top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief - November 2022

Bijgewerkt op: 21 nov. 2022

In deze Nieuwsbrief

 • KRONIEK 30 jaar TOPOS

 • Gesprek 25 jaar stadsontwikkeling Maastricht op 17 november

 • Speciale actie Architectuurgids Maastricht NEXT

 • Architectuurgids Maastricht NEXT en stadswandelingen

 • RTVMaastricht: uitzendingen over projecten uit de Architectuurgids Maastricht NEXT

 • Peutz-lezing door Adriaan Geuze (West 8) op 25 november

 • Vriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids Maastricht NEXT gratis

 • Algemene informatie over TOPOS: sponsoren en vrienden


KRONIEK 30 JAAR TOPOS

TOPOS bestond op 07 oktober jl. dertig jaar. Binnenkort verschijnt een KRONIEK van de activiteiten van TOPOS over deze periode onder de titel: ‘TOPOS 30 jaar op de bres voor ruimtelijke kwaliteit’. Dit e-book geeft een overzicht van alle lezingen, debatten, cursussen, excursies, publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en vele andere wetenswaardigheden van TOPOS gedurende de afgelopen drie decennia. De samenstellers (Nico Nelissen, Will Köhlen en Jos Kramer) concluderen het volgende:

‘Afgaande op alle ac.viteiten van TOPOS gedurende de afgelopen det.g jaar kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat TOPOS de nodige onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht heeft aangekaart en behandeld. Dit is vooral gebeurd via lezingen, debatten en bijzondere bijeenkomsten, maar ook langs andere wegen, zoals de Dag van de Architectuur, publicaties, cursussen, excursies, tentoonstellingen en stadswandelingen. Uiteraard zijn er in de afgelopen jaren momenten geweest waarop TOPOS het wat moeilijker had, vooral vanwege de beperkte financiële middelen en de geringe animo om functies in bestuur en programmaraad te vervullen. Toch zijn die problemen steeds overwonnen. TOPOS heeft er altijd naar gestreefd de doelen waarvoor ze is opgericht waar te maken. Hoe succesrijk TOPOS is geweest om de burgerij daadwerkelijk te sensibiliseren voor ruimtelijke kwaliteit, om het architectuurklimaat in Maastricht positief te beïnvloeden en om daadwerkelijk bij te dragen aan de verhoging van de kwaliteit van Maastricht in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht, is moeilijk vast te stellen. Immers wat zijn daarvoor de criteria en hoe zijn die te meten? Het is dan ook - na dertig jaar - beter om vooral vragen te stellen naar de toekomst. Is er voor TOPOS nog wel een toekomst en zo ja, welke toekomst is nastrevenswaard? Aan de beantwoording van deze vragen wordt door het huidige (demissionaire) bestuur hard gewerkt en zal door een nieuw bestuur vorm en inhoud moeten worden gegeven!


De KRONIEK zal in e-boekvorm als kerstgeschenk in de maand december aan iedereen worden toegestuurd die op de TOPOS-mailinglijst voorkomt. Hoogtepunten uit de afgelopen periode zijn ongetwijfeld de Architectuurgidsen die door TOPOS zijn uitgegeven, te weten: ‘Architectuurgids Maastricht 1895-1995’ & 'Architectuurgids Maastricht NEXT 1995-heden’

Vermeldenswaardig is ook de reeks tv-uitzendingen over projecten uit de Architectuurgids Mastricht NEXT door RTV Maastricht onder de titel ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’.GESPREK 25 JAAR STADSONTWIKKELING MAASTRICHT Op 17 november aanstaande wordt teruggekeken (en ook vooruit gekeken) op wat er in Maastricht op het gebied van de stadsontwikkeling heeft plaatsgevonden. TOPOS heeft de ontwikkelingen op dit gebied op de voet gevolgd en steeds aandacht aan belangrijke projecten uit deze periode besteed. TOPOS is blij dat gedurende de bijeenkomst van 17 november (zie hieronder) personen die in belangrijke mate aan de recente stadsontwikkeling hebben bijgedragen hun verhaal vertellen.

