top of page
 • Nico Nelissen

TOPOS Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in september 2018:

* Maandagavond 03 september 2018: Moderne Tijden: Peutz in Heerlen en Maastricht

Deze avond is een coproductie van TOPOS en de Jan van Eyck Academie

Sprekers: Joos Philippens en Maurer United Architects

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein Maastricht

Entree: gratis

Onlangs is van de hand van Joos Philippens het boek verschenen: ‘Moderne Tijden; Van Grunsven en Peutz, bouwers van Heerlen’. In dit boek, door de auteur getypeerd als een ‘vie romancée’, wordt op een indringende manier ingegaan op de wijze waarop de sphinx-achtige burgemeester Van Grunsven, samen met de welbekende architect Frits Peutz, kans heeft gezien om door middel van een reeks opvallende gebouwen Heerlen een ‘modern’ gezicht te geven. Tot op vandaag de dag zijn het Retraitehuis, het Glaspaleis, de Royal, het Raadhuis en de Schouwburg beeldbepalend voor de stad. Maar Peutz was niet alleen actief in Heerlen, ook in Maastricht heeft hij zijn sporen nagelaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Lourdeskerk, de vlak erbij gelegen jongensschool, de Theresiaschool, AINSI, ’t Sonnehuis aan de Scharnerweg en natuurlijk … zal tijdens de lezing ook worden ingegaan op de link van Peutz met Maastricht. Verder is er aandacht voor de restauratie en aanpassing van de Jan Van Eyck Academie door Maurer United, die hun bureau in dit gebouw hebben ondergebracht. Er wordt een toelichting gegeven op de restauratie en aanpassingen. Na afloop nemen we - onder begeleiding - een kijkje in het gebouw.

Programma

20.00 uur Opening door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen

20.05 uur Welkomstwoord door de nieuwe directeur van de Jan Van Eyck Academie Hicham Khalidi

20.15 uur Inleiding door Joos Philippens: Moderne Tijden; Peutz in Heerlen en Maastricht

21.00 uur Aanpassing van het Jan van Eyck Academiegebouw door Maurer United

21.30 uur Kijkje in het gebouw

22.00 uur Sluiting en aansluitend gelegenheid voor drankje en gesprek

* Donderdagavond 27 september 2018: Bart Lens: Sfeer als een wezenlijk onderdeel van de architectuur

Deze avond is een coproductie van Zuid Hogeschool, Maastricht Academy of Architecture, en TOPOS.

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Let op!!!! Auditorium Academie van Beeldende Kunsten, Herdenkingsplein 12, Maastricht Entree: gratis

Topos organiseert in samenwerking met Zuyd Hogeschool (Maastricht Academy of Architecture) drie architectuurlezingen, hiervoor zijn drie architecten uit de Euregio uitgenodigd, die ieder een eigen en bijzondere benadering van het vak hebben.

Wie is Bart Lens?

Sinds 1995 heeft Bart Lens (1959) een eigen bureau LENS°ASS in Hasselt en sinds 2012 met vennoot Thijs Prinsen. Ondertussen is het bureau gegroeid tot een jonge, dynamische equipe en werkt ze aan uiteenlopende projecten: interieurs, winkels, woningen, industriële complexen, woonerven, enz... . De ontwerpen getuigen steeds opnieuw van een pragmatische, realistische aanpak van een bouwopdracht, een grote aandacht voor het materialiseren, waarbij de verschillende ontwerpkeuzes een grote impact hebben op de nagestreefde sfeer. Sfeer niet als het resultaat van het aankleden of opsmukken, maar sfeer als een wezenlijk onderdeel van de totaliteit van de architectuur.

Bart Lens is gastdocent Atelier aan het LUCA school of Arts te Gent & Brussel. In 2014 werd hij ook aangesteld als curator van ‘BKRK - Bokrijk Brandmerkt’, om de hedendaagse relevantie van de oude vakmanschappen aan te tonen, eerder dan nostalgisch terug te blikken op hoe het vroeger was. In 2017 is van studio LENS°ASS het derde boek verschenen: Renovate!

Noteer nu reeds de volgende lezingen:

Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)

TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebooklink

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!

Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl

Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.

Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:

Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

 • MOSA

Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • iNeX Architecten Maastricht

 • Frencken Scholl Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

 • Bpd ontwikkeling

 • 3W real estate

 • element a

 • Huiswerk Architecten

 • Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • BMN Bouwmaterialen

 • van der Werf & Nass bv

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page