top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief - November 2021

In deze Nieuwsbrief informatie over de geplande bijeenkomsten in november 2021.

Drieluik: Gezondheid in de gebouwde omgeving Gezondheid is een thema dat de laatste jaren veel belangstelling geniet. In de architectuur en stedenbouw was dat ooit een centraal thema, immers er waren allerlei plannen voor een ‘gezonde woning’ en een ‘gezonde woon- en werkomgeving’. Het heeft er alle schijn van dat dit onderwerp terug is op de maatschappelijke agenda. Er wordt tegenwoordig gesproken over ongezonde woningen, ongezonde scholen en een ongezonde woon- en werkomgeving. Alle reden om als TOPOS (hernieuwde) aandacht te vragen voor de thematiek van ‘Gezondheid in de gebouwde omgeving’. Hoe zit het met de gezondheid in onze gebouwde omgeving? Hoe gezond zijn scholen, kantoren, winkels, werkplaatsen en dergelijke? Hoe gezond zijn de voorzieningen die juist gericht zijn op de gezondheidszorg?

Architectuur en stedenbouw kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van ‘gezondheidsachterstanden’, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht je gezondheids- en fysieke ambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen, de plekken waar ze onderwijs genieten en de gebouwen waarin de zorg voor hun gezondheid wordt geboden? Voor een gedeelde ambitie is samenwerking nodig. Er zijn bruggen nodig tussen het sociale, gezondheids- en fysieke domein, en dat op verschillende niveaus. Inzicht is nodig in elkaars taal en jargon, culturen, routines, tijdspad en opgaven om daar vervolgens focus op aan te brengen en stappen te zetten. Integraal ontwerpen met aandacht voor gezondheid vraagt bovendien om voldoende budget en tijd.


TOPOS besteedt aandacht aan deze thematiek in drie lezingen, te weten: 1. De eerste (reeds gehouden) lezing van Anouk Crapts ging over ‘De Blauwe Loper’ (17 februari 2020)


2. De tweede lezing van Jeanne Dekkers over ‘Gezondheid van onze toekomstige generatie, de school’ (23 november 2021)

De lezing van Jeanne Dekkers op 23 november 2021 zal plaatsvinden in Stayokay, Maasboulevard, Maastricht en wel om 20.00 uur.


3. De derde lezing van Sylvie Smeets zal gaan over ‘Gezondheid van de patiënt en bezoeker in een medische omgeving’ (20 december 2021).


TOPOS Architectuurexcursie Weert Er zijn nog drie plaatsen beschikbaar!!!! Dus wees er snel bij.

Zaterdag 13 november 2021 Weert: een stad die het verdient om te bezoeken! Niet alleen om het rijke culturele erfgoed, met als hoogtepunt de laat-gotische Sint Martinuskerk, maar ook om de hedendaagse architectuur die in alle opzichten de moeite waard is. De (helaas bij weinigen bekende) architect Pierre Weegels (1904-1966) heeft een belangrijke stempel op deze stad gedrukt. Zijn oeuvre is groot(s) en gevarieerd. Een aantal van zijn projecten staat op het programma. De dreigende leegstand van kerken en kloosters heeft de mecenas Thijs Hendrix ertoe gebracht om enkele kerken in Weert op te kopen en een nieuwe bestemming te geven. Een tweetal ervan zullen we bezoeken. We starten onze excursie met koffie/ thee en de bekende Weerter vlaai bij Antje van de Statie. We gaan dan naar het nieuwe stadhuis, een ontwerp van het bekende architectenbureau Inbo. Vervolgens gaan we de stad Weert verkennen en verheugen ons daarbij op de begeleiding van de ‘kenner bij uitstek’ van Weert Joke Jongeling (die bij veel projecten direct betrokken is geweest). Tijdens de busreis zal Nico Nelissen een gesprek aangaan met John Hogenboom, die beroepsmatig bij nogal wat huisvestingsprojecten in Weert actief betrokken is geweest.


Programma 08.30 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Stayokay, Maasboulevard Maastricht

09.30 uur Koffie/thee en vlaai bij Antje van de Statie 10.15 uur Bezoek stadhuis Weert (arch. Inbo) met korte presentatie Joke Jongeling

11.00 uur Wandeling door de historische binnenstad: Sint Martinuskerk, vml. stadhuis (nu: Museum W), pand De Gruyter (arch. T. Wilschut), Grand Café De Weerter Bazaar, pand De Munt, Muntpassage (arch. AGS en arch. Ger Rosier) 12.00 uur Birgittenessenabdij Maria Hart, aansluitend vml. Ursulinenklooster en herinrichting buitenruimte 13.00 uur Lunch in park Ursulinenklooster (lunchpakket) 14.00 uur Bustocht langs singels met onder andere: Dr. Schutterhuis (arch. Jos Wielders), Villa Walburg, Tiendschuur (Erfgoedhuis Weert) en kasteel Aldenborgh

