top of page
  • TOPOS Zuid-Limburg

Overdracht bestuur TOPOSHierbij berichten ondergetekenden dat op 13 september jl. de bestuursoverdracht heeft plaatsgevonden van het zittende naar het nieuwe bestuur van TOPOS. Vanaf 2009 heeft het zittende bestuur leiding gegeven aan het inmiddels al meer dan 30 jaar functionerende Architectuurcentrum van Maastricht: TOPOS. Met veel plezier, inzet en enthousiasme heeft dit bestuur, samen met de programmaraad, vorm en inhoud gegeven aan de centrale doelstelling van TOPOS, namelijk het sensibiliseren van eenieder voor het belang van ruimtelijke kwaliteit in Maastricht en omgeving in de brede zin van het woord. Onlangs hebben we de KRONIEK TOPOS 30 jaar op de bres voor ruimtelijke kwaliteit uitgebracht, waarin u daarover alles kunt lezen. U kunt dit document hier gratis downloaden.


Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die onze activiteiten financieel en organisatorisch heeft ondersteund. Een speciaal woord van dank aan onze Sponsors en Vrienden, alsook aan de trouwe deelnemers aan de TOPOS-activiteiten. De grote opkomst die we bij iedere bijeenkomst (lezing, cursus, excursie et cetera) mochten hebben, steunt ons in de overtuiging dat TOPOS een belangrijke rol speelt (en zal blijven spelen) bij de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht.


Wij gaan ervan uit, en zijn er ook van overtuigd dat het nieuwe bestuur, weliswaar op een eigen manier, de centrale doelstelling van TOPOS verder zal weten vorm en inhoud te geven. Het nieuwe bestuur zal u via een apart bericht nader informeren over de bestuurssamenstelling en de onderlinge taakverdeling.


Wij wensen het nieuwe bestuur en u allemaal een heel goede toekomst.


Het scheidend bestuur van TOPOS:


Nico Nelissen, voorzitter

Guido Quanjel, secretaris

Wim Heuts, penningmeester

Will Köhlen, bestuurslid

Jos Kramer, bestuurslid

155 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page