top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS Nieuwsbrief


Beste allemaal,

In deze Nieuwsbrief aandacht voor enkele lopende zaken en de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

 • TOPOS State of the art

 • Mutaties in bestuur en programmaraad van TOPOS

 • TOPOS excursie naar architectuurprojecten in Zuid-Limburg

 • TOPOS lezing over stedelijk groen

 • TOPOS Facebook

 • TOPOS op Youtube

 • TOPOS website

TOPOS State of the art

Het is de afgelopen maanden een beetje stil geweest rondom TOPOS. Dat had meerdere redenen. In de eerste plaats zijn enkele reguliere bronnen van inkomsten vervallen, te weten de subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Maastricht. In de tweede plaats zijn er mutaties opgetreden in het bestuur en in de programmaraad. In de derde plaats, en dat is het belangrijkste, waren bestuur en programmaraad de mening toegedaan dat na 7 ‘vette’ jaren van TOPOS een bezinning nodig was op mogelijk 7 ‘minder vette’ jaren. Als gevolg van de economische crisis van de afgelopen jaren is de wereld van de bouw en van de ontwerpende disciplines behoorlijk opgeschut. Bureaus zijn verdwenen of behoorlijk uitgedund. Nieuwe bureaus, meestal van het karakter zzp’er, zijn tot de ‘markt’ van ontwerpers toegetreden en de ontwerpopgave is behoorlijk van karakter veranderd. Restauratie, renovatie, herbestemming zijn vandaag de dag centrale begrippen, gekoppeld aan duurzaamheid, CO2-neutraal en toekomstbestendig. Kortom, alle reden om eens te rade te gaan bij de ‘achterban’ en de reguliere bezoekers van TOPOS-bijeenkomsten. Sandra van den Beuken, heeft als lid van de programmaraad, aan alle adressen van ons e-mailadressenbestand een vragenformulier toegestuurd betrekking hebbend op het oordeel over onze activiteiten en op mogelijke suggesties voor de toekomst van TOPOS. Ongeveer 130 personen hebben dit vragenformulier ingevuld en aan ons geretourneerd. De vrijgekomen informatie is zeer betekenisvol gebleken voor de positionering en programmering van TOPOS in de komende jaren. Er zijn ook gesprekken gevoerd met ‘zusterorganisaties’ in Maastricht en omgeving die zich inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht. Dank aan allen die de vragenlijst hebben ingevuld en aan de personen die aan de gesprekken hebben deelgenomen. Mede op basis van de resultaten uit de enquête en de gesprekken met ‘zusterorganisaties’ is een strategienotitie door TOPOS opgesteld en onderschreven door bestuur en programmaraad, waarin de toekomst van TOPOS vooral wordt gezien als een platform voor ontwerpers, lokale overheid, bouwwereld, bedrijfsleven en vooral ook burgers om mee te denken en van gedachten te wisselen over de vele architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke, cultuurhistorische en ruimtelijke vraagstukken waarvoor Maastricht en de Euregio nu staat en in de toekomst zal staan.

Kernwoorden van de nieuwe strategie zijn:

 • meer aandacht voor de actualiteit,

 • meer bezoeken ter plaatse,

 • burgers en vooral jongeren actief bij de vraagstukken betrekken en

 • belangrijke inzichten van buiten aan de stad en regio kenbaar maken.

Dit wil TOPOS de komende jaren bereiken door middel van enkele voor u bekende activiteiten, zoals

 • de Dag van de Architectuur,

 • dagexcursies en cursussen, maar ook door nieuwe activiteiten, zoals

 • het bezoek brengen aan recent gerealiseerde architectonische en stedenbouwkundige projecten in Maastricht en de Euregio,

 • het uitnodigen van vermaarde architecten en stedenbouwers die significant voor Maastricht en de regio kunnen zijn, als ook

 • het op locatie de discussie aangaan met de ontwerpers en betrokken partijen.

Er wordt gewerkt aan een programmering voor 2018.

Mutaties in bestuur en programmaraad van TOPOS

Peter de Ronde heeft als lid van de programmaraad verzocht om zijn rol te beëindigen. Het bestuur heeft daarmee ingestemd en inmiddels is op passende wijze afscheid genomen van Peter, onder dankzegging voor de vele jaren actieve inzet voor TOPOS.

Sandra van den Beuken heeft als lid van de programmaraad kenbaar gemaakt dat drukke werkzaamheden haar beletten om verder deel uit te maken van de programmaraad. Sandra, bedankt voor de inzet gedurende het afgelopen jaar.

Bas van der Pol heeft als voorzitter van de programmaraad kenbaar gemaakt om zijn functie als voorzitter in te ruilen voor een rol als (gewoon) lid van de programmaraad. Bas, bedankt voor de vele jaren actieve inzet als voorzitter van de programmaraad en succes als lid van de programmaraad.

Will Kohlen had eerder afscheid genomen van het bestuur, maar is onlangs door het bestuur gevraagd om zijn eerdere taken weer op zich te nemen. Will heeft daarmee ingestemd. Will bedankt voor je trouw aan TOPOS.

TOPOS activiteiten 2017

In 2017 staan de volgende activiteiten op het programma:

TOPOS Dagexcursie

Op zaterdag 28 oktober 2017 wordt door TOPOS een excursie georganiseerd naar recent gerealiseerde projecten in Meerssen, Houthem-St. Gerlach, Valkenburg en Sittard. Al direct na de versturing van de convocatie (die u eerder heeft ontvangen) was de excursie volgeboekt. Mochten er mensen zijn die willen weten hoe het dagprogramma eruit ziet, dan moeten ze de bijlage raadplegen.

TOPOS Lezing

Onderwerp: ‘Kiezen voor karakter, de groene ruimte van Pottenberg’

Sprekers: Jacqueline Verhees en Joostje van Geest

Datum en tijd: Ma. 06 november 2017 om 20.00 uur

Plaats: Wordt nader bekend gemaakt

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Bremen Bouwadviseurs

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N Architecten

 • Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W New Development

 • element a

 • Huiswerk Architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • BMN Bouwmaterialen

 • van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

66 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page