top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS Nieuwsbrief

Beste allemaal,

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in april, mei en juni 2018:

TOPOS Architectuurexcursie Zuid-Limburg (deel 2)

Maak kennis met recente architectuurprojecten in het oostelijk deel van Zuid- Limburg

Zaterdag 14 april 2018 en zaterdag 26 mei 2018

Veel mensen die naar de TOPOS-bijeenkomsten komen, wonen en/of werken in Maastricht en omgeving. TOPOS besteedt veel aandacht aan de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen in Maastricht. TOPOS richt zich uiteraard ook op wat zich in de directe omgeving van Maastricht afspeelt. Iedereen kent Zuid-Limburg als een gebied met een prachtig Heuvelland en een aantal zeer bezienswaardige dorpen en steden. Maar, er is meer te zien in deze streek. Dat hebben we verleden jaar op zaterdag 28 oktober kunnen ervaren toen we een tocht hebben gemaakt langs recente architectuurprojecten in Meerssen, Houthem-St. Gerlach, Valkenburg en Sittard. Nu gaan we het oostelijk deel van Zuid-Limburg bezoeken en ook daar zijn onlangs boeiende en spraakmakende architectuurprojecten tot stand gekomen, zoals in Eijsden-Margraten, Banholt, Lemiers, Vaals, Kerkrade en Heerlen. Ook die moet je gezien hebben! Immers, waar vind je een nieuw stadhuis dat vrijwel volledig uit gerecycled materiaal is opgebouwd? Wie is beter in staat om een boerenhoeve een nieuwe woonbestemming te geven dan de sterarchitecte Jeanne Dekkers? Wie heeft ooit op de nieuwe toren gestaan van het Drielandenpunt te Vaals? Wie wil niet kennis nemen van het beruchte Maankwartierproject in Heerlen waar een beeldend kunstenaar zich tot ontwerper van een stadsdeel heeft ontpopt? We gaan een busrit maken langs deze en andere recente architectuurprojecten. Verbaas je over wat er aan inspirerende projecten in het oostelijk deel van Zuid-Limburg gedurende de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Bij enkele projecten zullen de architecten in kwestie zelf aanwezig zijn om toelichting te geven. Vergeet niet je fototoestel mee te nemen!

Programma

09.00 uur Maastricht Halteringsplaats Maasboulevard (schuin tegenover Stayo- kay) 09.30 uur Huis voor de Burger te Eijsden-Margraten (arch. SATIJNplus), Harold Janssen)

10.30 uur Boerderij Grubbehoeve te Banholt (arch. Jeanne Dekkers) 11.30 uur St. Benedictusberg te Lemiers (arch. Dom Hans van der Laan)

12.30 uur Politiebureau te Vaals (arch. Wiel Arets) 13.00 uur Wilhelminatoren te Vaals (arch. RuimteMakers Architectengroep)

14.00 uur Koningin Julianaplein te Vaals (arch. Humblé, Kemme, Lancée, Bruls) 15.00 uur Museumplein Limburg te Kerkrade met Cube Museum (arch. Shift Architecture Urbanism) 16.00 uur Maankwartier te Heerlen (kunstenaar Michel Huisman) 17.30 uur Terugreis naar Maastricht 18.00 uur Aankomst Maastricht

N.B. Museum Jaarkaart meenemen!!!! De excursies zijn volgeboekt. De deelnemers krijgen een week vooraf prak-

tische info toegestuurd via e-mail.

Zaterdag 02 juni 2018 Dag van de Architectuur Maastricht; de stad van morgen

Maastricht bereidt zich voor op een nieuwe toekomst

Op 2 juni 2018 vindt de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. Ook Maastricht zet op deze dag de deuren open van gebouwen die de moeite waard zijn om een kijkje te gaan nemen. Het landelijke thema: Stad voor morgen, benadrukt dat goed doordachte plannen profijt opleveren voor het gebruik van gebouwen op lange duur.

