top of page
  • Nico Nelissen

De toekomst van het religieus erfgoed in Maastricht-Maandagavond 28 mei 2018


TOPOS besteedt in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (2018) aandacht aan het religieuze erfgoed in Maastricht.

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Stayokay, Maasboulevard Maastricht

Toelichting: Het religieus erfgoed staat onder druk. Reeds in 2008 werd via het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed letterlijk en figuurlijk de noodklok geluid over de stand en gang van zaken ten aanzien van het roerende en onroerende religieuze erfgoed. In de periode tussen 2008 en 2018 zouden minstens twee kerken per week hun deuren sluiten. Deze inschatting is zelfs erg optimistisch gebleken! Wat is nu de stand en gang van zaken in Maastricht? Gerenommeerde architecten hebben in de afgelopen decennia gewerkt aan het behoud, de restauratie en de herbestemming van het religieus erfgoed. Er zijn zelfs generaties opvattingen te onderkennen over hoe met het religieus erfgoed om te gaan. Wat staat ons de komende jaren te wachten en welke boeiende architectonische en stedenbouwkundige initiatieven worden er (ook in Maastricht) genomen?

Programma

20.00 Toelichting op het thema van de avond door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen

20.10 Lezing door Rob Brouwers over ‘De architectonische opgave bij het behoud en de herbestemming

van het religieus erfgoed in Maastricht’

21.00 Notities van Jos Nijssen over ‘Hoe architectonisch om te gaan met het religieus erfgoed?’

21.20 Toelichting door Servé Minis en Maurice Bastings op ‘Het gemeentelijk beleid inzake de

herbestemming van kerken in Maastricht’

21.40 Gedachtenwisseling met de zaal

22.00 Sluiting

173 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page