top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in februari 2020:

De Euregio: tussen realiteit en illusie!?

Datum: maandagavond 10 februari 2020 Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht

Tijd: 20.00-22.00 uur

Over de Euregio waarvan Maastricht deel vormt wordt veel gesproken en geschreven, maar wordt er ook iets gedaan met al die woorden en teksten? Het gemeentelijke beleidsjargon staat bol van verwijzingen naar de rol en betekenis van Maastricht in de Euregio. Maar gaat het hier om ‘wishful thinking’, om ‘Euregionaal verbaal geweld’ of schuilt er achter die noties een stedenbouwkundige en architectonische realiteit die niet kan worden ontkend?

Ir. René Daniëls, vermaard stedenbouwkundige die aan talrijke projecten in de Euregio heeft gewerkt, zal zijn visie op de Euregio geven. Op basis van een brede analyse, komt hij tot de bevinding dat de Euregio in stedenbouwkundig opzicht een aanzienlijke versterking kan ondergaan door samenhang te brengen in de veelal losse fragmenten waaruit de Euregio is opgebouwd. René Daniëls is in 1964-1970 als urban designer (architect-stedenbouwkundige) geschoold in Delft (TH). Ervaring periode van 1971 tot heden:

 • Stedenbouwkundige/manager in de periode 1971-1997 bij gemeenten in Nederland t.w. Groningen, Maastricht, Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen en in de periode 1997 tot heden in buitenland de steden Antwerpen, Genk, Luik, Hasselt, Aken en Bonn;

 • projectleider van majeure stedelijke projecten w.o. Kop van Zuid 1988-1991, Drechtoevers en Eiland-Antwerpen, Emscherpark;

 • vakman en ondernemer van Buro 5 (directeur) in de periode 1989-2008 en meer recent als strategisch gebiedsadviseur bij Inverda bv samen met Ariel Daniëls.


Illustratief is dat zijn jarenlange ervaring (50!) en kennis nog steeds benut wordt in onderwijs (docent en begeleiding afstudeerprojecten) en welstandscommissies (binnen- en buitenland).


Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer zullen naar aanleiding van Daniëls’ beschouwingen het gesprek met de aanwezigen aangaan door een bijzondere reis door de tijd in de Euregio te maken. Iets wat u niet mag missen!


Programma 20.00 uur Opening 20.05 uur Lezing René Daniëls 21.10 uur Beschouwingen van Nicole Maurer en Marc Maurer

21.30 uur Discussie met de zaal22.00 uur Afsluiting en borrel

Drieluik: Gezondheid in de gebouwde omgeving

Gezondheid is een thema dat de laatste jaren veel belangstelling geniet. In de architectuur en stedenbouw was dat ooit een centraal thema, immers er waren allerlei plannen voor een ‘gezonde woning’ en een ‘gezonde woon- en werkomgeving’. Het heeft er alle schijn van dat dit onderwerp terug is op de maatschappelijke agenda. Er wordt tegenwoordig gesproken over ongezonde woningen, ongezonde scholen en een ongezonde woon- en werkomgeving. Alle reden om als TOPOS (hernieuwde) aandacht te vragen voor de thematiek van ‘Gezondheid in de gebouwde omgeving’. Hoe zit het met de gezondheid in onze gebouwde omgeving? Hoe gezond zijn scholen, kantoren, winkels, werkplaatsen en dergelijke? Hoe gezond zijn de voorzieningen die juist gericht zijn op de gezondheidszorg?

Architectuur en stedenbouw kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van ‘gezondheidsachterstanden’, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht je gezondheids- en fysieke ambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen, de plekken waar ze onderwijs genieten en de gebouwen waarin de zorg voor hun gezondheid wordt geboden? Voor een gedeelde ambitie is samenwerking nodig. Er zijn bruggen nodig tussen het sociale, gezondheids- en fysieke domein, en dat op verschillende niveaus. Inzicht is nodig in elkaars taal en jargon, culturen, routines, tijdspad en opgaven om daar vervolgens focus op aan te brengen en stappen te zetten. Integraal ontwerpen met aandacht voor gezondheid vraagt bovendien om voldoende budget en tijd.

TOPOS besteedt aandacht aan deze thematiek in drie lezingen, te weten:

1. De eerste lezing van Anouk Crapts gaat over ‘De Blauwe Loper’ (17 februari 2020) 2. De tweede lezing van Jeanne Dekkers gaat over ‘Gezondheid van onze toekomstige generatie, de school’ (06 april 2020) en 3. De derde lezing van Sylvie Smeets gaat over ‘Gezondheid van de patiënt en bezoeker in een medische omgeving’ (08 juni 2020).

De lezingen zijn van 20.00-22.00 uur en vinden plaats in de aula van de Jan van

Eyck Academie te Maastricht.

De Blauwe Loper

Datum: maandagavond 17 februari 2020 Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht Tijd: 20.00-22.00 uur

Korte toelichting

Vanuit de tijd van prachtwijken met een ruim programma en mogelijkheden, was er een periode van crisis die ook ruimte gaf voor bezinning en creativiteit. Burgers aan zet. Nu lijkt er een nieuw evenwicht dat ruimte geeft aan mooie duurzame ontwikkelingen in de stad. Ook bij de herstructureringsopgave in de buurt Blauwdorp (Mariaberg) duurde het jaren voordat partijen ‘ja’ konden zeggen tegen een gezamenlijke aanpak. Ambities waren divers, maar kwamen samen op de sterke gezamenlijke wens van verbetering van de woonomgeving. De opgave is breed en vraagt om een gecombineerd spoor van een fysieke en een sociale aanpak. Nu is er een gezamenlijk plan waarin wonen, mobiliteit, groen, duurzaamheid, gezondheid en sociale versterking samen komen.

Wie is Anouk Crapts?

Anouk Crapts (1975) is opgegroeid in Maastricht. Na haar studie Facility Management, werkt ze sinds eind jaren negentig bij de gemeente Maastricht. Als projectleider stedelijke ontwikkeling is ze sinds ruim zeven jaar betrokken bij herstructureringsopgaven in Maastricht, vooral Maastricht-West. Ze heeft een brede interesse voor stadsontwikkeling en sociale processen en is altijd op zoek naar mooie kansen voor integrale ontwikkeling. Anouk woont met haar gezin sinds 2019 weer in Maastricht.

Programma

20.00 uur Opening

20.05 uur Lezing Anouk Crapts

21.15 uur Discussie met de zaal

22.00 uur Afsluiting en borrel

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

137 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page