top of page
  • Sandra

Lezing 11 april - Tapijnkazerne

Tapijnkazerne: Een frisse wind in een herontdekt gebied

In de afgelopen decennia zijn veel kazernes leeg komen te staan. Hiervoor worden nieuwe bestemmingen gezocht. De Tapijnkazerne in Maastricht is hiervan een voorbeeld. Deze zal omgevormd worden tot een universiteitscampus en tegelijkertijd als publiek gebied toegevoegd worden aan het stadspark. Daarbij vormen een sterke verankering aan het stedelijk weefsel, behoud van beeldbepalende gebouwen en een

goede ruimtelijke balans tussen de (groene) omgeving en de nieuw geplande universiteitsgebouwen de belangrijkste uitgangspunten voor het creëren van een levendig nieuw stukje stad.

Vanavond onderzoeken wij niet alleen de Tapijnkazerne, maar besteden ook aandacht aan vergelijkbare gebieden in Limburg, te weten de Chemelot Campus in Sittard/Geleen en het Kazernekwartier in Venlo. Hoe is daar het proces verlopen en kunnen we uit die ervaringen lering trekken voor de verdere ontwikkeling van het gebied van de Tapijnkazerne?

Locatie: Jan van Eyck academie, Academieplein 1, Maastricht

Het programma van de avond is als volgt:

  • 20.00 Welkomstwoord door Nico Nelissen.

  • 20.05 Introductie van het thema door Math Reneerkens

  • 20.15 Duopresentatie van Tima van de Linden en René Verspeek over Tapijnkazernegebied

  • 20.45 Beschouwingen van Stella Mennens en Michele Weijers over de procesgang bij kazernekwartier van Venlo

  • 21.15 Beschouwing van Maurice Lambriex over de procesgang inzake de Chemelot Campus in Sittard/Geleen 21.30 Discussie met de zaal o.l.v. Nico Nelissen. 22.00 Afronding

Sprekers van deze avond zijn:Tima van der Linden Afgestudeerd als scheikundige aan de universiteit van Utrecht is zij sinds 2008 werkzaam bij de gemeente Maastricht (eerst als managementtrainee, later in diverse proces- en projectmanagementfuncties). Zij was onder andere projectleider van Structuurvisie Maastricht 2030, het Maastricht –LAB en is momenteel procesmanager voor de Woonprogrammering Maastricht, de herijking van de herstructurering en van de transformatie van de Tapijnkazerne.

René Verspeek is als bedrijfskundige (gestudeerd bij Technische Universiteit Eindhoven) sinds 1979 werkzaam bij de Universiteit Maastricht in diverse managementfuncties. O.a. directeur van de School of Business and Economics (van 1982 tot 2003) en van het Studenten Service Centrum (van 2003 tot 2011). Sinds 2011 is hij o.a. projectleider “ontwikkeling Tapijn”.
Stella Mennen - Projectmanager bij de afdeling Ruimte & Economie van de gemeente Venlo Stella is van huis uit juriste (zij studeerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen). Na haar studie is zij steeds werkzaam geweest bij gemeenten, en inmiddels al geruime tijd in Venlo, ook haar woonstad. Inmiddels is zij sinds een aantal jaren als projectmanager verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Kazernekwartier en in die hoedanigheid betrokken bij de transformatie van dit door de gemeente Venlo aangekochte

terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne te Venlo. In deze rol heeft

zij ondermeer actief sturing gegeven aan het creatieve ontwerp proces,

co-creatie en implementatie van de C2C –principes in deze ontwikkeling.


Michel Weijers is van huis uit planoloog (Radboud universiteit Nijmegen).

Na zijn studie is hij continu werkzaam geweest in de ruimtelijk-fysieke hoek. De afgelopen jaren is, enerzijds als gevolg van de C2C ambitie van de gemeente Venlo en anderzijds van zijn eigen persoonlijke overtuiging, steeds meer de nadruk op het toepassen van de C2C principes in gebouw- en gebiedsontwikkelingen komen te liggen. Sinds 2015 is hij 3 dagen per week Managing director van het C2C ExpoLAB in Venlo. De overige 2 dagen is hij projectmanager bij de gemeente Venlo en verantwoordelijk voor de

implementatie van C2C in gebieds-en gebouwontwikkelingen waaronder ook

het kazerneterrein.

Maurice Lambriex is van huis uit bedrijfskundige en jurist. Sinds 2012 runt hij zijn eigen onderneming: L’Arte Nobilita te Maastricht. Hierbij houdt hij zich bezig met conceptontwikkeling & business development, liaisonmanagement en het creëren en opzetten van dwarsverbanden. Ten behoeve van de Brightlands Chemelot Campus runt hij het Liaison office. Hierbij is hij verantwoordelijk voor strategische projecten, opbouw reputatie en liaison management. Door (soms onzichtbare) relaties bloot te leggen is hij in de gelegenheid om de juiste allianties te bouwen en draagvlak te creëren voor ideeën.

171 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page