top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief


In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in september 2019:

Maandagavond 30 september 2019 Lezing: Hedendaagse architectuur in Parijs: behoud en spektakel Spreker: Prof. dr. Nico Nelissen

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht

Entree: gratis (wel graag van te voren aanmelden bij n.nelissen@xs4all.nl)

TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, organiseert samen met de Alliance Française Maastricht en de Vrienden van het Museum aan het Vrijthof, een lezing over hedendaagse architectuur in Parijs.

Onlangs verscheen van de hand van onze voorzitter Nico Nelissen het boek ‘Kom met mij mee naar Parijs’. In dit boek gaat hij in op de architectuur en stedenbouw van Parijs in de afgelopen 150 jaar. Parijs is als metropool constant in ontwikkeling. Hoewel de economische recessie uit het begin van het millennium een zekere ‘surplace’ teweegbracht, is de stad sinds enkele jaren weer ‘en progression’.

Prof. Nelissen zal ons op de hoogte brengen van de meest recente architectuurprojecten in Parijs, waarbij de vraag aan de orde komt of de stad een ‘lanceur de mode’ of slechts een ‘suiveur’ is op het gebied van de architectuur. De grote hoeveelheid projecten, verspreid over een zo groot grondgebied maakt het niet eenvoudig om tot een eensluidend oordeel te komen.

We zien in Parijs zowel een hang naar behoud van al datgene wat Parijs tot Parijs maakt, maar van de andere kant ook een bewuste poging om in de internationale ‘architectuurstrijd’ een prominente en opvallende plaats in te nemen. Sommigen betitelen dit laatste als ‘spektakelarchitectuur’; anderen zien er het bewijs in voor de innovatieve ontwerppraktijk van vooraanstaande architectenbureaus. Hoe dit ook zij, een andere tendens speelt als onderstroom een eminente rol, namelijk de ‘architecture verte’ tot uitdrukking komend in fascinerende ‘écoquartiers’ en ‘tours de la biodiversité’.

Na de lezing zult u de wens voelen om Parijs opnieuw te gaan bezoeken, maar dan kijkend door een andere bril: ‘Une redécouverte de Paris’. Voor degenen die de lezing bijwonen, bestaat de gelegenheid om het boek ‘Kom met mij mee naar Parijs’ te kopen voor de ‘TOPOS-Vriendenprijs’ van € 25,-. Indien gewenst gesigneerd door de auteur. (Voor informatie over Nico Nelissen zie: www.niconelissen.nl)

N.B. De lezing van Nico Nelissen wordt ‘gelardeerd’ met de vertoning van een fotoimpressie van de amateurfotograaf Zeno Waszink over ‘Het alledaagse leven in Parijs’ (un must!!!!) kom met mij mee naar parijs

Prof. dr. Nico Nelissen stedenbouw en architectuur van de laatste 150 jaar

Programma

20.00 uur Welkomstwoord

20.05 uur Fotoimpressie van ‘Het alledaagse leven in Parijs’ (deel 1) door Zeno Waszink

20.15 uur Lezing door Prof. dr. Nico Nelissen, Hedendaagse architectuur in Parijs: behoud en spektakel

21.30 uur Fotoimpressie van ‘Het alledaagse leven in Parijs’ (deel 2) door Zeno Waszink

21.45 uur Onderling napraten en - indien gewenst - signeren van boek ‘Kom met mij mee naar Parijs’ door de auteur

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

154 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page