top of page
  • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS 2017


Beste allemaal, TOPOS (Architectuurcentrum Maastricht) wenst u fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2017. Wat kunt u van TOPOS verwachten in 2017? TOPOS ziet het jaar 2017 als een jaar van bezinning en heroriëntatie. Door het wegvallen van enkele reguliere subsidiestromen is het beschikbare jaarbudget bescheiden. Dat heeft consequenties voor ons activiteitenpakket. Het aantal lezingen zal het komende jaar (helaas) minder frequent zijn. Maar, een en ander biedt de kans om samen met onze relaties en vaste deelnemers aan de activiteiten van gedachten te wisselen over hoe we als TOPOS in een tijdperk waarin allerlei andere media zich aandienen, een bijdrage kunnen leveren aan een positief architectuurklimaat in Maastricht e.o. In overleg met het bestuur van TOPOS is besloten dat leden van de Programmaraad (Bas van der Pol en Sandra van den Beuken) gesprekken gaan voeren met personen en instanties die tot onze doelgroepen behoren. De gedachte is dat (mede) op basis van deze bevindingen een Toposstrategie voor de komende jaren wordt uitgewerkt. Conclusie: TOPOS wil zich opnieuw uitvinden met behoud van de positieve ervaringen uit de afgelopen jaren. Wij zijn van mening dat er in Maastricht e.o. behoefte is aan een burgerinitiatief zoals TOPOS dat zich belangeloos inzet voor de instandhouding en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht en daarmee bijdraagt aan het woon-, werk- en leefkwaliteit van onze prachtige en overal gewaardeerde stad. Met vriendelijke groet, Namens Bestuur en Programmaraad van TOPOS, Nico Nelissen, voorzitter Bestuur TOPOS Bas van der Pol, voorzitter Programmaraad TOPOS

101 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page