top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief - Maart 2022

Gelukkig, we kunnen weer beginnen met onze reguliere TOPOS-activiteiten. Hoewel corona ons op allerlei manieren parten heeft gespeeld, zijn we toch in staat geweest om gedurende de afgelopen periode (dankzij onze bestuursleden en leden van de programmaraad) de nodige TOPOS-activiteiten te kunnen organiseren. We noemen:

 • Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving (uitverkocht)

 • Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?! (uitverkocht)

 • Quiz omtrent schetsen van Teun Swinkels

 • ‘Memories are made of this’ naar aanleiding van tekeningen van Herman van den Bosch sr.

 • TOPOS-cursus Geschiedenis van de architectuur

 • Fotowedstrijd Oog voor detail in Maastricht

 • Excursie Nijmegen

 • De stad als open boek (nog enkele exemplaren verkrijgbaar)

 • Architectuurgids Maastricht NEXT (te bestellen via www.toposmaastricht.com en te koop bij Boekhandel De Tribune en Boekhandel Dominicanen)

Maastricht als muze

Lezing: Maastricht als muze Datum: maandag 21 maart 2022 Plaats: Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht Tijd: 20.00 - 22.00 uur Toegang: gratis Spreker: Peter Scheele


Peter Scheele kwam twee tekenaars tegen: Josua de Grave en Valentijn Klotz. Deze hebben tussen 1669 en 1672 nogal wat tekeningen gemaakt in Maastricht en omgeving. Ze vertellen daarmee hoe de stad en ommelanden er 350 jaar geleden uitzagen. We kunnen er uit afleiden hoe de Maastrichtenaar van toen zijn stad zag. Wij zien ze als topografische tekeningen, al is het de vraag of dat wel de bedoeling was van de twee. Tijdens de lezing zullen we kennis met ze maken. We onderzoeken een aantal tekeningen, sommige vluchtig en andere in detail. En we zullen zien dat de stad zo anders was dan nu en tegelijkertijd ook zo vertrouwd. We staan stil bij overeenkomsten en zoeken verklaringen voor de verschillen. En die rondgang is werkelijk een avontuur. Peter zal vertellen hoe hij tot dit onderzoek gekomen is en waarom de geschiedenis van Maastricht zo uitnodigt om ook op zoek te gaan. Want het verhaal gaat verder. We gaan op zoek naar ornamenten, maken tekeningen van gebouwen en foto's en beschrijvingen van de binnenkanten. Maastricht is een muze, ze motiveert iedere keer weer om nog een tipje van haar sluiers op te lichten.

Peter Scheele is geboren in 1951 in Haarlem en i n 1961 verhuisd naar Maastricht. Hij is docent geweest in het mbo, met informatica als hoofdvak. Zijn werk heeft altijd veel onderzoek en ontwikkeling gevraagd. Dit gebruikt hij voor het maken van boeken, foto's en tekeningen van Maastricht. Dat is niet zo'n kunst, Maastrichts rijke verleden ligt immers bijna voor het oprapen. De aardigheid is om een vorm te vinden om die rijkdom te laten zien. In de vorm van twee boeken over de tekenaars of door het fotomagazine Maastricht in Beeld. Kijk eens in Peter Scheele’s boekenkast opTOPOS-Architectuurgids Maastricht NEXT - Nu verkrijgbaar

Wie denkt dat Maastricht op het gebied van stedenbouw en architectuur in het begin van deze eeuw stil heeft gestaan, vergist zich lelijk. Gedurende de afgelopen 25 jaar (1995-heden) is Maastricht heel duidelijk van gezicht veranderd, zonder dat het eigen karakter en de eigen aantrekkingskracht verloren zijn gegaan. De vele nieuwe invullingen en herbestemmingen hebben Maastricht een nieuwe, en herkenbare kwalitatieve impuls gegeven. Dat is de hoofdconclusie die men kan trekken uit de zo- even verschenen nieuwe architectuurgids.


