maastricht: stad in een regio zonder grenzen!?

Datum: maandagavond 13 januari 2020 Plaats: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht Tijd: 20.00-22.00 uur

Gedurende de afgelopen decennium is Maastricht behoorlijk ‘op de schop’ gegaan. Grote projecten, zoals de Groene Loper, Het Sphinxkwartier, het Frontenpark, de Tapijnkazerne en bijvoorbeeld het ENCI-gebied werden doorgevoerd. Ze hebben het gezicht van Maastricht veranderd en aangevuld. Wat betekenen deze en andere projecten voor de Euregio? Heeft Maastricht de ambitie om een leidende rol te spelen in de Euregionale ontwikkeling? Welke ruimtelijke plannen staan er voor de toekomst in Maastricht op de agenda en in hoeverre dragen die bij aan het proces van ‘place making’ in de Euregio?


Prof. drs. Harry Welters, emeritus hoogleraar van de Erasmus Universiteit Rotterdam, kijkt als een ‘geëngageerde waarnemer’ naar zijn geboortestad en tegenwoordig ook woonstad. Laat u verrassen door zijn analyse van de relatie tussen Maastricht en de Euregio.Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer ontwikkelden ruim tie jaar geleden een ‘metrokaart Euregio’. De achterliggende gedachte was dat de Euregio een vitale polycentrische stad is die te vergelijken is met de grote metropolitane regio’s van Europa. Zij zullen als ‘side kick’ naar de beschouwingen van Harry Welters luisteren en op hun eigen(zinnige) manier van commentaar voorzien!

2. De Euregio: tussen realiteit en illusie!? Datum: maandagavond 10 februari 2020 Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht Tijd: 20.00-22.00 uur

Over de Euregio waarvan Maastricht deel vormt wordt veel gesproken en geschreven, maar wordt er ook iets gedaan met al die woorden en teksten? Het gemeentelijke beleidsjargon staat bol van verwijzingen naar de rol en betekenis van Maastricht in de Euregio. Maar gaat het hier om ‘wishful thinking’, om ‘Euregionaal verbaal geweld’ of schuilt er achter die noties een stedenbouwkundige en architectonische realiteit die niet kan worden ontkend?

Ir. René Daniëls, vermaard stedenbouwkundige die aan talrijke projecten in de Euregio heeft gewerkt, zal zijn visie op de Euregio geven. Op basis van een brede analyse, komt hij tot de bevinding dat de Euregio in stedenbouwkundig opzicht een aanzienlijke versterking kan ondergaan door samenhang te brengen in de veelal losse fragmenten waaruit de Euregio is opgebouwd.


Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer zullen naar aanleiding van Daniëls’ beschouwingen het gesprek met de aanwezigen aangaan door een bijzondere reis in de tijd in de Euregio te maken. Iets wat u niet mag missen!

152 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page