top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief een nieuw TOPOS-initiatief: ‘Op zoek naar verbeterplekken in Maastricht’


Het coronavirus blijft invloed uitoefenen op wat TOPOS wel en niet kan doen. Wij hebben onze ‘fysieke activiteiten’ moeten afgelasten gedurende de maanden maart t/m juli 2020. Op basis van de meest recente inzichten is het aannemelijk dat we tot het einde van 2020 geen ‘fysieke bijeenkomsten’ kunnen organiseren. Alle geplande activiteiten voor 2020 worden doorgeschoven naar 2021. Dat geldt voor de excursie naar het Frontenpark, de excursie naar Weert, de lezing over ‘Architect Gaston Eysselinck’, de bijeenkomst over ’De opkomst van een nieuwe generatie stadhuizen’, de bijeenkomst over ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’ en ook voor de lezingen in het kader van het drieluik ‘Gezondheid en architectuur’. Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze Nieuwsbrief en ook op onze website www.toposmaastricht.com


Ter compensatie van de afgelastingen hebben we talrijke zeer succesrijke initiatieven genomen, zoals:

 • Het project ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’.

 • Een gratis cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’ op onze website.

 • Een quiz naar aanleiding van ‘Schetsen van Maastricht door Teun Swinkels’.

 • Onder de titel ‘Memories are made of this’ hebben we op onze website gedurende drie weken tekeningensets getoond van de illustrator Herman van den Bosch sr.

 • Een TOPOS-fotowedstrijd onder de titel ‘Maastricht: Oog voor detail’.

 • Op dinsdag 25 augustus heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden aan de winnaars van de fotowedstrijd. Als winnaars zijn de volgende personen uit de bus gekomen: Olivia Lonetti, Eric Wijsen, Jef Loontjens, Peter Dassen, Jan Bakker, Johan Vanbekbergen. De winnaar van de hoofdprijs is Jan Bakker uit Maastricht. Voor nadere informatie kan men het Juryrapport bekijken op onze website www.toposmaastricht.com


Foto van de winnaar Jan Bakker en de winnende foto:


OPROEP !!! Nieuw initiatief


Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad!

Zeg tegen een Maastrichtenaar dat hij in een mooie stad woont en hij zal meteen antwoorden: ‘Dat is een waarheid als een koe’. Maar vraag aan dezelfde Maastrichtenaar of er plekken in de stad zijn die er belabberd bijliggen en die verbeterd zouden moeten worden, dan zal hij je trakteren op talrijke voorbeelden. TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, zet zich in om in Maastricht de ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord te bevorderen. Dat kan op talrijke manieren. Nu, als gevolg van de coronacrisis, het moeilijk en zelfs onmogelijk is, om bijeenkomsten voor grotere groepen te organiseren, zoeken we naar andere manieren om de discussie over de ruimtelijke kwaliteit in de stad aan te gaan. Dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan, bijvoorbeeld met het succesvolle project ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’, waaraan 140 mensen een bijdrage hebben geleverd. Nu weer een nieuw TOPOS- initiatief!


Verbeterplekken

Wij roepen eenieder in Maastricht op om ons op de hoogte te stellen van plekken in de stad die ruimtelijk verbeterd zouden kunnen/moeten worden. Het gaat ons daarbij vooral om plekken die verwaarloosd zijn, die er mistroostig bijliggen, die slecht onderhouden zijn, die een steen des aanstoots zijn voor de buurtbewoner en waarvan men zich afvraagt waarom ‘daar nog altijd niets aan is gedaan’. Nu is de mogelijkheid om uw stem te laten horen. TOPOS vraagt om een digitale bijdrage over deze ‘verbeterplekken’.


Wat te doen?

U stuurt ons een e-mail met een bijlage in Word, waarin u ons volgens onderstaand schema over zo’n ‘verbeterplek’ informeert. Het gaat daarbij enerzijds om een korte beschrijving van de plek die naar uw mening verbeterd moet worden en anderzijds om de ideeën die u heeft over hoe die plek kan/moet worden verbeterd.