De bijna 400 pagina’s tellende, vuistdikke uitgave besteedt aandacht aan bezienswaardige nieuwe en herbestemde gebouwen die gedurende de afgelopen 25 jaar in Maastricht tot stand zijn gekomen. Het gaat om circa 250 projecten verspreid over de hele stad: van hotels, winkels, kantoren, woningen en appartementen tot bioscopen, sporthallen, onderwijsinstellingen, zorgcentra en ateliers. Het gaat om heel bekende projecten, zoals Céramique, Mosae Forum, Entre Deux, Sphinx- kwartier, Kruisherenhotel en Boekhandel Dominicanen; maar ook om talrijke minder bekende projecten waaronder Brasserie Bonhomme, Kiki’s Stocksale, V-House, Verpleeghuis Larisa, Restobar Mama en Manjefiek Malberg.


Het boek is een vervolg op de eerdere TOPOS-Architectuurgids Maastricht die de periode 1875-1995 besloeg. Het nieuwe boek is een jubileum-uitgave van TOPOS, dat inmiddels al gedurende 30 jaar actief en constructief bijdraagt aan het architectuurdebat in Maastricht. De projecten worden beschreven tegen de achtergrond van hun stedenbouwkundige context. In de beschrijvingen van de afzonderlijke projecten wordt behalve aan het achterliggende concept en de uiterlijke verschijningsvorm, ook aandacht besteed aan het materiaalgebruik, duurzaamheid en specifieke kenmerkende details. Het is een levendige beschrijving van de vele interventies die in de Maastrichtse plattegrond hebben plaatsgevonden, met één duidelijke conclusie: Maastricht is er weer een stuk mooier op geworden. Dat alles dankzij geïnspireerde opdrachtgevers, gekwalificeerde architecten en een ontvankelijke lokale overheid. Het boek is rijk geïllustreerd met boeiend fotomateriaal van vooraanstaande fotografen. Iedereen die betrokken is - of zich betrokken voelt - bij Maastricht kan zich laven aan dit prachtige overzichtswerk, dat eens te meer aantoont dat een stad nooit af is; ook Maastricht niet. De Architectuurgids Maastricht NEXT is te bestellen bij het Architectuurcentrum TOPOS (www.toposmaastricht.nl), dan wel te koop bij Boekhandel De Tribune of Boekhandel Dominicanen. Prijs € 30,- ISBN/EAN 978-90-831300-4-0


TOPOS-Architectuurexcursie Weert - Zaterdag 23 april 2022

Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar!!!! Dus wees er snel bij. Zaterdag 23 april 2022 Weert: een stad die het verdient om te bezoeken! Niet alleen om het rijke culturele erfgoed, met als hoogtepunt de laat-gotische Sint Martinuskerk, maar ook om de hedendaagse architectuur die in alle opzichten de moeite waard is. De (helaas bij weinigen bekende) architect Pierre Weegels (1904-1966) heeft een belangrijke stempel op deze stad gedrukt. Zijn oeuvre is groot(s) en gevarieerd. Een aantal van zijn projecten staat op het programma. De dreigende leegstand van kerken en kloosters heeft de mecenas Thijs Hendrix ertoe gebracht om enkele kerken in Weert op te kopen en een nieuwe bestemming te geven. Een tweetal ervan zullen we bezoeken. We starten onze excursie met koffie/ thee en de bekende Weerter vlaai bij Antje van de Statie. We gaan dan naar het nieuwe stadhuis, een ontwerp van het bekende architectenbureau Inbo. Vervolgens gaan we de stad Weert verkennen en verheugen ons daarbij op de begeleiding van de ‘kenner bij uitstek’ van Weert Joke Jongeling (die bij veel projecten direct betrokken is geweest). Tijdens de busreis zal Nico Nelissen een gesprek aangaan met John Hogenboom, die beroepsmatig bij nogal wat huisvestingsprojecten in Weert actief betrokken is geweest.

