top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS Nieuwsbrief

Beste allemaal,

Om te beginnen: voor iedereen een gelukkig en gezond 2018!!!!!!

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteit in januari 2018 en voor de Dagexcursie naar Zuid-Limburg (deel 2) op zaterdag 14 april 2018:

*Maandag 22 januari 2018 TOPOS-bijeenkomst over ‘Zin en onzin van iconische architectuur’

Gedurende de afgelopen decennia hebben gemeenten zich architectonisch op de kaart willen zetten door middel van grootse, opvallende en tot de verbeelding sprekende architectuurprojecten. Om een paar voorbeelden te noemen: Bilbao met het Guggenheimmuseum, Parijs met de Fondation Louis Vuitton, Rotterdam met de Markthal, Eindhoven met de ‘blob’ en bijvoorbeeld Groningen met het Groninger Museum. Deze en soortgelijke architectuurprojecten worden tegenwoordig gevangen onder de titel ‘iconische architectuur’. Dr. Wouter Jan Verheul (TU Delft) is enkele jaren geleden op dit onderwerp gepromoveerd. Hij heeft studie gedaan naar de strijd die aan het al dan niet tot stand komen van iconische projecten ten grondslag ligt. Welke partijen daarbij een hoofdrol spelen. Hoe het ‘spel’ gespeeld wordt om tot realisatie van dit type projecten te komen. Welke krachten daarbij bevorderlijk, dan wel belemmerend werken. Mede naar aanleiding van zijn dissertatie is een film gemaakt onder de titel ‘Beton en betoog’, waarin architecten, bestuurders en ontwikkelaars hun visie op de zin en onzin van iconische architectuur geven. Gedurende de TOPOS- bijeenkomst komt Wouter Jan Verheul zelf aan het woord en neemt hij ons mee in de wondere wereld van de ‘iconische architectuur’. Bovendien wordt de zo- even genoemde film vertoond. Al met al voldoende basis om een (pittige) discussie aan te gaan over de vraag of Maastricht voorbeelden van iconische architectuur kent, of de stad dit type architectuur wel of niet moet nastreven en hoe betrokken partijen en burgers in Maastricht zich tegenover iconische architectuur opstellen.

Betoog en Beton is een documentairefilm gemaakt door Hans Busstra (filmpro- ducent actief voor onder andere VPRO Tegenlicht). De film gaat op poëtische wijze op zoek naar het betoog achter het beton. Door architecten, stadsbestuur- ders, projectontwikkelaars en straatpubliek te bevragen over de betekenis van verschillende iconische architectuurprojecten, probeert de film gebouwen niet als object, maar als subject tot leven te brengen. De film zoomt vooral in op ste- den die met hun identiteit worstelden en moderne architectuur hebben ingezet om de stad te herdefiniëren. Welk verhaal vertelt bijvoorbeeld het nieuwe Stads- hart over Almere en de Piazza en de Blob in Eindhoven? Is dit een geloofwaar- dig en aansprekend verhaal dat wordt gedragen door het publiek? In de film komen onder anderen de architecten Jo Coenen en Floris Alkemade en (oud)be- stuurder Adri Duivestein aan het woord, evenals gebruikers en voorbijgangers, die allen de dialoog met de gebouwde omgeving aangaan. Bekijk hier de filmtrailer: https://www.youtube.com/embed/l11E1btPFng

Programma

20.00 uur Welkomstwoord door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen 20.10 uur Lezing van Dr. Wouter Jan Verheul over ‘Zin en onzin van iconische architectuur’ 20.45 uur Vertoning van de film ‘Beton en betoog’ 21.30 uur Reacties op de inleiding en de film, onder andere door Jo Coenen (onder voorbehoud) 22.00 uur Sluiting

Datum: 22 januari 2018 Tijd: 20.00-22.00 uur Plaats: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht Toegang: gratis

* Zaterdag 14 april 2018 TOPOS Architectuurexcursie Zuid-Limburg (deel 2)

(De Excursie is volgeboekt...er wordt een reservelijst aangelegd.​)

Maak kennis met recente architectuurprojecten in het oostelijk deel van Zuid- Limburg