Naar een duurzame leefomgeving

Na een periode van crisis en bezinning zien we in Maastricht tal van nieuwe bouwactiviteiten. Daar waar we in voorgaande jaren vooral de infrastructuur en herbestemming van cultureel erfgoed hebben zijn ontwikkelen, zien we nu weer steeds meer variatie in bouwprojecten.

In deze bouwprojecten zijn energiebesparende methoden niet meer weg te denken. Steeds meer worden niet enkel maatregelen genomen om energiekosten te drukken, maar het besef dat we allemaal zuinig moeten omspringen met onze aarde zien we steeds vaker terug. Maastricht bereidt zich voor op morgen. Morgen waarin iedereen die de stad nodig heeft om er in te wonen, te werken of te vertoeven zich prettig en welkom voelt. Architectuur van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte spelen een essentiële rol hierin. Aandacht voor architectuur is aandacht voor de mensen die er gebruik van maken. Een goed ontwerp leidt tot een leefbare omgeving, en dus voor een fijne omgeving.

Dag van de Architectuur samen met de Dag van de Bouw geprogrammeerd

In heel Nederland wordt op de Dag van de Architectuur aandacht besteed aan allerlei soorten bouwontwikkelingen en zijn projecten te bezoeken. In Maastricht organiseren de Bond Nederlandse Architecten BNA, het architectuurcentrum TOPOS en Gemeente Maastricht samen deze dag. Dit jaar is in heel Nederland de dag van de Architectuur afgestemd met de Dag van de Bouw. Op diverse locaties is het straks mogelijk om kennis te nemen van het gebouw. Bezoekers kunnen de opengestelde gebouwen in aanbouw bezichtigen, maar ook gebouwen die al zijn opgeleverd. Architecten zullen op diverse plaatsen tekst en uitleg geven over de opdrachtstelling, het gewenste functie van het gebouw, de uitgangspunten van de ontwerpen en de uiteindelijke uitvoering.

Op dit moment wordt er achter de schermen nog hard gewerkt aan het samenstellen van de lijst van deelnemende projecten. Binnenkort kunnen we de definitieve lijst van 2 juni 2018 maken. www.dagvandearchitectuur.nl NU REEDS NOTEREN: ....!!!!!!

Maandagavond 04 juni 2018

De (ont)mythologisering van de (architectuur)geschiedenis van Maastricht

Spreker: Prof. dr. Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht

Tijd: 20.00-22.00 uur Plaats: Stayokay, Maasboulevard Maastricht

Toelichting: Onlangs is van de hand van Karl Enenkel & Koen Ottenheym het boek verschenen: 'Oudheid als ambitie; De zoektocht naar een passend verleden, 1400-1700’. In dit indringende en verrassende boek wordt ingegaan op de wijze waarop in de periode van de late Middeleeuwen en in de Renaissance verwoede pogingen zijn ondernomen om aan te tonen dat personen, geslachten en steden hun wortels hebben in de antieke Oudheid. Daarvoor moet de geschiedenis weleens worden ‘gekneed’. In het boek wordt aangetoond dat er allerlei ingenieuze, en soms ook slinkse methoden zijn toegepast om deze antieke wortels aannemelijk te maken. Gedurende de inleiding zal Prof. Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht, ingaan op de kwestie of ook in Maastricht pogingen zijn ondernomen om deze link te leggen met de antieke Oudheid. Ons rijke Maastrichtse patrimonium is de tastbare illustratie van de historische wortels van de stad. Maar, zijn ook hier aanvechtbare acties ondernomen om verbindingen met de antieke Oudheid te leggen die als minder oorbaar kunnen worden beschouwd? Kijken wij na afloop van de lezing nog op eenzelfde manier naar de architectuurgeschiedenis van onze stad?

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Bremen Bouwadviseurs

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W New Development

 • element a

 • Huiswerk Architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • BMN Bouwmaterialen

 • van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page