Programma 09.00 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Stayokay, Maasboulevard Maastricht 10.00 uur Koffie/thee en vlaai bij Antje

van de Statie met korte presentatie Joke Jongeling 11.00 uur Wandeling door de historische binnenstad: stadhuis Weert (arch. Inbo), vml. stadhuis (nu: Museum W arch. Maurice Mentjens), pand De Gruyter (arch. T. Wilschut), Grand Café De Weerter Bazaar, pand De Munt, Sint Martinuskerk, Muntpassage (arch. AGS en arch. Ger Rosier), Birgittinessenabdij Maria Hart, vml. Ursulinenklooster en herinrichting buitenruimte 13.00 uur Lunch in park Ursulinenklooster (lunchpakket) 14.00 uur Bustocht langs singels met onder andere: Dr. Schutterhuis (arch. Jos Wielders), Villa Walburg, Tiendschuur

(Erfgoedhuis Weert) en kasteel Aldenborgh

14.30 uur Bezoek vml. Minderbroederskerk en -klooster nu: verzorgingshuis (arch. Johan Kayser en Pierre Cuypers),

bezoek vml. Franciscus van Assisikerk nu: Franciscus Huis (arch. Swinkels & Salemans; glas-in-lood Daan Wildschut) o.l.v. Thijs Hendrix 15.15 uur Bezoek aan vml. pastorie, nu: Pierre Weegels Huis (arch. Pierre Weegels), vml. Onbevlekt Hart van Mariakerk

(Fatimakerk), nu: Fatima Huis (arch. Pierre Weegels; mozaïek Hugo Brouwer), woonbuurt Fatima (arch. Pierre Weegels), Sint Jozefskerk (arch. Alphons Boosten) 16.15 uur Bezoek De Lichtenberg (arch. Pierre Weegels) 17.00 uur Vertrek Weert 18.00 uur Aankomst Maastricht

Datum: Zaterdag 23 april 2022 Vertrek: 09.00 uur Stayokay Maasboulevard Maastricht Kosten: € 65,- Aanmelding: per omgaande. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst Betaling: er volgt na inschrijving een e-mailbericht over uw deelname. Wanneer u tot de deelnemers behoort, wordt u geacht een bedrag ad € 65,- over te maken op bankrekeningnummer NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. excursie Weert. In dit bedrag zijn begrepen: kosten bus, uitgebreide documentatie in boekvorm, deskundige begeleiding, audioapparatuur, koffie en vlaai, lunchpakket, fooi chauffeur. Ondergetekende meldt zich aan voor de architectuurdagexcursie naar Weert Naam: Gsm-nummer: E-mailadres: Aanmelding toesturen aan: n.nelissen@xs4all.nlDe Maastrichtse autopioniers

Zojuist is het boek verschenen van Jac Maurer ‘De Maastrichtse Autopioniers’. Een autoloos Maastricht is nu ondenkbaar. Vóór 1900 weten de inwoners van deze stad echter niet beter. Een automobiel is dan nog nauwelijks gekend in de Limburgse contreien. Dit boek beschrijft de opkomst van het automobilisme in de Limburgse hoofdstad, toen de meest geïndustrialiseerde stad van Nederland. Het is een nog niet eerder verteld verhaal. Antwoord wordt gegeven op vragen als: wie zijn de Maastrichtse autopioniers, hoe zien de eerste auto’s er uit, wie verkoopt ze? Het verhaal - tot 1940 - wordt geïllustreerd met veel afbeeldingen en foto’s van Maastrichtse auto’s en garagebedrijven, veelal nooit eerder gepubliceerd. Zichtbaar wordt hoe de auto zelf verandert van een eenvoudig voertuigje tot een gestroomlijnde limousine. Hoe het luxepaardje van de rijken zich ontwikkelt tot gebruiksvoorwerp van een grotere groep inwoners, zowel voor particulier als voor zakelijk gebruik. En ook: hoe Maastricht verandert door de komst van het automobiel, gelet op de impact van haar (‘la voiture’) op de stadsplanning.

De Maastrichtse autopioniers, auteur Jac Maurer, uitgeverij Leon van Dorp (www.leonvandorp.nl), ISBN 978-90-79226-88-7, prijs 25 euro. Het boek is in elke boekhandel te verkrijgen/bestellen.* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


56 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page