top of page
  • Nico Nelissen

TOPOS Architectuurexcursie Weert

Maak kennis met boeiende architectuurprojecten in Weert

Zaterdag 18 april 2020

Weert: een stad die het verdient om te bezoeken! Niet alleen om het rijke culturele erfgoed, met als hoogtepunt de laat-gotische Sint Martinuskerk, maar ook om de hedendaagse architectuur die in alle opzichten de moeite waard is. De (helaas bij weinigen bekende) architect Pierre Weegels (1904-1966) heeft een belangrijke stempel op deze stad gedrukt. Zijn oeuvre is groot(s) en gevarieerd. Een aantal van zijn projecten staat op het programma. De dreigende leegstand van kerken en kloosters heeft de mecenas Thijs Hendrix ertoe gebracht om enkele kerken in Weert op te kopen en een nieuwe bestemming te geven. Een tweetal ervan zullen we bezoeken.


We starten onze excursie met koffie/ thee en de bekende Weerter vlaai bij Antje van de Statie. We gaan dan naar het nieuwe stadhuis, een ontwerp van het bekende architectenbureau Inbo. Vervolgens gaan we de stad Weert verkennen en verheugen ons daarbij op de begeleiding van de ‘kenner bij uitstek’ van Weert Joke Jongeling (die bij veel projecten direct betrokken is geweest). Tijdens de busreis zal Nico Nelissen een gesprek aangaan met John Hogenboom, die beroepsmatig bij nogal wat huisvestingsprojecten in Weert actief betrokken is geweest.

Programma

08.30 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Stayokay, Maasboulevard Maastricht

09.30 uur Koffie/thee en vlaai bij Antje van de Statie 10.15 uur Bezoek stadhuis Weert (arch. Inbo) met korte presentatie Joke Jongeling

11.00 uur Wandeling door de historische binnenstad: Sint Martinuskerk, vml. stadhuis

(nu: Gemeentemuseum), pand De Gruyter (arch. T. Wilschut), Grand Café De Weerter Bazaar,

pand De Munt, Muntpassage (arch. AGS en arch. Ger Rosier)

12.00 uur Birgittenessenabdij Maria Hart, vml. Ursulinenklooster en herinrichting buitenruimte 13.00 uur Lunch in park Ursulinenklooster (lunchpakket) 14.00 uur Bustocht langs singels met onder andere: Dr. Schutterhuis (arch. Jos Wielders),

Villa Walburg, Tiendschuur (Erfgoedhuis Weert) en kasteel

14.30 uur Bezoek vml. Minderbroederskerk en -klooster nu: verzorgingshuis (arch. Johan Kayser en

Pierre Cuypers), bezoek vml. Franciscus van Assisikerk nu: Franciscus Huis

(arch. Swinkels & Salemans; glas-in-lood Daan Wildschut) o.l.v. Thijs Hendrix

15.15 uur Bezoek o.l.v. Thijs Hendrix aan vml. pastorie nu: Pierre Weegels Huis (arch. Pierre Weegels),

vml. Onbevlekt Hart van Mariakerk (Fatimakerk) nu: Fatima Huis (arch. Pierre Weegels;

mozaïek Hugo Brouwer), woonbuurt Fatima (arch. Pierre Weegels)

16.15 uur Bezoek De Lichtenberg (arch. Pierre Weegels) 17.00 uur Vertrek Weert 18.00 uur Aankomst Maastricht

Datum: Zaterdag 18 april 2020

Vertrek: 08.30 uur Stayokay Maasboulevard Maastricht Kosten: Euro 60,=

Aanmeldingen: per omgaande en uiterlijk vóór 01 februari 2020. Let op!!!! Deze worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij de Vrienden van TOPOS voorrang hebben. Indien u nog geen Vriend van TOPOS bent, kunt u zich alsnog bij mij aanmelden (Euro 25,= per jaar) en heeft u meteen voorrang.

Betaling: er volgt na inschrijving een e-mailbericht over uw deelname. Wanneer u tot de deelnemers behoort, wordt u geacht een bedrag ad Euro 60,= over te maken op bankrekeningnummer NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. excursie Weert. In dit bedrag zijn begrepen: kosten bus, documentatie, deskundige begeleiding, audioapparatuur, koffie en vlaai, lunchpakket, fooi chauffeur. De betaling dient vóór uiterlijk 01 maart 2020 plaats te vinden.

Ondergetekende meldt zich aan voor de architectuurdagexcursie naar Weert

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Plaatsnaam:

Gsm-nummer:

E-mailadres:

Aanmelding toesturen aan: n.nelissen@xs4all.nl

80 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page