top of page
  • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-TV: Terugblik Archinedtv.... over Maastricht (2013)


Wim van den Bergh is architect in Maastricht en hoogleraar Housing and Design aan de RWTH in Aken. Aan de hand van de typische villawijk aan de rand van de toenmalige stad bespreekt hij de ontwikkeling van toen, ook een periode van minder bouwactiviteit, die een specifiek type van dubbel of zelfs driedubbel 'villa' deed ontstaan. Daarnaast maakt hij een sprong naar het heden door het penthouse als optie voor binnenstedelijk wonen voor te stellen.
Het kantoor van de architecten Marc en Nicole Maurer (Maurer United) is gevestigd in het station NS van Maastricht. Dat station is feitelijk niet veel meer dan een eindstation. Hier houdt Nederland, althans wat NS betreft, op en wordt de drielandenverbinding Euregio, met als hoekpunten, Maastricht, Luik en Aken, in elk geval in openbaarvervoersopzicht ontkend. Door de metrokaart van Londen over de regio te leggen, opent Maurer United opeens een heel ander perspectief, een complex netwerk van 'buurten' en 'wijken', met meerdere culturele en economische centra: veelzijdiger dan Londen, multicultureel in de meest optimistische betekenis en vooral veel greoner en opener. Hier is nog van alles mogelijk.

Na afloop van een dag filmen in Maastricht kwamen de verschillende deelnemers aan deze video quickscan van de stad in NAiM/Bureau Europa bij elkaar voor een nagesprek. De in de verschillende bijdagen aangekaarte gebieden en de daarmee samenhangen uitdagingen voor de stad Maastricht werden tijdens dit gesprek verder uitgediept. Gespreksonderwerpen: De kansen en problemen van Euregio, erfgoedbeheer, (sub)cultuur, architectuuronderwijs en tot slot enige aanbevelingen aan de gemeente Maastricht. Naast de deelnemers aan de video scan -- Wim van den Bergh, Fred Humblé, Jake Wiersma, Tim Prins en Marc Maurer - schoven Saskia van Steijn (artistiek directeur Bureau Europa) en Piet Vollaard (ArchiNed) aan.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page