top of page
  • TOPOS Zuid-Limburg

Moderne Tijden: Peutz in Heerlen en Maastricht

Maandagavond 03 september 2018: Moderne Tijden: Peutz in Heerlen en Maastricht

Sprekers: Joos Philippens en Maurer United Architects

Deze avond is een coproductie van Jan van Eyck Academie en TOPOS.

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein Maastricht

Onlangs is van de hand van Joos Philippens het boek verschenen: ‘Moderne Tijden; Van Grunsven en Peutz, bouwers van Heerlen’. In dit boek, door de auteur getypeerd als een ‘vie romancée’, wordt op een indringende manier ingegaan op de wijze waarop de sphinx-achtige burgemeester Van Grunsven, samen met de welbekende architect Frits Peutz, kans heeft gezien om door middel van een reeks opvallende gebouwen Heerlen een ‘modern’ gezicht te geven. Tot op vandaag de dag zijn het Retraitehuis, het Glaspaleis, de Royal, het Raadhuis en de Schouwburg beeldbepalend voor de stad. Maar Peutz was niet alleen actief in Heerlen, ook in Maastricht heeft hij zijn sporen nagelaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Lourdeskerk, de vlak erbij gelegen jongensschool, de Theresiaschool, AINSI, ’t Sonnehuis aan de Scharnerweg en natuurlijk … de Jan Van Eyck Academie waar de lezing wordt gehouden. Joos Philippens zal in zijn beschouwing ook ingaan op de link van Peutz met Maastricht.

Verder is er aandacht voor de restauratie en aanpassing van de Jan Van Eyck Academie door Maurer United Architects, die hun bureau in dit gebouw hebben ondergebracht. Er wordt een toelichting gegeven op de restauratie en aanpassingen.

Na afloop nemen we onder begeleiding een kijkje in het gebouw.

Programma

20.00 uur Opening door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen

20.05 uur Welkomstwoord door de nieuwe directeur van de Jan Van Eyck Academie Hicham Khalidi

20.15 uur Inleiding door Joos Philippens: Moderne Tijden; Peutz in Heerlen en Maastricht

21.00 uur Restauratie en aanpassing van het Jan van Eyck Academiegebouw door

Maurer United Architects

21.30 uur Kijkje in het gebouw

22.00 uur Sluiting en aansluitend gelegenheid voor drankje en gesprek

56 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page