SPECIALE ACTIE ARCHITECTUURGIDS MAASTRICHT NEXT !!! Op de avond van de lezing 25 jaar Stadsontwikkeling Maastricht is de Architectuurgids Maastricht NEXT voor de speciale prijs van € 20,- te verkrijgen. Wie hier gebruik van wil maken moet dit per e-mail berichten aan n.nelissen@xs4all.nl. De betaling dient op die avond contant plaats te vinden!TOPOS-Architectuurgids Maastricht NEXT en stadswandelingen

Wie denkt dat Maastricht op het gebied van stedenbouw en architectuur in het begin van deze eeuw stil heeft gestaan, vergist zich lelijk. Gedurende de afgelopen 25 jaar (1995-heden) is Maastricht heel duidelijk van gezicht veranderd, zonder dat het eigen karakter en de eigen aantrekkingskracht verloren zijn gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Dat is de hoofdconclusie die men kan trekken uit de zo-even verschenen nieuwe architectuurgids.

De 400 pagina’s tellende, vuistdikke uitgave besteedt aandacht aan bezienswaardige nieuwe en herbestemde gebouwen die gedurende de afgelopen 25 jaar in Maastricht tot stand zijn gekomen. Het gaat om circa 250 projecten verspreid over de hele stad: van hotels, winkels, kantoren, woningen en appartementen tot bioscopen, sporthallen, onderwijsinstellingen, zorgcentra en ateliers. Het gaat om heel bekende projecten, zoals Céramique, Mosae Forum, Entre Deux, Sphinx-kwartier, Kruisherenhotel en Boekhandel Dominicanen; maar ook om talrijke minder bekende projecten waaronder Brasserie Bonhomme, Kiki’s Stocksale, V-House, Verpleeghuis Larisa, Restobar Mama en Manjefiek Malberg. Het boek is een vervolg op de eerdere TOPOS-Architectuurgids Maastricht die de periode 1875-1995 besloeg. Het nieuwe boek is een jubileum-uitgave van TOPOS, dat inmiddels al gedurende 30 jaar actief en constructief bijdraagt aan het architectuurdebat in Maastricht.

De projecten worden beschreven tegen de achtergrond van hun stedenbouwkundige context. In de beschrijvingen van de afzonderlijke projecten wordt behalve aan het achterliggende concept en de uiterlijke verschijningsvorm, ook aandacht besteed aan het materiaalgebruik, duurzaamheid en specifieke kenmerkende details. Het is een levendige beschrijving van de vele interventies die in de Maastrichtse plattegrond hebben plaatsgevonden, met één duidelijke conclusie: Maastricht is er weer een stuk mooier op geworden. Dat alles dankzij geïnspireerde opdrachtgevers, gekwalificeerde architecten en een ontvankelijke lokale overheid. Het boek is rijk geïllustreerd met boeiend fotomateriaal van vooraanstaande fotografen. Iedereen die betrokken is - of zich betrokken voelt - bij Maastricht kan zich laven aan dit prachtige overzichtswerk, dat eens te meer aantoont dat een stad nooit af is; ook Maastricht niet.

De Architectuurgids Maastricht NEXT is te bestellen bij het Architectuurcentrum TOPOS (www.toposmaastricht.com), dan wel te koop bij Boekhandel De Tribune of Boekhandel Dominicanen. Prijs € 30,- ISBN/EAN 978-90-831300-4-0


Speciaal voor in architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en interieur geïnteresseerden verzorgt TOPOS Stadswandelingen n.a.v. de Architectuurgids Maastricht NEXT. Samen met groepen van 10-15 personen kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het programma en de kosten. Aanvragen voor stadswandelingen (circa 2 uur) kunnen hier worden gedaan.


RTVMAASTRICHT: 23 UITZENDINGEN ARCHITECTUURGIDS MAASTRICHT NEXT

De uitzendingen vinden plaats op maandag- en dinsdagavonden na het Journaal van 19.00 uur op RTVMaastricht:


PEUTZ-LEZING DOOR ADRIAAN GEUZE (WEST 8) OP 25 NOVEMBERVriend worden van TOPOS en krijg Architectuurgids gratis Wie nu Vriend wordt van TOPOS (jaarlijkse bijdrage € 25,-), krijgt de nieuwe Architectuurgids Maastricht NEXT gratis.

Maak het betreffende bedrag over op de rekening van TOPOS (NL 27 INGB 0673 9641 67) o.v.v. Vriend 2022. Een unieke kans om TOPOS te steunen en over een prachtige uitgave te beschikken!!!!* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


74 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page