top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

Het TOPOS-project ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’ is een eclatant succes geworden. De oplage van 1.100 exemplaren is uitverkocht. Mogelijk dat bij Boekhandel De Tribune nog enkele exemplaren te verkrijgen zijn.


Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad!

Ook het TOPOS-project ‘Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad?!’ mag zich verheugen in een uitermate grote belangstelling. Er zijn zo’n 120 ‘verbeterplekken’ voor Maastricht ingediend, zelfs inzendingen vanuit het buitenland! Er wordt nu gewerkt aan het bundelen van alle inzendingen in een prachtige publicatie. Binnenkort krijgt u nadere informatie over de inhoud, de vormgeving en de prijs van deze ‘verrassende tocht langs verbeterplekken in Maastricht’. Nooit eerder zag een dergelijke publicatie het licht!


Boek ‘Les Mouleurs’

Onlangs is verschenen 'Les Mouleurs 2017-2020', een unieke beeldrapportage van het gehele bouwproces van begin tot eind op 240 pagina's (A4-formaat) in ca. 550 afbeeldingen. Het boek is te bestellen bij Blurb Inc., San Francisco USA, zie bijgaande link: https://nl.blurb.com/b/10349645-les-mouleursHet Landbouwbelang

De gemeenteraad van Maastricht heeft op dinsdag 27 oktober 2020 het besluit genomen het Landbouwbelang te verkopen om met de opbrengst daarvan een deel van het SAPPI-terrein te kopen. Beide locaties zijn vervolgens bestemd voor woningbouw, met als consequentie sloop van het gemeentelijk monument LBB, gelegen in een beschermd stadsgezicht. Dat daarmee een spectaculair gebouw, met zijn silo’s en de grote kunstmesthal en met zijn prachtige hijskranen aan de Maaskade, verloren gaat, is volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade een grote blunder. Het is een onmisbaar element in stedenbouwkundige zin, maar ook een enorme kans om de stad op te tillen naar een hoger sociaal en cultureel niveau. Hij noemt het Landbouwbelang de essentie van wat een stad is. Met een identiteit, een kracht en mogelijkheden die je nauwelijks zult vinden in een nieuw gebouw. De schoonheid benutten geeft de stad een enorme stuwende kracht. En wat tegenwoordig door elke stad aan het water wordt benut ligt hier: ‘going to the river’ als sturend stedenbouwkundig principe.


Om daar het nodige tegenover te stellen heeft het LBB een expo georganiseerd die de geschiedenis en de toekomst van de plek in beeld brengt, en zeer recent een Manifest. Dat is te vinden op www.stichting06.nl, waar ook de overige relevante zaken staan die het LBB aangaan.


Bericht van Coen Eggen, bouwhistoricus, lid expertteam LBBAtelier STAdsrevisie van start in Heerlen

Wie langs de gevels van de binnenstad van Maankwartier tot Schunck loopt en naar boven kijkt, ziet een wereld van verschil met wat er op de begane grond te zien is. Onze voorouders hadden duidelijk andere opvattingen over wat zinvol, mooi, goed en voor de lange termijn moest zijn. Het grote contrast tussen boven en de begane grond van winkelpanden wordt versterkt door leegstand van panden en een schrale inrichting van de openbare ruimte.


De belevingssfeer van het centrum moet aangepakt worden en dit zal vergezeld moeten gaan met beleid waarbij winkelgebieden kleiner en meer geconcentreerd worden, wonen boven winkels mogelijk wordt en de openbare ruimte heringericht wordt. De (winkel)panden staan vaak al sinds de huizencrisis financieel onder water, pandeigenaren hebben de middelen niet en als ze die wel hebben, heeft investeren alleen zin als iedereen dat doet. De huurder gaat het evenmin doen: het pand is niet van hem en alles wat hij eraan doet, is hij ‘kwijt’. Een situatie waarbij de stadsbewoners leven in een stad in neerwaartse spiraal.


Atelier Stadsrevisie pakt dit onder leiding van kunstenaar Michel Huisman aan per pand. Met de eigenaar en huurder wordt een herontwerp gemaakt van gevel en ontsluiting. Gemeente Heerlen steunt dit project en aanvullende fondsen worden gezocht bij de eigenaar/ huurder en fondsen. Het project loopt tot en met 2022. www.atelierstadsrevisie.nl* Dutch-Profiles

In de rubriek 'TOPOS-TV’ is gestart met een reeks Youtube- filmpjes van Nederlandse en ook Belgische architecten. De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars


Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl
44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page