top of page
 • TOPOS Zuid-Limburg

TOPOS-Nieuwsbrief- Mei 2021


Binnenkort verschijnt de nieuwe TOPOS-publicatie: ‘De stad als open boek’


Intekenen is nu al mogelijk! Er is licht aan het einde van de tunnel. Wanneer de voortekenen niet bedriegen, kunnen we in oktober 2021 weer starten met onze reguliere TOPOS-activiteiten. Iedereen heeft gemerkt dat TOPOS gedurende de corona-periode bepaald niet stil heeft gezeten. We hebben talrijke succesvolle initiatieven genomen, waaronder Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’, ‘Maastricht: oog voor detail’, ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’ en bijvoorbeeld ‘Mijn leestip voor architectuurliefhebbers'.

Als afronding van deze periode hebben we een bijzondere actie op touw gezet, die iedereen ook in staat stelt om de erkentelijkheid aan TOPOS kenbaar te maken. Onze voorzitter, Prof. dr. Nico Nelissen, heeft een boek afgerond dat hij belangeloos aan TOPOS voor uitgave ter beschikking heeft gesteld. De opbrengst van het boek ‘De stad als open boek’ komt volledig ten goede aan onze stichting. Het is een prachtige uitgave met fascinerende beschouwingen over het fenomeen stad, waarvan elke architect, stedenbouwkundige, socioloog, planoloog, bestuurder, projectontwikkelaar, bouwbedrijf, ondernemer, architectuurliefhebber en noem maar op, kennis moet nemen. Bovendien is het boek rijk geïllustreerd met adembenemende foto’s van de psycholoog en street photographer Zeno Waszink. De vormgeving is gedaan door de vermaarde grafische vormgever Jack Jamar. Bovendien komt u in het boek ook zelf aan het woord: maar liefst 134 burgers vertellen ons wat ze onder een ‘goede stad’ verstaan.


Om een indruk te krijgen van dit in alle opzichten prachtige boek, dat te verkrijgen is voor de vriendenprijs van € 20,- per exemplaar. Klik hier voor de cover, de inhoudsopgave en enkele pagina’s .


Hieronder vindt u het bestelformulier en als TOPOS hopen wij dat u uw waardering voor onze activiteiten tot uitdrukking wil brengen door exemplaren van dit boek te bestellen. Het is buitengewoon geschikt om aan vrienden, kennissen en relaties cadeau te doen. Het boek is in hard cover, full colour, 240 p. ISBN/EAN 978-90-807857-9-3


Ondergetekende wil graag bestellen:

.. exemplaren van het boek ‘De stad als open boek’ voor de TOPOS-vriendenprijs van € 20,- per exemplaar.

Voornaam en achternaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

e-mailadres:

Bij het bestellen van 5 exemplaren of meer wordt u opgenomen op de Lijst van contribuanten.


Namens bestuur en programmaraad hartelijk dank voor uw steun aan TOPOS!Mijn leestip voor architectuurliefhebbers

Aan al onze TOPOS-Vrienden en -sympathisanten (ons e-mailbestand) hebben we gevraagd om een ‘Leestip voor architectuurliefhebbers’ aan te dragen. Dit heeft in totaal een zestigtal leestips opgeleverd. Kijk op onze website en ‘om de dag’ wordt er een nieuwe leestip geplaatst. Alle inzenders hartelijk dank voor de leestip. Alle leestips worden gebundelde in een gratis e-book dat over enkele maanden aan iedereen wordt toegestuurd.


Het gaat om een boek waarvan je vindt dat architectuurliefhebbers dat zouden

We zullen de leestips die binnen komen vanaf 05 april 2021 op onze website plaatsen: www.toposmaastricht.com. Op onze website is een voorbeeld toegevoegd, zodat je ziet wat de bedoeling is.TOPOS werkt aan een nieuwe architectuurgids: Maastricht 1995-2020

