top of page
  • Nico Nelissen

Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad!

Zeg tegen een Maastrichtenaar dat hij in een mooie stad woont en hij zal meteen antwoorden: ‘Dat is een waarheid als een koe’. Maar vraag aan dezelfde Maastrichtenaar of er plekken in de stad zijn die er belabberd bijliggen en die verbeterd zouden moeten worden, dan zal hij je trakteren op talrijke voorbeelden. TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, zet zich in om in Maastricht de ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord te bevorderen. Dat kan op talrijke manieren. Nu, als gevolg van de coronacrisis, het moeilijk en zelfs onmogelijk is, om bijeenkomsten voor grotere groepen te organiseren, zoeken we naar andere manieren om de discussie over de ruimtelijke kwaliteit in de stad aan te gaan. Dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan, bijvoorbeeld met het succesvolle project ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’, waaraan 140 mensen een bijdrage hebben geleverd. Nu weer een nieuw TOPOS- initiatief!


Verbeterplekken

Wij roepen eenieder in Maastricht op om ons op de hoogte te stellen van plekken in de stad die ruimtelijk verbeterd zouden kunnen/moeten worden. Het gaat ons daarbij vooral om plekken die verwaarloosd zijn, die er mistroostig bijliggen, die slecht onderhouden zijn, die een steen des aanstoots zijn voor de buurtbewoner en waarvan men zich afvraagt waarom ‘daar nog altijd niets aan is gedaan’. Nu is de mogelijkheid om uw stem te laten horen. TOPOS vraagt om een digitale bijdrage over deze ‘verbeterplekken’.


Wat te doen?

U stuurt ons een e-mail met een bijlage in Word, waarin u ons volgens onderstaand schema over zo’n ‘verbeterplek’ informeert. Het gaat daarbij enerzijds om een korte beschrijving van de plek die naar uw mening verbeterd moet worden en anderzijds om de ideeën die u heeft over hoe die plek kan/moet worden verbeterd.

De opbouw van uw bijdrage graag in het volgende format:

  • Foto van de plek (minstens 1,5Mb)

  • Straatnaam van de plek

  • Korte beschrijving van wat u vindt dat aan die plek niet deugt

  • Korte beschrijving van hoe die plek naar uw mening verbeterd zou

kunnen/moeten worden

  • Uw naam en eventueel aanduiding van uw beroep of achtergrond

N.B. Het aantal woorden van de bijdrage beperken tot maximaal 250. Wanneer in te zenden?

Wij verzoeken u om uw inzending voor uiterlijk 01 november 2020 te doen toekomen.

Aan wie in te zenden?

Gelieve uw inzending te sturen aan het e-mailadres van de TOPOS- voorzitter n.nelissen@xs4all.nl Het is verstandig om meteen al aan het genoemde e-mailadrers door te geven welke ‘verbeterplek’ u wilt behandelen, zodat vermeden kan worden dat meerdere personen dezelfde plek kiezen. Mocht iemand anders al die plek al hebben gekozen, dan zullen we dat doorgeven met het verzoek een andere plek te kiezen.


Wat gebeurt er met de inzendingen?

Het is de bedoeling om alle inzendingen te bundelen in een document onder de titel: ‘Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad’ met als ondertitel ‘Catalogus van verbeterplekken’.


TOPOS-website

De inzendingen zullen vanaf 1 september worden geplaatst op de TOPOS-website: www.toposmaastricht.com


Toestemming

Door het insturen van uw inzending geeft u TOPOS toestemming om uw bijdrage (incl. de foto) te plaatsen op de TOPOS-website en ook op te nemen in de bovengenoemde uitgave. Een kleine redactiecommissie zal de teksten - waar nodig - taalkundig aanpassen.


Redactie

De redactie wordt gevormd door: Nico Nelissen, voorzitter bestuur TOPOS Will Köhlen, bestuurslid TOPOS Math Reneerkens, voorzitter programmaraad TOPOSVoorbeeld

Om een idee te geven van de bedoeling en opzet van de inzending hierbij een voorbeeld van de verbeterplek ‘De Koompe’.

De kommen (De Koompe). - Prins Bisschopsingel, Maastricht

Al decennia lang ligt er een terrein braak dat vroeger een belangrijke rol speelde in de verdediging van de stad, namelijk de Kommen (in het Mestreechs: de Koompe). Het is een 15 ha groot voormalig inundatiegebied waar zich onder andere het politiebureau en het MCC (Meld- en Coördinatie Centrum) bevinden. Ik heb het gebied nog gekend toen Kimbria daar zijn hoofdvoetbalveld had (met een charmante houten hoofdtribune) en zich daarnaast ook een atletiekbaan bevond. Ik heb er de bekende Tsjecho- Slowaakse langeafstandsloper Emil Zátopek nog zien lopen.


De atletiekbaan, als ook de erbij geplaatste hindernissen, fungeerden later als sportterrein en stormbaan voor militairen van de Tapijnkazerne. Het is nu een door onkruid overwoekerd terrein met een allesbehalve fraai hekwerk eromheen. Nu de Tapijnkazerne een nieuwe functie heeft gekregen en het gebied eromheen een prachtige parkbestemming heeft gekregen, is het contrast met het aan de zuidzijde van de Prins Bisschopsingel gelegen Koompeterrein aanzienlijk.


Wat met dit gebied te doen? Het zou bepaald niet misstaan om het karakter van de parkaanleg van het terrein rondom de Tapijnkazerne daar voort te zetten en het dan langzaam over te laten gaan in het landschappelijk aangelegde Jekerpark. Op die manier respecteer je enerzijds het (militaire) verleden en voeg je anderzijds een hedendaagse ecologische dimensie toe. Om het Koompeterrein langs de Prins Bisschopsingel een extra impuls te geven zou er een ‘eco-vestingpaviljoen’ gerealiseerd kunnen worden, waar men met uitzicht op restanten van de verdedigingswerken van een kopje koffie/thee met gebak zou kunnen genieten.


Prof. dr. Nico Nelissen, voorzitter TOPOS

67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page