top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in oktober 2019:

TOPOS: Kijken naar de stad vanuit een ander perspectief

17 oktober, 14 november en 28 november 2019

Plaats: Jan van Eyck Academie

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Het thema van de lezingen is ‘Kijken naar de stad vanuit een ander perspectief’. De gedachte hierbij is dat het karakter en de identiteit van een stad gemaakt worden door mensen die betrokken zijn bij de stad en de (openbare) ruimte. Voor deze lezingen hebben we personen uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen discipline, vakgebied of fascinatie bijdragen aan de stad en de openbare ruimte van Maastricht.

donderdag 17 oktober, 20.00-22.00 uur

• Ivo Rosbeek

• Bart van den Boom

• Paul Koenen

illustraties: Marie Bink van Vollenhoven

donderdag 14 november, 20.00-22.00 uur

• Roland van Bussel

• Roel Meertens

• Maarten van den Berg

donderdag 28 november, 20.00-22.00 uur

• Guy Cleuren

• Donci Banki

• Said ten Brinke

illustraties: Marie Bink van Vollenhoven

Maandagavond 21 oktober 2019

Lezing: Zij bestijgt de steigers van de architectuur

Spreker: Jeanne Dekkers

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht Entree: gratis

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Het centrale thema is dit jaar Hij/Zij. De verhoudingen tussen de seksen staan op scherp. In tijden van #MeToo, #HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres kijkt de Maand van de Geschiedenis terug: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd? Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet ook kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen dan begrijpen? Honderd jaar nadat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht verkregen, wordt op zoek gegaan naar alternatieve visies op bestaande verhalen. Want een completer beeld leidt tot nieuwe inzichten en brengt veelzijdigheid in onze blik op verleden én heden. Het vrouwelijk perspectief staat voorop, maar er is ruimte voor al het andere. In dit verband is onder leiding van de LGOG een reeks activiteiten georganiseerd, waaraan TOPOS met alle plezier deelneemt. Wij hebben de bekende sterarchitecte Jeanne Dekkers bereid gevonden om in dit kader een lezing te houden. Zij heeft als titel voor haar lezing gekozen: ‘Zij bestijgt de steigers van de architectuur’.

Wie is Jeanne Dekkers?

Jeanne Dekkers (Venlo, 1953) studeerde aan de Technische Hogeschool Eindhoven, waar zij in 1978 het diploma behaalde. Na haar studie werkte ze voor EGM architecten waar zij vanaf 1988 directielid was. In januari 1998 richtte ze haar eigen architectenbureau Jeanne Dekkers Architectuur op, in Delft. In 2010 werd Dekkers benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op 25 april 2012 werd Dekkers ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2000 ontwierp ze het Limburgs Museum in Venlo. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen van het Opleidingsinstituut Zorg & Welzijn op het terrein van de Vrije Universiteit Amsterdam, politiekantoor in Nijmegen, stadhuis van Beverwijk en het in 2013 opgeleverde kantoor van Deltares in Delft. In 2014 opende ze het architectuurplatform Sense & Care, waarin de zintuiglijke beleving centraal staat (bron: Wikipedia).

Korte toelichting op de inhoud van de lezing

Jeanne Dekkers maakt een korte wandeling door de geschiedenis van de vrouw in de architectuur, aangevuld met eigen ervaringen in haar loopbaan van student, architect, docent en ondernemer. Serieuze ervaringen worden geplaatst naast hilarische situaties. Er wordt een levendig beeld getoond van de bestijging van de steigers, die lange tijd alleen begaan werd door mannen.

Programma

20.00 uur Welkomstwoord door Nico Nelissen

20.05 uur Lezing door Jeanne Dekkers: ‘Zij bestijgt de steigers van de architectuur’

21.15 uur Gedachtewisseling met Jeanne Dekkers

21.45 uur Onderling napraten

Met TOPOS recente architectuurprojecten bekijken

(N.B. Excursie is volgeboekt!!!! Zij die zich bijtijds hebben aangemeld zijn van harte welkom en krijgen nog een bericht ivm groepindeling)

Sphinxkwartier:

Andrieskapel, Sphinxpassage, Muziekgieterij, Loods 5, Frencken | Scholl architecten

Op zaterdag 26 oktober 2019 brengen we een bezoek aan enkele recent gereedgekomen projecten in het Sphinxkwartier te Maastricht. We laten ons informeren door de opdrachtgevers en de betrokken architecten die ter plekke toelichting zullen geven. Vanwege het (zeer) grote aantal inschrijvingen en om niemand teleur te stellen hebben we de totale groep opgesplitst in 5 groepen van ieder ongeveer 25 personen. We gaan een roulatiesysteem toepassen waarbij elk project ongeveer 35 minuten in beslag neemt.

Programma:

14.00 uur Welkomstwoord in het Belvedere infocentrum door Nico Nelissen en Erwin Gerardu

14.15 uur Renė Holten en Jos Nijssen: restauratie en herbestemming Andrieskapel

14.50 uur Bart van den Boom: Sphinxpassage

15.25 uur Stichting de Muziekgieterij en Nicole Maurer: restauratie en nieuwe invulling poppodium Muziekgieterij

16.00 uur Erwin Gerardu: Restauratie en herbestemming Loods 5

16.35 uur Huub Frencken en Peter Scholl: nieuw onderkomen Frencken | Scholl architecten in Eiffelgebouw

17.10 uur Borrel (op eigen kosten) in skybox Eiffelgebouw

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

131 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page