top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS Nieuwsbrief

Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in juni 2018:

Zaterdag 02 juni 2018 Dag van de Architectuur Maastricht:

De stad van morgen Dag van de Architectuur - Is Maastricht klaar voor morgen?

Over de Groene Loper is al veel gezegd. De belangstelling voor de tunnelbouw was enorm en iedereen is blij met de grote nieuwe ruimte en frisse lucht die ervoor terug gekomen is. Maar hoe nu verder? Wordt straks weer alles dicht gebouwd? Of juist niet? Hoe ziet het leven er straks uit als alles klaar is?

Oude gebouwen als herboren

Iedereen herinnert zich de flatgebouwen die tegen de geluidswand van de A2 gedrukt stonden. Daartussen stonden prachtige gebouwen die in een tijd gebouwd zijn toen het verkeer nog niet alle aandacht opeiste. Het gebruik van de gebouwen is verloren gegaan door het drukke verkeer rondom. Nu het verkeer weg is, wordt de omgeving weer opnieuw gezien en staan deze monumenten te pronken op de Groene Loper. Reden om bij het hergebruik van de gebouwen de hedendaagse duurzaamheids- en comforteisen toe te passen. De kwaliteit van leven komt hiermee weer terug. Dit deel van de stad wordt al zichtbaar de stad voor morgen.

Programma Dag van de Architectuur 02 juni 2018

In heel Nederland wordt op de Dag van de Architectuur aandacht besteed aan allerlei soorten bouwontwikkelingen en zijn projecten te bezoeken. In Maastricht organiseert het architectuurcentrum TOPOS samen met de gemeente Maastricht deze dag op diverse locaties rondleidingen. U kunt gebouwen vanbinnen beter bekijken. Architecten geven tekst en uitleg over de opdrachtstelling, de gewenste functie van het gebouw, de uitgangspunten van de ontwerpen en de uiteindelijke uitvoering.

Waar kan ik gaan kijken?

Op zes locaties zijn rondleidingen. Het is hierdoor mogelijk een kijkje te nemen in de gebouwen en te luisteren naar de toelichting die de architecten geven over de recentelijk uitgevoerde aanpassingen.

Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk, restauratie en uitbreiding van voorzieningen in de kerk

Sint Theresiaschool, uniek voorbeeld van modulair gebruik van een schoolgebouw

Enexishuis, restauratie en publiek infocentrum voor energiezuinige aanpassingen voor woningen

Gemeenteflat, renovatie van appartementen

Stadspark Oost, ontwerp van een nieuw stadspark op het Oranjeplein en Koningsplein

Torenflat, renovatie van appartementen

Klik hier voor de folder met verdere uitleg en een kaartje van de omgeving.

Maandagavond 04 juni 2018:

De (ont)mythologisering van de (architectuur)geschiedenis van Maastricht

Spreker: Prof. dr. Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Stayokay, Maasboulevard Maastricht

Toelichting: Onlangs is van de hand van Karl Enenkel & Koen Ottenheym het boek verschenen: 'Oudheid als ambitie; De zoektocht naar een passend verleden, 1400-1700’. In dit indringende en verrassende boek wordt ingegaan op de wijze waarop in de periode van de late Middeleeuwen en in de Renaissance verwoede pogingen zijn ondernomen om aan te tonen dat personen, geslachten en steden hun wortels hebben in de antieke Oudheid. Daarvoor moet de geschiedenis weleens worden ‘gekneed’. In het boek wordt aangetoond dat er allerlei ingenieuze, en soms ook slinkse methoden zijn toegepast om deze antieke wortels aannemelijk te maken. Gedurende de inleiding zal Prof. Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht, ingaan op de kwestie of ook in Maastricht pogingen zijn ondernomen om deze link te leggen met de antieke Oudheid. Ons rijke Maastrichtse patrimonium is de tastbare illustratie van de historische wortels van de stad. Maar, zijn ook hier aanvechtbare acties ondernomen om verbindingen met de antieke Oudheid te leggen die als minder oorbaar kunnen worden beschouwd? Kijken wij na afloop van de lezing nog op eenzelfde manier naar de architectuurgeschiedenis van onze stad?

Programma

20.00 uur Opening door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen

20.10 uur Inleiding door Prof. dr. Koen Ottenheym: De De (ont)mythologisering van de (architectuur)

geschiedenis van Maastricht

21.15 uur Gesprek met de zaal

22.00 uur Sluiting en aansluitend gelegenheid voor drankje en gesprek

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Bremen Bouwadviseurs

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W New Development

 • element a

 • Huiswerk Architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • BMN Bouwmaterialen

 • van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page