14.30 uur Bezoek vml. Minderbroederskerk en -klooster nu: verzorgingshuis (arch. Johan Kayser en Pierre Cuypers), bezoek vml. Franciscus van Assisikerk nu: Franciscus Huis (arch. Swinkels & Salemans; glas-in-lood Daan Wildschut) o.l.v. Thijs Hendrix 15.15 uur Bezoek o.l.v. Thijs Hendrix aan vml. pastorie, nu: Pierre Weegels Huis (arch. Pierre Weegels), vml. Onbevlekt Hart van Mariakerk (Fatimakerk), nu: Fatima Huis (arch. Pierre Weegels; mozaïek Hugo Brouwer), woonbuurt Fatima (arch. Pierre Weegels), Sint Jozefskerk (arch. Alphons Boosten) 16.15 uur Bezoek De Lichtenberg (arch. Pierre Weegels) 17.00 uur Vertrek Weert 18.00 uur Aankomst Maastricht


Datum: Zaterdag 13 november 2021 Vertrek: 08.30 uur Stayokay Maasboulevard Maastricht Kosten: € 65,- Aanmeldingen: per omgaande en uiterlijk vóór 01 november 2021. Let op!!!! De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst

Betaling: er volgt na inschrijving een e-mailbericht over uw deelname. Wanneer u tot de deelnemers behoort, wordt u geacht een bedrag ad € 65,- over te maken op bankrekeningnummer NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. excursie Weert. In dit bedrag zijn begrepen: kosten bus, uitgebreide documentatie in boekvorm, deskundige begeleiding, audioapparatuur, koffie en vlaai, lunchpakket, fooi chauffeur. De betaling dient vóór uiterlijk 01 november 2021 plaats te vinden.

Aanmelden: Ondergetekende meldt zich aan voor de architectuurdagexcursie naar Weert Naam: Gsm-nummer: E-mailadres: Aanmelding toesturen aan: n.nelissen@xs4all.nlVerbeterplekken op RTVMaastricht RTVMaastricht besteedt ook de komende maanden weer aandacht aan ‘verbeterplekken’ in Maastricht. Dit gebeurt onder de titel: ‘Maastricht: Dit kan beter’ op basis van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’. Voor abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL is het RTVM-kanaalnummer 1336 (tv). Voor Ziggo-klanten is het kanaal: 40 (tv). De uitzendingen vinden plaats op de maandag- en dinsdagavond direct na het Nieuws van 19.00 uur. De volgende ‘verbeterplekken’ komen binnenkort aan de orde: 08 november 2021 Harry Gulpers Architectenwinkel - Lage Barakken
 22 november 2021 Hans Hoorn Socioloog - ENCI-groeve


06 december 2021 Elise Oosterbaan Bewoner - De Roserije

20 december 2021 Peter Claassens Architect - Duitse Poort

N.B. Alle uitzendingen zijn terug te zien op onze website www.toposmaastricht.com en ook op de website van RTVMaastricht www.rtvmaastricht.nl (Uitzending gemist, Maastricht Magazine en dan de datum van de uitzending kiezen).


Er zijn nog enkele exemplaren van ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’ te koop (€ 20,-) te bestellen via Menu: Boeken op onze site.
‘De stad als open boek’ lovend ontvangen!

Als TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht prijzen we ons gelukkig dat onze TOPOS-publicatie ‘De stad als open boek’ lovend is ontvangen. Om enkele reacties te noemen: ‘Een prachtige uitgave met zoveel boeiende stof die aanzet tot nadenken!’, ‘De stad bekeken vanuit diverse perspectieven levert een fascinerend beeld op’, ‘Verplichte literatuur voor stedenbouwers, architecten en andere bij de stad betrokkenen’, ‘Een meeslepende schrijfstijl over een verschijnsel dat alle aandacht vraagt’, ‘Wat een prachtige informatieve uitgave’, 'Proficiat TOPOS met zo’n prachtig product’. Het boek kost € 20,- (232 pagina’s, full colour, hard cover, ISBN/EAN 978-90-807857-9-3) te bestellen via Menu: Boeken op onze site en ook te koop bij Boekhandel De Tribune in de Kapoenstraat te Maastricht.


TOPOS werkt aan een nieuwe architectuurgids: Maastricht 1995-2020 De architecten onder ons hebben het waarschijnlijk al gemerkt: TOPOS werkt aan een Nieuwe Architectuurgids Maastricht 1995-2020. Vooral de wat minder jongeren onder ons zich zullen herinneren dat TOPOS vijfentwintig jaar geleden de fameuze Architectuurgids Maastricht 1895-1995 uitbracht. Die gids onder redactie van Niek Bisscheroux, Servé Minis, Wim van den Bergh en Fred Humble, met foto’s van Arjen Schmitz, heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd voor iedereen die in architectuur en stedenbouw van Maastricht was geïnteresseerd. De tijd gaat snel. We zijn inmiddels vijfentwintig jaar later en de behoefte werd gevoeld om deze gids aan te vullen met de hedendaagse architectuur en stedenbouw. Want er is in Maastricht heel veel gebeurd. Vandaar dat TOPOS het initiatief heeft genomen om over de periode 1995-2020 een nieuwe architectuurgids uit te brengen. Dit keer onder redactie van Nico Nelissen, Servé Minis en Will Köhlen. De redactie is momenteel bezig om er een informatieve en prachtige architectuurgids van te maken. TOPOS dankt alle architectenbureaus voor hun bereidheid om de gevraagde gegevens aan te leveren.

De nieuwe architectuurgids verschijnt binnen enkele weken!!!!!! U krijgt hierover een aparte e-mail i.v.m. bestelling van dit prachtige boekwerk.


* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


75 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page