top of page

architectuurcentrum
Zuid - Limburg

TOPOS
ZUID-LIMBURG

Stichting TOPOS Zuid-Limburg organiseert activiteiten om belangstelling te wekken voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, cultuurhistorie en andere zaken die een relatie hebben met de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving. Daarbij richt TOPOS zich op de inwoners van de regio Zuid-Limburg die op een of andere manier betrokken zijn bij of
belangstelling tonen voor deze thema’s. In het bijzonder willen wij daarbij de verbinding 
zoeken met de “nieuwe generatie”.

TOPOS startte in 1992 en gaf in ruim 30 jaar maar liefst 200 lezingen en organiseerde cursussen en excursies. Daarnaast werden publicaties over architectuur en stedenbouw uitgegeven en documentaires gemaakt in samenwerking met o.a. RTV Maastricht. TOPOS draagt bij aan een gunstig architectuurklimaat en versterkt de debatcultuur over de

ruimtelijke kwaliteit in en ontwikkeling van Zuid-Limburg.

Bestuur

Voorzitter

 Ton Mans

 

Secretaris

 Luc Winants

Penningmeester

 Marion Pieters

Lid

 Jules Beckers 

Programmaraad

Voorzitter

 Jules Beckers (architect)

 

Leden

 Roland van Bussel

 Luc Garé

 Giulia Lana

 Roel Meertens

 Tim Prins

 Joey Rademakers 

 Mathea Severijns

 Jake Wiersma

Topos Architectuurexcursie Zuid-Limburg - 28 okt. 2017 door John Sondeyker Test_DSC2328.jp

Sponsor of vriend worden van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS? Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep. Sponsoren worden genoemd in de TOPOS Nieuwsflits.
 

Wilt u vriend worden van TOPOS, maak dan € 25,- over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS Zuid-Limburg o.v.v. Vriend 2024

TOPOS heeft de ANBI-status 

De belastingdienst heeft TOPOS per 1 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is.

SBA -bij-en-nascholing

SBA Bij- en nascholing

Topos activiteiten zijn door het Architectenregister Nederland (doorklikken) erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere activiteit telt voor 2 uren bij- en nascholing.

Voor alle informatie over activiteiten van TOPOS Zuid-Limburg:

TOPOS Nieuwsflits

TOPOS stimuleert het architectuurklimaat in

Zuid-Limburg door vele uiteenlopende en boeiende debatten, rondleidingen en publicaties. De recente RTV series voegen daar nóg meerwaarde aan toe.

contact

Wil je contact opnemen met TOPOS Zuid-Limburg?

Aarzel dan niet en stuur ons een bericht via het onderstaande formulier.

Dankjewel!

bottom of page