top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief - September 2022

In deze Nieuwsbrief

 • TOPOS-lezing over houtbouw

 • TOPOS-stadswandelingen n.a.v. Architectuurgids Maastricht NEXT

 • TOPOS 30 jaar en uw inzending

 • TOPOS zoekt nieuwe mensen

 • RTVMaastricht: uitzendingen over projecten uit de Architectuurgids Maastricht NEXT

 • Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids Maastricht gratis

 • ’Voor de eeuwigheid?’ Gedenkboek van de Stichting Historische Reeks Maastricht

 • Expositie Bureau Europa

 • Algemene informatie over TOPOS: sponsoren en vriendenBouwen met hout door Urban Climate Architects

Spreker: Tim Vermeend Datum: donderdag 22 september 2022

Tijdstip: 20.00 uur Locatie: Mosa Design Studio Meerssenerweg 360, Maastricht

De noodzaak om duurzaam te bouwen is tegenwoordig integraal onderdeel van het architectuurklimaat. Het besef om materialen te gebruiken uit hernieuwbare bronnen zoals hout is aanwezig, maar het opschalen naar grotere projecten is nog niet vanzelfsprekend. Zodoende organiseert TOPOS i.s.m. MOSA een tweetal lezingen met architecten die het bouwen met hout naar een nieuw niveau tillen. De eerste in deze reeks is Tim Vermeend, oprichter en creatief directeur van Urban Climate Architects: Urban Climate Architects - met vestigingen in Groningen en Delft - gaat bij hun projecten uit van duurzaamheid en circulariteit vanuit de gedachte dat wij onze eigen duurzame toekomst moeten vormgeven. Het experiment wordt niet geschuwd. Urban Climate Architects onderkent de noodzaak van schaalvergro>ng. Deze benadering heeL geresulteerd in een actuele opdrachtenportefeuille met méér dan 78.000m2 aan vloeroppervlakte met als basis houtconstructie.Stadswandelingen n.a.v. TOPOS-Architectuurgids Maastricht NEXT

Speciaal voor in architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en interieur geïnteresseerden verzorgt TOPOS Stadswandelingen n.a.v. de Architectuurgids Maastricht NEXT. Samen met groepen van 10-15 personen kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het programma en de kosten. Aanvragen voor stadswandelingen (circa 2 uur) kunnen hier worden gedaan.


Wie denkt dat Maastricht op het gebied van stedenbouw en architectuur in het begin van deze eeuw stil heeft gestaan, vergist zich lelijk. Gedurende de afgelopen 25 jaar (1995-heden) is Maastricht heel duidelijk van gezicht veranderd, zonder dat het eigen karakter en de eigen aantrekkingskracht verloren zijn gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Dat is de hoofdconclusie die men kan trekken uit de zo-even verschenen nieuwe architectuurgids.

De 400 pagina’s tellende, vuistdikke uitgave besteedt aandacht aan bezienswaardige nieuwe en herbestemde gebouwen die gedurende de afgelopen 25 jaar in Maastricht tot stand zijn gekomen. Het gaat om circa 250 projecten verspreid over de hele stad: van hotels, winkels, kantoren, woningen en appartementen tot bioscopen, sporthallen, onderwijsinstellingen, zorgcentra en ateliers. Het gaat om heel bekende projecten, zoals Céramique, Mosae Forum, Entre Deux, Sphinx-kwartier, Kruisherenhotel en Boekhandel Dominicanen; maar ook om talrijke minder bekende projecten waaronder Brasserie Bonhomme, Kiki’s Stocksale, V-House, Verpleeghuis Larisa, Restobar Mama en Manjefiek Malberg. Het boek is een vervolg op de eerdere TOPOS-Architectuurgids Maastricht die de periode 1875-1995 besloeg. Het nieuwe boek is een jubileum-uitgave van TOPOS, dat inmiddels al gedurende 30 jaar actief en constructief bijdraagt aan het architectuurdebat in Maastricht.

