top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS Nieuwsbrief


Beste allemaal,

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende TOPOS bijeenkomst op:

Maandag 06 november 2017 om 20.00 uur over ‘Groene ruimte met toekomst - casus Pottenberg’ in Stayokay (Ceramiquezaal), Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht

Let op!!! We zitten op 06 november in een van de zalen van Stayokay!!!

Groene ruimte met toekomst – casus Pottenberg

De waarde van groen in dorpen en steden wordt steeds breder erkend. Naast de bijdrage aan natuur en ecologie zijn er positieve effecten voor onder meer gezondheid, sociale cohesie en luchtkwaliteit. De klimaatadaptatie van ons verstedelijkt landschap is een volgende actuele doelstelling waarvoor ’het groen’ oplossingen kan bieden. Door deze stapeling van functies wordt het steeds belangrijker om groenstructuren zorgvuldig en doordacht in te richten en te beheren. Die noodzaak van een zorgvuldige omgang geldt met name voor ’het groen’ dat is ontworpen en aangelegd in de wederopbouwtijd (1940-1965). Deze relatief jonge groenstructuren worden, om allerlei redenen, vaak onvoldoende op waarde geschat. Dat leidt ongewild, en vaak ongemerkt, tot vernietiging van groene kwaliteiten. Een belangrijke oorzaak daarvan is gebrek aan kennis over de oorspronkelijke doelstellingen voor dergelijk langzaam groeiend kapitaal.

Aan de hand van de wijk Pottenberg in Maastricht laten Jacqueline Verhees en Joosje van Geest zien hoe het anders kan. Pottenberg is in 2013 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als wederopbouwerfgoed van nationaal belang. De twee onderzoekers laten zien hoe kennis van erfgoedprincipes inspirerende handvaten kan bieden voor de brede waaier van actuele opgaven van beheer en ontwikkeling. Dat hoeft niet veel te kosten, het kan qua beheerkosten zelfs een besparing opleveren. Hun belangrijkste boodschap is dat gemeenten die hun groene ambities serieus nemen hun acties moeten baseren op een doordachte visie, met erfgoedprincipes als drager.

Toegang: Gratis

Programma

19.30 Inloop

20.00 Voordrachten van Jacqueline Verhees en Joosje van Geest

21.15 Discussie met de zaal

22.00 Afsluiting

Sprekers

Joosje van Geest (www.joosjevangeest.nl) is architectuurhistoricus en werkt aan tal van studies en publicaties over architectuur, stedenbouw en landschap. Zij onderzoekt, definieert en adviseert over cultuurhistorische kenmerken en erfgoedaspecten die ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de plek ingezet worden.

Jacqueline Verhees (www.verheesvoorlandschap.nl) is landschapsarchitect met een ruime ervaring op stedenbouwkundig gebied. Ze richt zich op de ontwikkeling van ons verstedelijkt landschap; met focus op historische gelaagdheid en de kracht van het inzetten van erfgoedaspecten. Ze werkt aan onderzoek en ontwerp, van visie tot inrichtingsplan.

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Bremen Bouwadviseurs

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N Architecten

 • Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W New Development

 • element a

 • Huiswerk Architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • BMN Bouwmaterialen

 • van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page