De architecten onder ons hebben het waarschijnlijk al gemerkt: TOPOS werkt aan een Nieuwe Architectuurgids Maastricht 1995-2020. Zoals vooral de wat minder jongeren onder ons zich zullen herinneren, bracht TOPOS vijfentwintig jaar geleden de fameuze Architectuurgids Maastricht 1895-1995 uit. Deze gids onder redactie van Niek Bisscheroux, Servé Minis, Wim van den Bergh en Fred Humble, met foto’s van Arjen Schmitz, heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd voor iedereen die in architectuur en stedenbouw van Maastricht was geïnteresseerd. De tijd gaat snel. We zijn inmiddels vijfentwintig jaar verder en de behoefte werd gevoeld om deze gids aan te vullen met de hedendaagse architectuur en stedenbouw. Want er is in Maastricht in de recente periode heel veel gebeurd op de genoemde gebieden. Vandaar dat TOPOS het initiatief heeft genomen om over de periode 1995-2020 een nieuwe architectuurgids uit te brengen. Dit keer onder redactie van Nico Nelissen, Servé Minis en Will Köhlen. De voorbereidende werkzaamheden werden verricht en inderdaad gisteren zijn de brieven aan de architectenbureaus de deur, respectievelijk de computer uitgegaan met het verzoek om op basis van een bepaald format de gewenste informatie aan te leveren over de projecten die door hun bureaus zijn gerealiseerd. We ontvingen direct al talrijke positieve reacties. De architectenbureaus worden geacht om vóór 15 april 2021 hun informatie (incl. beeldmateriaal) aan te leveren, waarna de redactie aan het werk kan om er een heel informatieve en prachtige architectuurgids van te maken. TOPOS dankt alle aangeschreven architectenbureaus voor hun bereidheid om de gevraagde gegevens aan te leveren. Samen pakken we niet alleen corona aan, maar ook het totstandkomen van een leerzame architectuurgids!


Nog beschikbaar: Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!

Van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’ zijn nog enkele exemplaren te koop. het is een uniek boek dat laat zien dat binnen de gemeentegrenzen nog de nodige kansen liggen om de stad mooier, aangenamer, veiliger, plezieriger en duurzamer te maken. Er worden maar liefst 124 ‘verbeterplekken’ besproken waarbij veel aandacht is van wat er in positieve zin met deze plekken gedaan zou kunnen worden. TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, draagt op deze manier actief bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze geliefde stad. Op onze website vindt u nadere informatie over inhoud en vormgeving van deze ‘verrassende tocht langs verbeterplekken in Maastricht’. Nooit eerder zag een dergelijke publicatie het licht! Op onze website www.toposmaastricht.com of via n.nelissen@xs4all.nl kunt u dit fantastische boekwerk voor de vriendenprijs van € 20,- bestellen! (300 pagina’s in full colour en met hard cover)Verbeterplekken op RTVMaastricht in de TV-rubriek Maastricht Magazine

RTVMaastricht besteedt de komende maanden aandacht aan een 20-tal ‘verbeterplekken’ in Maastricht. Dit gebeurt op basis van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een nog mooiere stad?!’. Voor abonnees van KPN, Telfort en XS4ALL is het RTVM-kanaalnummer 1336 (tv) en 1036 (radio). Voor Ziggo-klanten is het kanaal: 40 (tv) en 915 (radio). De uitzendingen vinden plaats direct na het Nieuws van 19.00 uur op de maandagavond en de dinsdagavond. De volgende ‘verbeterplekken’ komen aan de orde op de hieronder genoemde data:


12 april 2021 Maurice Martens Bioloog -Charles Eyckpark

26 april 2021 Désirée Tonnaer Beeldend kunstenaar - Capucijnenstraat

10 mei 2021 Coen Eggen Bouwhistoricus - Landbouwbelang

24 mei 2021 Jos Kramer Architect - Op de Thermen

07 juni 2021 Jac van den Boogard Historicus - RHCL

21 juni 2021 Piet Nelissen Socioloog - Vrijthof

05 juli 2021 Jef Loontjens Architect De Koompe

19 juli 2021 Eduard Disch Bewoner - Grote Looiersstraat

02 augustus 2021 Eric Wetzels Archeoloog - Hertogsingel

16 augustus 2021 Jos Gielen Bewoner - Mgr. Vranckenplein

30 augustus 2021 Math Reneerkens TOPOS - Beatrixhaven

13 september 2021 Jo Hensels Jurist - Kermisplein Borgharen

27 september 2021 Marc Laudy Buurtnetwerk Wijckerpoort - KPN-terrein

11 oktober 2021 Camille Oostwegel Cultureel ondernemer - Oeverwal

25 oktober 2021 Servé Minis Kunsthistoricus - Wilhelminabrug

08 november 2021 Helen Ronner Bewoner - Raadhuisplein Heer

22 november 2021 Harry Gulpers Architectenwinkel - Lage Barakken

06 december 2021 Hans Hoorn Socioloog - ENCI-groeve

20 december 2021 Elise Oosterbaan Bewoner - De Roserije

03 januari 2022 Peter Claassens Architect - Duitse Poort


* TOPOS-TV: Maastricht & Architecten

In de rubriek 'TOPOS-TV: Maastricht & Architecten’ vindt u een aantal Youtube- filmpjes over Maastricht en over Maastrichtse Architecten . De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2021. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van BunningenBerichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl


49 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page