top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS-Nieuwsbrief

Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in december 2018, als ook een uitnodiging aan onze lezers.

Maandagavond 17 december 2018:

Art Deco-architectuur; Wederopbouw van steden in Noordwest-Frankrijk na de ‘Grande guerre’

Tijd: 20.00-22.00 uur
 Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein, Maastricht
 Entree: gratis

In 2018 wordt herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Vooral Noordwest-Frankrijk stond voor de opgave om verwoeste steden en dorpen nieuw op te bouwen. De wederopbouw had betrekking op enerzijds de restauratie van het cultureel erfgoed, anderzijds op de vervanging van niet meer te herstellen bebouwing. Bij de nieuwbouw stond men voor de keuze: historiserend (terug)bouwen, dan wel aansluiting zoeken bij de nieuwe tijd met zijn nieuwe architectuuropvatting. Gedurende het interbellum was de Art Deco als kunststroming zeer populair. In veel steden is deze stroming de inspiratiebron geweest voor de (vervangende) nieuwbouw. Vooral Noordwest-Frankrijk, dat enorm veel oorlogsschade had opgelopen, kreeg door de Art Deco-architectuur een compleet nieuw aanzien.


Prof. Nico Nelissen, voorzitter van TOPOS, neemt ons mee op een boeiende tocht langs de Art Deco-architectuur in Noordwest-Frankrijk. Aan de hand van verrassende beelden toont hij de bijzondere kenmerken van, als ook de grote va- riatie in Art Deco-architectuur. We maken kennis met in deze stijl gebouwde stadhuizen, postkantoren, bibliotheken, theaters, warenhuizen, zwembaden, sta- tionsgebouwen, restaurants, parken, sportcomplexen, begraafplaatsen, villa’s, herenhuizen, appartementencomplexen en arbeiderswoningen. U zult op een nieuwe manier kijken naar steden als Lille, Roubaix, Tourcoing, Arras, Cam- brai, Douai, Béthune, Lens, Soissons, Reims, Saint-Quentin en Verdun!!!!




Wie is Nico Nelissen?

Voor nadere informatie zie zijn website www.niconelissen.nl

Uitnodiging aan onze lezers

Topos is al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw actief bezig om in Maastricht en omgeving aandacht te vragen voor het belang en de betekenis van significante architectuur, aantrekkelijke stedenbouw, instandhouding van het cultureel erfgoed en het verder ontwikkelen van landschappelijke kwaliteiten. U heeft gedurende de afgelopen jaren aan een of meerdere bijeenkomsten van TOPOS deelgenomen: cursussen, excursies, lezingen, bezoeken op locatie, Dag van de Architectuur, enzovoort enzovoort. Wij zijn volop bezig met het opzetten en uitwerken van het programma voor 2019. Graag zouden we van u willen horen of er onderwerpen zijn die u graag aan de orde zou willen stellen bij TOPOS of dat u eventueel andere suggesties heeft om onze inzet nog effectiever te maken en te richten op de vragen die er vandaag de dag zijn. Mocht u suggesties hebben, stuur die dan aan ons door!!!!!! Bij voorbaat dank.


TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)


TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!


Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

 • Mosa

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • Oostwegel Collection

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

69 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page