De opbouw van uw bijdrage graag in het volgende format:

 • Foto van de plek (minstens 1,5Mb)

 • Straatnaam van de plek

 • Korte beschrijving van wat u vindt dat aan die plek niet deugt

 • Korte beschrijving van hoe die plek naar uw mening verbeterd zou

kunnen/moeten worden (een schets of impressie kan ook)

 • Uw naam en eventueel aanduiding van uw beroep of achtergrond

N.B. Het aantal woorden van de bijdrage beperken tot circa 250.

Wanneer in te zenden?

Wij verzoeken u om uw inzending voor uiterlijk 01 november 2020 te doen toekomen.


Aan wie in te zenden?

Gelieve uw inzending te sturen aan het e-mailadres van de TOPOS- voorzitter n.nelissen@xs4all.nl Het is verstandig om meteen al aan het genoemde e-mailadrers door te geven welke ‘verbeterplek’ u wilt behandelen, zodat vermeden kan worden dat meerdere personen dezelfde plek kiezen. Mocht iemand anders al die plek al hebben gekozen, dan zullen we dat doorgeven met het verzoek een andere plek te kiezen.


Wat gebeurt er met de inzendingen?

Het is de bedoeling om alle inzendingen te bundelen in een document onder de titel: ‘Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad’ met als ondertitel ‘Catalogus van verbeterplekken’.


TOPOS-website

De inzendingen zullen worden geplaatst op de TOPOS-website: www.toposmaastricht.com


Toestemming

Door het insturen van uw inzending geeft u TOPOS toestemming om uw bijdrage (incl. de foto) te plaatsen op de TOPOS-website en ook op te nemen in de bovengenoemde uitgave. Een kleine redactiecommissie zal de teksten - waar nodig - taalkundig aanpassen.


Redactie

De redactie wordt gevormd door: Nico Nelissen, voorzitter bestuur TOPOS Will Köhlen, bestuurslid TOPOS Math Reneerkens, voorzitter programmaraad TOPOS


Voorbeeld

Om een idee te geven van de bedoeling en opzet van de inzending hierbij een voorbeeld van de verbeterplek ‘De Koompe’.


De kommen (De Koompe)

Adres: Prins Bisschopsingel, Maastricht


Al decennia lang ligt er een terrein braak dat vroeger een belangrijke rol speelde in de verdediging van de stad, namelijk de Kommen (in het Mestreechs: de Koompe). Het is een 15 ha groot voormalig inundatiegebied waar zich onder andere het politiebureau en het MCC (Meld- en Coördinatie Centrum) bevinden. Ik heb het gebied nog gekend toen Kimbria daar zijn hoofdvoetbalveld had (met een charmante houten hoofdtribune) en zich daarnaast ook een atletiekbaan bevond.


Ik heb er de bekende Tsjecho- Slowaakse langeafstandsloper Emil Zátopek nog zien lopen. De atletiekbaan, als ook de erbij geplaatste hindernissen, fungeerden later als sportterrein en stormbaan voor militairen van de Tapijnkazerne. Het is nu een door onkruid overwoekerd terrein met een allesbehalve fraai hekwerk eromheen. Nu de Tapijnkazerne een nieuwe functie heeft gekregen en het gebied eromheen een prachtige parkbestemming heeft gekregen, is het contrast met het aan de zuidzijde van de Prins Bisschopsingel gelegen Koompeterrein aanzienlijk.


Wat met dit gebied te doen? Het zou bepaald niet misstaan om het karakter van de parkaanleg van het terrein rondom de Tapijnkazerne daar voort te zetten en het dan langzaam over te laten gaan in het landschappelijk aangelegde Jekerpark. Op die manier respecteer je enerzijds het (militaire) verleden en voeg je anderzijds een hedendaagse ecologische dimensie toe. Om het Koompeterrein langs de Prins Bisschopsingel een extra impuls te geven zou er een ‘eco-vestingpaviljoen’ gerealiseerd kunnen worden, waar men met uitzicht op restanten van de verdedigingswerken van een kopje koffie/thee met gebak zou kunnen genieten.


Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter TOPOS
* Dutch-Profiles

In de rubriek 'TOPOS-TV’ is gestart met een reeks Youtube- filmpjes van Nederlandse en ook Belgische architecten. De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars


Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl
41 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page