De projecten worden beschreven tegen de achtergrond van hun stedenbouwkundige context. In de beschrijvingen van de afzonderlijke projecten wordt behalve aan het achterliggende concept en de uiterlijke verschijningsvorm, ook aandacht besteed aan het materiaalgebruik, duurzaamheid en specifieke kenmerkende details. Het is een levendige beschrijving van de vele interventies die in de Maastrichtse plattegrond hebben plaatsgevonden, met één duidelijke conclusie: Maastricht is er weer een stuk mooier op geworden. Dat alles dankzij geïnspireerde opdrachtgevers, gekwalificeerde architecten en een ontvankelijke lokale overheid. Het boek is rijk geïllustreerd met boeiend fotomateriaal van vooraanstaande fotografen. Iedereen die betrokken is - of zich betrokken voelt - bij Maastricht kan zich laven aan dit prachtige overzichtswerk, dat eens te meer aantoont dat een stad nooit af is; ook Maastricht niet.

De Architectuurgids Maastricht NEXT is te bestellen bij het Architectuurcentrum TOPOS (www.toposmaastricht.com), dan wel te koop bij Boekhandel De Tribune of Boekhandel Dominicanen. Prijs € 30,- ISBN/EAN 978-90-831300-4-0TOPOS wacht op uw inzending Dit jaar bestaat TOPOS 30 jaar. Daar willen we aandacht aan besteden, onder andere door het uitbrengen van een KRONIEK in de vorm van een e-book. In dit boek wordt een overzicht gegeven van alle TOPOS-activiteiten van de afgelopen periode waaraan je een bijdrage hebt geleverd, dan wel hebt deelgenomen (lezingen, excursies, cursussen, bijdrage aan TOPOS-publicatie, Dag van de Architectuur, leestip voor architectuurliefhebbers, foto in het kader van Oog voor detail en dergelijke). We willen het boek graag een boek van ons allemaal laten zijn, vandaar onze vraag: Wil je in enkele zinnen een anekdote, een boeiende ervaring, een komisch voorval, een opvallende gebeurtenis of iets anders over TOPOS vertellen.

Bijvoorbeeld:

 • Welke TOPOS-lezing heeL veel indruk op je gemaakt?

 • Welke TOPOS-excursie is je heel erg goed is bevallen?

 • Welke TOPOS-cursus heeL je geboeid?

 • Welke TOPOS-publicatie heeL je bijzondere interesse?

 • Welke TOPOS-rondleiding sprak je erg aan?

 • Wat vind je van de Architectuurgids Maastricht NEXT?

 • Welke uitzending van RTVMaastricht over TOPOS vond je boeiend vond?

 • Welke andere TOPOS-activiteit heeL je bijzondere belangstelling gehad? Je inzending (met naam) wordt in het genoemde e-book opgenomen. Als dank krijg je het e-book gratis toegestuurd. Voor een geheugensteuntje kijk nog even op onze website www.toposmaastricht.com Graag je reactie per omgaande (uiterlijk vóór 15 september 2022) sturen aan n.nelissen@xs4all.nl Dank bij voorbaat!!!!


RTVMaastricht: 23 uitzendingen Architectuurgids Maastricht NEXT

De uitzendingen vinden plaats op maandag- en dinsdagavonden na het Journaal van 19.00 uur op RTVMaastricht:


TOPOS op zoek naar nieuwe mensen!!! Het voltallige bestuur van TOPOS heeft besloten om - na vele jaren van inzet - ‘het stokje over te dragen’ aan nieuwe mensen die zich met kennis, ambitie en passie voor TOPOS willen inzetten. Nieuwe tijden vragen om nieuwe mensen; dat geldt ook voor TOPOS. Het gaat om onbezoldigd vrijwilligerswerk!

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de huidige voorziler (n.nelissen@xs4all.nl) met vermelding van de functie die ze ambiëren (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid, lid programmaraad).

Graag vergezeld van een kort cv en motivatie.


Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids gratis Wie nu Vriend wordt van TOPOS (jaarlijkse bijdrage € 25,-), krijgt de nieuwe Architectuurgids Maastricht NEXT gratis.

