top of page
  • Sandra

Lezing 14 Maart - Groene Loper

Tijdelijke energie op de Groene Loper

In 2003 zijn de samenwerkende overheden – Rijkswaterstaat, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen - begonnen met de voorbereidingen voor een totaalplan voor stad en snelweg, voor voetgangers, fietsers en automobilisten, voor inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en stadsontwikkeling. De vastgoedontwikkeling aan de Groene Loper zou volgens planning volop in gang moeten zijn, maar deze stagneert ten gevolge van de vastgoedcrisis en de financiële problemen van Ballast-Nedam. Werken de ontwikkelmodellen van voor de crisis nog wel? Of is ook hier, zoals bij vele projecten in het land, een nieuwe aanpak noodzakelijk? Zijn de mogelijke consequenties voor het stedenbouwkundige plan van Avenue2 (De Groene Loper) al inzichtelijk? Of zit men nog volop in het omschakelingsproces? Het Utrechtse bureau ‘Makelaars van de tussentijd’ heeft de opdracht gekregen om op de tunnel, die op de afwerking na bijna klaar is, een tijdelijk programma te ontwikkelen. Biedt deze tijdelijke programmering van het gebied kansen om tot een betere afstemming te komen van de plannen op de actuele behoeftes van de stad Maastricht?

Elders wordt ervaring opgedaan met een experimentele en tijdelijke gebiedsinvulling, zoals in het Ebbingekwartier nabij het centrum van de stad Groningen. In die stad is het Open Lab Ebbinge

Actief. Op deze locatie staan een tiental paviljoens, horecavoorzieningen, een speelweide, stadsstrand en een evenemententerrein. Zowel de omvang van dit project, als de binnenstedelijke locatie zijn uniek. Het Open Lab voorziet de stad Groningen tot 2016 van een openbare ruimte waar een grote diversiteit aan activiteiten en gebruiken plaats kunnen vinden: van evenementen tot tentoonstellingen en van woonruimte tot werkateliers. Al deze karakteristieken zorgen ervoor dat het project een uniek internationaal praktijkvoorbeeld van innovatieve ‘tussentijdse stedenbouw’ is. Wat kunnen we in Maastricht van deze ervaringen leren?

Programma

  • 20.00 uur Welkomstwoord door Nico Nelissen.

  • 20.05 uur Introductie van het thema door Will Köhlen

  • 20.15 uur Lezing Henk Bothof (eventmanager Open Lab Ebbinge) en Gerrit Schuurhuis (zakelijk leider Open Lab Ebbinge)

  • 20.50 uur Lezing Pieter Akkermans van ‘Makelaars van de Tussentijd’.

  • 21. 20 uur Discussie met de zaal o.l.v. Nico Nelissen.

  • 22.00 uur Afronding

Sprekers

Henk Bothof en Gerrit Schuurhuis - Henk Bothof is eventmanager en Gerrit Schuurhuis is zakelijk leider van Open Lab Ebbinge (OLE). OLE is een proeftuin in de tijdelijkheid van de stedenbouw, waarbinnen de mogelijkheden van het kortstondige en veranderlijke heden worden onderzocht, uitgewisseld en gepresenteerd. Juist op het moment dat er veel (economische) onzekerheden zijn, biedt dit laboratorium de ruimte om innovatie te stimuleren binnen de grenzen die de tussentijd nu stelt en altijd zal blijven stellen.

Pieter Akkermans - Pieter is al tientallen jaren actief in en voor de stad Utrecht. Hij werkte 15 jaar lang bij woningcorporatie Mitros en was er tot zomer 2013 als ontwikkelingsmanager verantwoordelijk voor de vernieuwing van de wijken Ondiep en Zuilen. Ook initieerde hij bij Mitros de zelfbouwprojecten onder de naam MadebyU. Tegenwoordig werkt hij zelfstandig onder de naam ‘TIEHN projecten’ als ontwikkelaar en adviseur op de terreinen wonen en bouwen. Pieter heeft goed inzicht in de verschillende belangen en het krachtenspel rond vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Hij ziet bij vele vastgelopen projecten interessante kansen voor tijdelijke initiatieven – soms voor korte tijd, soms doorgroeiend als een organische ontwikkeling. Maar ook dat de project- en grondeigenaren in een geheel andere wereld opereren dan de mogelijke initiatiefnemers. Dat vraagt om makelaars die partijen bij elkaar brengen en voor duidelijkheid en vertrouwen kunnen zorgen.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page