Veel mensen die naar de TOPOS-bijeenkomsten komen, wonen en/of werken in Maastricht en omgeving. TOPOS besteedt veel aandacht aan de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen in Maastricht. TOPOS richt zich uiter- aard ook op wat zich in de directe omgeving van Maastricht afspeelt. Iedereen kent Zuid-Limburg als een gebied met een prachtig Heuvelland en een aantal zeer bezienswaardige dorpen en steden. Maar, er is meer te zien in deze streek. Dat hebben we verleden jaar op zaterdag 28 oktober kunnen ervaren toen we een tocht hebben gemaakt langs recente architectuurprojecten in Meerssen, Hout- hem-St. Gerlach, Valkenburg en Sittard. Nu gaan we het oostelijk deel van Zuid-Limburg bezoeken en ook daar zijn onlangs boeiende en spraakmakende archi- tectuurprojecten tot stand gekomen, zoals in Eijsden-Margraten, Banholt, Lemiers, Vaals, Kerkrade en Heerlen. Ook die moet je gezien hebben! Im- mers, waar vind je een nieuw stadhuis dat vrijwel volledig uit gerecycled mate- riaal is opgebouwd? Wie is beter in staat om een boerenhoeve een nieuwe woonbestemming te geven dan de sterarchitecte Jeanne Dekkers? Wie heeft ooit op de nieuwe toren gestaan van het Drielandenpunt te Vaals? Wie wil niet kennis nemen van het beruchte Maankwartierproject in Heerlen waar een beeldend kunstenaar zich tot ontwerper van een stadsdeel heeft ontpopt? We gaan een busrit maken langs deze en andere recente architectuurprojecten. Verbaas je over wat er aan inspirerende projecten in het oostelijk deel van Zuid-Limburg gedurende de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Bij enkele projecten zullen de architecten in kwestie zelf aanwezig zijn om toelichting te geven. Vergeet niet je fototoestel mee te nemen!

Programma

09.00 uur Maastricht Halteringsplaats Maasboulevard (schuin tegenover Stayo- kay) 09.30 uur Huis van de Burger te Eijsden-Margraten (arch. SATIJNplus), Harold Janssen)

10.30 uur Boerderij Grubbehoeve te Banholt (arch. Jeanne Dekkers) 11.30 uur St. Benedictusberg te Lemiers (arch. Dom Hans van der Laan) 12.30 uur Politiebureau te Vaals (arch. Wiel Arets) 13.00 uur Wilhelminatoren te Vaals (arch. RuimteMakers Architectengroep) 14.00 uur Koningin Julianaplein te Vaals (arch. Humblé, Kemme, Lancée, Bruls) 15.00 uur Museumplein Limburg te Kerkrade met Cube Museum (arch. Shift Architecture Urbanism) 16.00 uur Maankwartier te Heerlen (kunstenaar Michel Huisman) 17.30 uur Terugreis naar Maastricht 18.00 uur Aankomst Maastricht

Datum: Zaterdag 14 april 2018

Vertrek: Halteringsplaats Maasboulevard (schuin tegenover Stayokay) Maas- tricht Kosten: Euro 50,= (bus, koffie/thee en vlaai, lunchpakket, documentatie, fooi chauffeur en deskundige begeleiding door Nico Nelissen en door betrokkenen bij de projecten)

Aanmelding: per omgaande en uiterlijk vóór 15 februari 2018 Aanmeldingen: worden behandeld in volgorde van binnenkomst Betaling: er volgt na inschrijving een e-mailbericht ivm betaling voor uiterlijk 1 maart 2018

N.B. De dagexcursie gaat alleen door bij een voldoende aantal deelnemers. Vrienden en kennissen mogen ook mee.

Ondergetekende meldt zich aan voor de architectuurdagexcursie naar Zuid-Limburg (deel 2):

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Plaatsnaam:

Gsm-nummer:

E-mailadres:

N.B. Museum Jaarkaart meenemen!!!!

Aanmelding toesturen aan: n.nelissen@xs4all.nl

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Bremen Bouwadviseurs

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N Architecten

 • Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W New Development

 • element a

 • Huiswerk Architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • BMN Bouwmaterialen

 • van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page