Maak het betreffende bedrag over op de rekening van TOPOS (NL 27 INGB 0673 9641 67) o.v.v. Vriend 2022. Een unieke kans om TOPOS te steunen en over een prachtige uitgave te beschikken!!!!Gedenkboek Stichting Historische Reeks Maastricht

Al meer dan vier decennia geeft Stichting Historische Reeks Maastricht boeken uit over de geschiedenis van Maastricht en Limburg. Silhouetjes, Vierkanten en speciale uitgaven.

De Stichting wil graag bij haar veertgjarig jubileum stlstaan en heeft daarom een feestelijk Gedenkboek uitgegeven, dat vanaf 9 juli aanstaande bij de boekhandel te verkrijgen is. In dit Gedenkboek beschrijft zij kort haar eigen geschiedenis, maar besteden de verschillende auteurs vooral aandacht aan de wereld daaromheen: de culturele wereld, de erfgoedwereld, de ruimtelijke- stedelijke wereld, de welstandszorg en de sociale wereld. Twintig specialisten geven elk hun eigen perspectief op de recente ontwikkelingen van Maastricht: van vereniging tot cultureel instituut, van archeologie tot erfgoedmuseum, van ruimtelijke, stedelijke tot sociale ontwikkeling en van vestingbouw tot taal. Eigentijdse geschiedenis, waarvan over nog eens vier decennia misschien blijkt hoe correct de huidige blik op de cultuurwereld eigenlijk is.

Jac van de Boogard & Eric Wetzels (red.) Voor de eeuwigheid? Gedenkboek veertg jaar Stichting Historische Reeks Maastricht, 1979-2019. Achttien verhalen over Maastricht cultuurstad

Vierkant Maastricht, nr. 47 412 pagina’s, volledig in kleur, gebonden in harde kaft, met leeslint Oplage 1.000 ex. ISBN9789058420572 Deze uitgave is te verkrijgen bij de boekhandel - Distributie Boekhandel Dominicanen MaastrichtExpositie: Reis Bureau Europa

Plaats: Bureau Europa, Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht Periode: 02 september tot en met 20 november 2022. Het eerste deel van de expositie is van 02 september tot 09 oktober 2022. Werk van fotograaf Theo Derksen, kunstenaars George Mazari en Anne Verhoijsen.


Tevens de fotoserie van Connie Akkermans: 'Oei ik Groei’ Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12.00 -17.00 uur Informatie (bureau-europa.nl)

Conny Akkermans: Oei ik Groei Mijn verhaal gaat over ontwikkeling. De verandering en de groei van een stad die zich aanpast aan de opgaven op gebied van onder andere klimaat, energie, milieu en technologie. Ik ben in Maastricht geboren en heb er altijd gewoond. Ik was en ben een toeschouwer die gedurende haar hele leven alle veranderingen heeft gadegeslagen, de stad groeit en alles wordt ‘meer’. Nog steeds kijk ik om mij heen, verbaasd over de complexiteit van het verhaal van de stad en het tempo waarmee nieuwe (grote) projecten worden uitgevoerd: nieuwbouw of een facelift, een verlegde brug, herbestemde (industriële) gebouwen. Kortom de dynamiek van een veranderende stad. Mensen hebben invloed op de stad met hun ideeën, behoeften en meningen over hun woonomgeving. Daarom zijn ook portretten aan de serie toegevoegd. Nieuwe opgaven vormen bouwstenen voor een mooie en leefbare stad, net zoals mijn foto's bouwstenen vormen voor mijn verhaal over de stad Maastricht, onderling verbonden door hun thema en geïnspireerd door de documentair landschapsfotografen en de Düsseldorfse Schule.

Wie is Connie Akkermans (1964)? Opleiding: Hoge Katholieke Lerarenopleiding in Sittard (nu Fontys Hogeschool) vakken tekenen en handvaardigheid; diverse workshops fotografie en de vierjarige fotografie-opleiding bij Forum Beeldtaal, waarna diverse exposities volgden met series in 2017 (Centre Céramique Maastricht), 2019 Fotofestival Maastricht, 2021 (Pennings Foundation).* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page