top of page
  • Nico Nelissen

‘Hart voor Architectuur in Europa’


Hart voor Architectuur in Europa

De achtergrond van de totstandkoming van het boek ‘Hart voor Architectuur in Europa’ is gelegen in het besef dat er op allerlei plekken in Europa sprake is van een ‘verrommeling’ van stad en land. Het heeft er alle schijn van dat op veel plaatsen architectuur een restpost is geworden. Gelukkig zijn er voldoende bewijzen van projecten waar opdrachtgever, architect en andere betrokken partijen met hart en ziel aan een opgave hebben gewerkt en waarvan het resultaat als ‘hartverwarmend’ kan worden gekwalificeerd. De behandelde zijn even zo vele bewijzen voor het feit dat er tegenkrachten zijn tegen middelmatigheid en verloedering. De hoop voor de toekomst is dat de hartverwarmende projecten voldoende uitstraling hebben en inspiratie betekenen voor partijen die een stukje grond van Europa voor hun eigen doeleinden willen gebruiken, maar daarbij het publieke aspect van deze daad niet uit het oog verliezen.

Trilogie

Met dit boek wordt een trilogie over architectuur in Europa afgerond. Als men alle projecten van de drie boeken samen neemt, dat wil zeggen vijfenzeventig architectuurprojecten uit vele landen van Europa verspreid over de verschillende fasen van de cultuurgeschiedenis, heeft men een boeiende compilatie van wat er in Europa aan architectuuruitingen in de afgelopen ruim tweeduizend jaar heeft plaatsgehad. Door alle projecten in een breder kader te plaatsen, zowel theoretisch als maatschappelijk, is de tocht door de architectuurgeschiedenis van Europa tevens een tocht geworden door de cultuur- en ideeëngeschiedenis van Europa. De algemene gedachte achter het schrijven van de boeken was het bevorderen van de belangstelling voor de kennis van en de liefde voor de architectuur in Europa.

Architectuur-reisboek

De drie delen samen kunnen ook worden gezien als een architectuur-reisboek door Europa. De bespreking van de projecten beperkt zich namelijk niet tot een architectonische verhandeling in de enge zin van het woord, maar is juist gericht op het plaatsen van de architectuurprojecten in een bredere historische, culturele, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context.

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page