top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in februari 2019:

Maandagavond 11 februari 2019
 Otto van Dijk en Aafke van Dijk:

Circulair bouwen: oude wijn in nieuwe zakken?

Tijd: 20.00-22.00 uur
 


Plaats: Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht


Entree: gratis

Kijk op het internet en je vindt talrijke omschrijvingen van ‘circulair bouwen’. Circulair betekent niets meer en niets minder dan kringloop. Dit kringloopprincipe is dan ook de basisgedachte. En dat is echt een andere manier van denken dan dat we nu voor veel producten (en dus ook onze gebouwen) doen met denken in een lineair (eindig) model. In het huidige systeem worden grondstoffen gedolven, verwerkt tot producten en deze worden vervolgens aan het einde van de levensduur vernietigd. Dit systeem bestaat al sinds de industriële revolutie en heeft als onderliggend fundament de notie dat er altijd voldoende grondstoffen aanwezig zijn en dat ons ecologische systeem in staat is het afval – zowel naar lucht, water als land – te absorberen. Tegenwoordig denken we veel meer in kringlopen. Onderdeel hiervan is de Cradle to Cradle (C2C) filosofie van Michael Braungart en William McDonough. De centrale gedachte is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden.

Gedurende deze bijzondere avond zullen vader Otto van Dijk en dochter Aafke van Dijk hun kijk geven op de rol en taak van de architect op de genoemde gebieden. Aan de hand van illustratieve voorbeelden uit de eigen ontwerppraktijken zullen zij het centrale onderwerp toelichten.

Wie zijn Otto van Dijk en Aafke van Dijk?

Vader Otto van Dijk en dochter Aafke van Dijk zijn allebei architect. Beiden af- gestudeerd bij architect Bob van Reeth uit Antwerpen, Otto in 1981 aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg en Aafke in 2004 aan de TU in Delft.

Vader Otto heeft, na eerst ruim 10 jaar te hebben gewerkt bij het architectenbureau Ten Have te Nijmegen, een eigen architektenburo (architectuur en interieurarchitectuur) begonnen en is bijna 40 jaar actief geweest op het gebied van nieuwbouw en restauratie/renovatie. Zijn architektenburo is de laatste 15 a 20 jaar intensief betrokken geweest bij allerlei herbestemmingsopgaven, waarbij aandacht voor het zorgvuldig toepassen van natuurlijke materialen en hergebruik centraal staan. Hij werkt aan deze opdrachten binnen het onderzoek naar het: 'spanningsveld oud/nieuw '. Het architektenburo werkt in nauwe samenwerking en vertrouwensbasis met opdrachtgevers aan projecten als 'bouwheer' en is vanaf het eerste gesprek tot en met de ingebruikname bij de projecten betrokken, binnen een benadering van 'stoel tot stad'. Van ‘nieuwlichterij’ als ‘duurzaamheid’ en ‘circulair bouwen’ heeft hij geen hoge pet op, omdat hij vindt dat architecten die hun vak serieus nemen per definitie duurzame en circulaire ontwerpen ma- ken en uiteraard gewenste en zinvolle duurzame ontwikkelingen in het vakgebied architectuur integreren.

Dochter Aafke heeft direct na haar studie in Delft 7 jaar gewerkt bij Benthem en Crouwel architects in Amsterdam en binnen dat bureau gewerkt aan o.a. het station Den Haag-centraal. Zij is daarna een zelfstandig architectenbureau AVD- architectuur begonnen en heeft haar eigen huis ontworpen en ook gebouwd in Arnhem-zuid. Zij heeft de afgelopen jaren 'in de keuken gekeken' van diverse bureaus die haar inhuurden en werkt ook aan projecten van vader Otto. Vanaf 1 januari 2019 is Aafke in dienst van het architectenbureau ORGA te Nijmegen, waar ze de afgelopen twee jaar diverse projecten heeft uitgewerkt binnen de kennis over bio-based bouwen, in een benadering en overtuiging waarbij natuurlijke bouwmaterialen standaard moeten worden vanwege hun grote circulaire waarde.

Niet zonder reden dat Aafke ook op dit terrein actief is, want ze heeft dat thuis met de paplepel ingegeven gekregen en daarnaast het bouwproces 'aan den lijve' ondervonden en van dichtbij meegemaakt van de herbestemmingsopgave van het boerderijcomplex in Horssen ( Land van maas en waal ) waar de Van Dijks nog immer wonen en werken.

N.B. De onderstaande TOPOS excursie was binnen 24 uur volgeboekt!!!!!!

In toekomstige gevallen meteen reageren: wie het eerst komt, het eerst maalt.

TOPOS Architectuurexcursie Venlo - Zaterdag 06 april 2019

Maak kennis met recente architectuurprojecten in Venlo, onder andere op het gebied van het circulair bouwen.

Venlo: een stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog enorme verwoestingen heeft meegemaakt. Deze stad is met grote voortvarendheid opnieuw opgebouwd,

waarbij veel aandacht is geschonken aan het herstel van het cultureel erfgoed, maar ook veel zogeheten ‘Wederopbouwarchitectuur’ tot stand is gekomen. Venlo heeft zich de laatste jaren op de kaart gezet met architectonisch boeiende nieuwbouw binnen de historische context, herbestemming van het cultureel erfgoed, herontwikkeling van het havengebied, nieuwbouw langs de Maasoever, nieuwbouw bij gelegenheid van de Floriade en niet te vergeten ... de nadruk op circulair bouwen. Van dit laatste is vooral het stadskantoor en het Enexisgebouw illustratief. We gaan de stad bezoeken en verheugen ons daarbij op de begeleiding van Marion Pieters (die bij veel projecten in Venlo betrokken is geweest).

Programma 08.00 uur Vertrek Maastricht per luxe touringcar

09.00 uur Koffie en vlaai 09.45 uur Wandeling langs:

Stationsgebouw (arch. Koen van der Gaast) Crescendo (arch. Bert Dirrix) Nedinsco (restauratie en verbouw arch. Bert Dirrix) Stadskantoor (arch. Kraaijvanger) Nieuwe Maasboulevard (stedenbouwkundig plan van Jo Coenen; woningbouw door Coenen, Arno Meijs en BIC Architects; supervisie Bert Dirrix) Uitbreiding Maaspoort (arch. Ger Rosier)

11.30 uur Stadhuis Venlo (restauratie en verbouw door arch. Marion Pieters i.s.m. Clevis-Kleinjans architecten (Nu 2.0 architecten)). Poppodium (arch. Architecten Cie i.s.m. Van Dongen-Koschuch Architecten) De Commissaris (arch. KCAP) Wilhelminapark met villabouw van 1900 en monumentaal park Valuascollege (uitbreiding arch. Jeanne Deckers) Metropool (gerestaureerde Jugendstil panden) Rijks HBS (nu woningbouw en kantoor)

13.00 uur Lunch (lunchpakket)

14.00 uur Domani Podium voor Morgen met bezichtiging interieur (arch. Ton Kleinjans en Marion Pieters).

Limburgs Museum (arch. Jeanne Dekkers)

15.30 uur Bustocht langs:

Kazerneterrein Floriadeterrein (arch. Jo Coenen) Villa Flora (arch. Jón Kristinssons) Regiokantoor Enexis (arch. atelier PRO) RCGGZ (arch. Han van Westelaken, Architecten aan de Maas) Kloosters Zusters van Onze Lieve Vrouwe (arch. Han Westelaken)

17.00 uur Vertrek Venlo

18.00 uur Aankomst Maastricht

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

 • Mosa

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • Oostwegel Collection

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

256 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page